Universiteit Leiden

nl en

Conflictoplossende Instituties (COI)

Gewoonterecht in het staatsbestuur en de rechterlijke macht

Staatsgebruik van 'hukum adat' en de implicaties ervan voor de Indonesische rechtsstaat

Het gewoonterecht blijft een betrouwbaar rechtssysteem voor mensen in ontwikkelingslanden, waaronder Indonesië. Deze situatie moedigt het staatsbestuur en de rechterlijke macht aan om de toepasselijkheid van gebruikelijke normen, bestuur en mechanismen voor geschillenbeslechting te erkennen. Sterker nog, er zijn ook enkele pogingen om kenmerken van gewoonterecht op te nemen in het rechtssysteem en de structuur van de staat. Zo erkende de regering via de Indonesische dorpswet van 2014 het 'adat-dorp' en creëerde het opnieuw als een autonome instelling en administratieve eenheid van staatsbestuur. Het lopende initiatief inzake de Bill of Indonesia Criminal Code probeert ook hukum adat (gewoonterecht) als basis voor strafrechtelijke bestraffing te gebruiken, waardoor rechters geschreven gewoonterecht kunnen gebruiken als basis voor strafrechtelijke veroordelingen. Dit onderzoek onderzoekt waarom en hoe de staat gebruik maakt van gewoonterecht. Bovendien evalueert het hoe deze vormen van gebruik de formele, inhoudelijke en controlerende functies van de rechtsstaat bevorderen en belemmeren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.