Universiteit Leiden

nl en

Conflictoplossende Instituties (COI)

Activiteiten

COI@Leiden organiseert het hele jaar door activiteiten en evenementen. Deze omvatten een maandelijkse seminarreeks over onderwerpen met betrekking tot conflictoplossing en PhD-labs om COI-promovendi te helpen bij het ontwikkelen van hun onderzoek. Daarnaast organiseerde COI@Leiden in juli 2022 een tweedaagse internationale conferentie, in samenwerking met de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Conflict Resolution Seminars @Leiden

Conflict Resolution Seminars @Leiden is een maandelijkse seminarreeks voor onderzoekers die geïnteresseerd zijn in conflictoplossende instituties. De onderzoeksseminars zijn bedoeld om rechterlijke benaderingen te verkennen voor het oplossen van moeilijke en controversiële maatschappelijke problemen, variërend van klimaatbescherming tot rassenrelaties. Het gaat daarbij om gerechtelijke besluitvorming op lokaal, nationaal en supranationaal niveau, en daarnaast om alternatieve vormen van geschilbeslechting.

Deze seminars zijn bedoeld om academici uit verschillende disciplines van de Universiteit Leiden samen te brengen om ideeën uit te wisselen en samen te werken aan mechanismen en strategieën die effectieve en inclusieve conflictoplossing het beste bevorderen. De sessies worden in hybride vorm gegeven (waar mogelijk online en fysiek). Onderzoekers die interesse hebben om in een van de sessies over hun onderzoek te presenteren kunnen contact opnemen met Asmaa Khadim via a.n.khadim@law.leidenuniv.nl.

PhD Labs

Maandelijks nemen promovendi verbonden aan COI@Leiden deel aan PhD Labs om hun onderzoek aan elkaar te presenteren en feedback te krijgen van de anderen. Twee keer per jaar vindt een speciale editie van deze labs plaats: een Skills Lab in de winter waarin promovendi vaardigheden opdoen die relevant zijn voor het doen van (empirisch) onderzoek naar conflictoplossende instituties, en een overkoepelend lab in de zomer waarin alle COI-promovendi hun onderzoek presenteren en feedback krijgen van elkaar en van senior onderzoekers. De PhD Labs worden intern uitgevoerd en zijn niet toegankelijk voor het publiek.

Conferentie 2022

Op 8 en 9 juli 2022 was de Universiteit Leiden gastvrouw van de tweede conferentie van de onderzoeksgroep Conflictoplossende Instituties, in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Utrecht. Het thema van de conferentie was de rechtszaal als arena voor maatschappelijke verandering. De conferentie bracht bijna 200 onderzoekers en personen werkzaam in de rechtspraktijk van over de hele wereld samen, en de overgrote meerderheid was fysiek aanwezig om de veranderende rol van de rechterlijke macht bij het aanpakken van moeilijke en controversiële sociale en politieke kwesties te bespreken.

De onderwerpen die tijdens de verschillende plenaire en parallelle sessies werden gepresenteerd, maken duidelijk dat de rechterlijke macht momenteel voor veel uitdagingen staat op het gebied van milieu- en klimaatveranderingskwesties, migratie- en mensenrechtenkwesties, bedreigingen van de democratie, corruptie, de impact van COVID-19 op toegang justitie en andere gepolitiseerde zaken. Sommige van deze onderwerpen komen aan bod in onze conferentie blogreeks op Leiden Law Blog.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.