Universiteit Leiden

nl en

Conflictoplossende Instituties (COI)

Herverdeling in de EU

De Unie dichter bij de burger: sociaal-psychologische inzichten in herverdeling op EU-niveau en waargenomen legitimiteit.

Dit onderzoek betreft de relatie tussen herverdeling op EU-niveau en waargenomen legitimiteit. Het combineert inzichten uit de sociale psychologie met juridische doctrinaire analyse om de uitdagingen en mogelijkheden van herverdeling op EU-niveau beter te begrijpen vanuit het perspectief van de burger.

Een aanzienlijk deel van de begroting van de Unie is bestemd voor expliciet herverdelende projecten, maar de toewijzing en het gebruik van fondsen is een politiek beladen proces. De recente controverse over de NGEU toont aan dat de toewijzing en het gebruik van middelen conflicten kan veroorzaken die instellingen, burgers en lidstaten van elkaar scheiden. Ons onderzoek benadert dit materiaal met een conflictoplossende lens en hoopt pragmatische, grondwettelijk verantwoorde aanbevelingen te formuleren voor een Unie die dicht bij haar burgers staat.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.