Universiteit Leiden

nl en

Conflictoplossende Instituties (COI)

Perspectieven op rechtsbescherming

Het Nederlandse kinderbeschermingssysteem

Het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming schetst op hoofdlijnen de jeugdhulp en jeugdbescherming in de toekomst en heeft als doel tijdige en passende hulp en bescherming te bieden aan kinderen en gezinnen. Op diverse plekken in Nederland wordt het Toekomstscenario (deels) in de praktijk gebracht in zogenaamde ‘proeftuinen’, waarin de betrokken organisaties samen werken aan verbetering van de jeugdbeschermingsketen.

Een belangrijk thema van het Toekomstscenario is betere rechtsbescherming voor ouders en jeugdigen. Om dit thema te onderzoeken, heeft de proeftuin van Utrecht Utrecht West prof. Mariëlle Bruning en mr. Marike Lenglet van de Universiteit Leiden gevraagd een kleinschalig onderzoek uit te voeren naar perspectieven op rechtsbescherming: ‘wat wordt door de verschillende betrokkenen in de jeugdbescherming verstaan onder rechtsbescherming?’. Het gaat om ouders en jeugdigen, uitvoerend professionals, rechters en advocaten.

Inzicht in de verschillende perspectieven op rechtsbescherming in de jeugdbescherming is nodig om de rechtsbescherming van ouders en jeugdigen duurzaam te verbeteren en de ervaren knelpunten weg te nemen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.