Universiteit Leiden

nl en

Conflictoplossende Instituties (COI)

Onderzoeksprojecten

Het onderzoek binnen COI@Leiden is geclusterd rond twee thema's: duurzame rechtspraak en de rechtszaal als maatschappelijke arena. Lees meer over elk van deze projecten door op de onderstaande links te klikken.

Europese rechtszaal als politieke arena
Europese rechtszaal als politieke arena
Legitimiteit van de Europese Unie
Legitimiteit van de Europese Unie
Klachten tegen besluit niet-vervolging
Klachten tegen besluit niet-vervolging
Minderjarigen en huiselijk geweld
Minderjarigen en huiselijk geweld
Multinationals voor de overheidsrechter
Multinationals voor de overheidsrechter
Digitalisering voor duurzame (bestuurs)rechtspraak
Digitalisering voor duurzame (bestuurs)rechtspraak
Designing justice?
Designing justice?
Toegang tot remediëring
Toegang tot remediëring
Mining conflicts
Mijnbouwconflicten
Institutioneel vertrouwen
Institutioneel vertrouwen

Gerelateerde onderzoeksprojecten

Geestelijke gezondheid
Geestelijke gezondheid
Impact coronacrisis op het recht
Impact coronacrisis op het recht
Online platforms en normenconvergentie
Online platforms en normenconvergentie
Duurzame conflictoplossing
Duurzame conflictoplossingen
Redistribution in the EU
Herverdeling in de EU
Drug use and harm reduction policies
Beleid voor drugsgebruik en schadebeperking
The Dutch child protection system
Het Nederlandse kinderbeschermingssysteem
Customary law in state governance and the judiciary
Gewoonterecht in het staatsbestuur en de rechterlijke macht
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.