Universiteit Leiden

nl en

Conflictoplossende Instituties (COI)

Online platforms en normenconvergentie

De Covid-19 ‘infodemic’ en conflictoplossing door internetplatforms

Internetplatforms vervullen een centrale rol in wat de Europese Commissie en de WHO recent de Covid-19 ‘infodemic’ hebben genoemd. Deze internationaal actieve platforms zoals YouTube en Twitter hebben na het uitbreken van de pandemie in rap tempo regels opgesteld over wat wel en niet is toegestaan bij het plaatsen van content over Covid-19. Ook hebben ze op basis van deze regels opgetreden tegen Nederlandse gebruikers. In één jaar tijd zijn er zeker vier procedures gevoerd bij de kortgedingrechter over de toepassing van desinformatieregels. In de wetenschappelijke literatuur is steeds meer aandacht voor het ontstaan van niet-statelijke normen op internetplatforms en voor de manier waarop conflicten over en tussen deze normen worden opgelost. De Covid-19 pandemie geeft een impuls aan de ontwikkeling van normen op het gebied van desinformatie, en dan in het bijzonder in relatie tot de volksgezondheid. Is er sprake van normenconvergentie tussen online platforms? Hoe kan deze normenconvergentie verklaard worden? Is deze normenconvergentie wenselijk? Welke rol heeft de staat hierbij? Deze vragen staan centraal in dit onderzoeksproject.
 
Dit project maakt deel uit van 'Conflictresolutie in het COVID-19-tijdperk' binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda Kleine projecten voor NWA-routes. Klik hier en hier voor meer informatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.