Universiteit Leiden

nl en

Maarten Kunst

Hoogleraar Criminologie

Naam
Prof.dr.mr. M.J.J. Kunst
Telefoon
+31 71 527 1993
E-mail
m.j.j.kunst@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-2790-9260

Maarten Kunst is als Hoogleraar Criminologie verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie. Hij is ook afdelingsvoorzitter van de Afdeling Criminologie.

Meer informatie over Maarten Kunst

Maarten Kunst is als Hoogleraar Criminologie verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie. Hij is ook afdelingsvoorzitter van de Afdeling Criminologie. In mei 2010 is Maarten gepromoveerd op het proefschrift met de titel “The Burden of Interpersonal Violence: examing the psychosocial aftermath of victimisation”.

Algemeen

Maarten Kunst (Oudenbosch, 1978) heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Brabant, waar hij in 2001 afstudeerde in de strafrechtelijke afstudeerrichting. Daarna werkte hij bijna vier jaar als jurist bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Dit combineerde hij met een studie Psychologie aan de Universiteit van Tilburg. In 2006 rondde hij de master Psychologie en Geestelijke Gezondheid cum laude af. Met ingang van september 2006 is hij in dienst getreden bij het International Victimology Institute Tilburg als promovendus/onderzoeker. 
In mei 2010 is hij gepromoveerd op het proefschrift met de titel “The Burden of Interpersonal Violence: examing the psychosocial aftermath of victimisation”. Hierin doet hij verslag van een (deels longitudinale) studie naar de psychische en sociale gevolgen van interpersoonlijk geweld onder slachtoffers die in 2006 een claim indienden bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven in Rijswijk.

Onderzoek

Naast zijn werkzaamheden als promovendus heeft Maarten onder meer onderzoek verricht naar onderlinge agressie en geweld bij gevangenispersoneel en de psychische gevolgen daarvan, preventie van herhaald slachtofferschap en de gevolgen van slachtofferschap van fraude. 
Momenteel verricht Maarten onderzoek naar de therapeutische en anti-therapeutische effecten van strafrechtelijke procedures op het geestelijk welbevinden van slachtoffers. Daarnaast bestudeert hij frauduleuze gedragingen van slachtoffers in compensatieprocedures. In het bijzonder gaat het dan om het liegen over psychische klachten om daardoor een financieel voordeel te kunnen behalen. Tenslotte doet Maarten onderzoek naar het medicaliseren van slachtofferervaringen en relatief normale stressklachten die daar het gevolg van zijn. 

Onderwijs

Maarten verzorgt twee cursussen: De cursus Daders & Slachtoffers in de propedeuse van de bachelor Criminologie en de cursus Forensische Victimologie in de master Forensische Criminologie.

Organisatorische taken

Maarten is Opleidingsdirecteur van de Bachelor- en Masteropleidingen Criminologie. Ook maakt hij deel uit van het dagelijks bestuur van de afdeling Criminologie.

Hoogleraar Criminologie

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.31

Contact

Publicaties

  • Adviescollege Levenslanggestraften lidmaatschap
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.