Universiteit Leiden

nl en

Nina Eggens

Promovendus

Naam
N. Eggens MSc
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
n.eggens@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
null

Nina Eggens is sinds juni 2022 als promovendus verbonden aan het Intituut voor Strafrecht en Criminologie (afdeling Criminologie) en het Instituut voor Privaatrecht (afdeling Jeugdrecht).

Meer informatie over Nina Eggens

Nina Eggens is sinds juni 2022 als promovendus verbonden aan het Intituut voor Strafrecht en Criminologie (afdeling Criminologie) en het Instituut voor Privaatrecht (afdeling Jeugdrecht). Ze behaalde in 2020 haar bachelor Criminologie aan de Universiteit Leiden. Daarna startte ze met de tweejarige International Master’s in Advanced Research in Criminology (IMARC) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Een deel van deze master volgde ze aan University of Kent (UK). Haar onderzoek duurde een jaar en zag op de veranderingen in lokale wetgeving en beleid met betrekking tot de seksbranche in Rotterdam, en de gevolgen voor de arbeidsomstandigheden van vrouwelijke sekswerkers in de onvergunde seksbranche. Hiervoor liep ze ook een onderzoeksstage bij Gemeente Rotterdam. Tijdens haar master was ze student-docent bij het Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam en was ze mede-redacteur van de criminologische blog Deviance Incubator waar ze ook artikelen voor schreef.

Onderzoek

Het interdisciplinaire promotieonderzoek van Nina Eggens is een combinatie van criminologie en jeugdrecht. Het algehele proefschrift richt zich op kinderen die getuige zijn geweest van geweld tussen hun ouders, en hoe er met deze kinderen wordt omgegaan in strafrechtelijke procedures waarin één of beide ouders terechtstaan voor dit geweld. Hoewel deze kinderen formeel geen partij zijn in huiselijk geweldzaken, hebben internationale en supranationale standaarden hen materiële en procedurele rechten toegekend. Huiselijk geweld wordt steeds meer gezien als sociaal probleem, en er is ook steeds meer aandacht voor minderjarige getuigen en de mogelijk ernstige gevolgen van het getuige zijn voor hen. Het promotieonderzoek focust op de rechtspositie van deze kinderen en juridische verplichtingen van de overheid, en hoe Nederlandse strafrechters en professionals in de praktijk met deze kinderen omgaan en wat zij hierbij nog nodig achten. Daarnaast wordt alternatieve rechtspraak in de vorm van domestic violence courts onderzocht en in hoeverre deze aandacht besteden aan betrokken kinderen. De resultaten zullen inzichten bieden voor strafrechters bij het omgaan met deze groep indirecte slachtoffers en suggereren mogelijke verbeteringen. Het promotieonderzoek valt binnen het onderzoeksproject Conflictoplossende Instituties (COI), een samenwerking tussen de Universiteit Leiden, de Universiteit Utrecht en de Radbound Universiteit Nijmegen.

Promovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B3.05

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.