Universiteit Leiden

nl en

Boek

Medezeggenschap in breed perspectief

Wekelijks gaat het in de media over organisaties en medezeggenschap. De achtergronden zijn boeiend, en de juridische aandachtspunten en uitdagingen zijn al even interessant. Het ontbrak aan een goed en actueel boek dat het gehele terrein van de medezeggenschap bestrijkt. Medezeggenschap in breed perspectief behandelt de relevante onderwerpen op het gebied van medezeggenschap, zowel binnen als buiten de Wet op de ondernemingsraden.

Auteur
Coördinerend redacteuren: Harold Koster, Cees de Groot & Renate Vink-Dijkstra (tevens auteurs). Andere auteurs van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid: Gert-Jan Boon & Jessie Pool.
Datum
12 juni 2024

In de ondernemings- en arbeidsrechtpraktijk van tegenwoordig vormt medezeggenschap een van de kernonderdelen. Dit boek biedt de lezer een brede bespreking van de meest relevante medezeggenschapsrechtelijke onderwerpen. Het doorloopt de relevante momenten uit het proces van medezeggenschap in brede zin. Het doel van de auteurs is de lezer een overzicht te geven van de voor medezeggenschap relevante onderwerpen in breed perspectief. Daarmee is dit boek geschikt voor juristen, advocaten, adviseurs, gevorderde rechtenstudenten en andere geïnteresseerden in dit altijd boeiende en dynamische vakgebied.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.