Universiteit Leiden

nl en

Conflictoplossende Instituties

Milieurechten en hulpbronconflicten

Een constitutioneel verankerd recht op een gezond milieu: Een effectieve en rechtvaardige aanpak van hulpbronnenconflicten?

Hulpbronnenconflicten over de hele wereld zijn de afgelopen decennia frequenter en hardnekkiger geworden, en dienen als strijdtoneel voor het vinden van het juiste evenwicht tussen economische prioriteiten en milieu- en mensenrechtenkwesties. Intussen is er een wereldwijde golf van initiatieven geweest om milieurechtvaardigheid te bevorderen, waaronder internationale erkenning van het recht op een gezond milieu, en constitutionele hervormingen om dit recht op nationaal niveau te beschermen. Constitutionalisering kan essentieel zijn om onze normatieve opvattingen over het recht, de natuur, macht en rechten te herkaderen. Dit heeft echter ook implicaties voor degenen die rechtstreeks door ontwikkeling worden beïnvloed. Hoe kan een grondwettelijk verankerd recht op een gezond milieu bijdragen aan een effectieve of rechtvaardige oplossing van sociale milieuconflicten? Wat kan worden geleerd van ervaringen in verschillende jurisdicties, zoals Canada, Argentinië, Chili of Costa Rica? Beperken internationale handels- en investeringsregimes grondwettelijke bescherming op nationaal niveau, met name als het gaat om hulpbronnenprojecten? Dit onderzoek kan inzicht verschaffen in de constitutionele kaders die het meest geschikt zijn om de uitdaging van complexe sociale conflicten op het gebied van het milieu het hoofd te bieden. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.