Universiteit Leiden

nl en

Boek

Versterking verantwoordingsketen

Een wetenschappelijk onderzoek naar de versterking van de verantwoordelijkheid van gecontroleerde entiteiten zelf rondom de accountantscontrole en de jaarverslaggeving.

Auteur
Harold Koster, Cees de Groot, Tim Verdoes, Maaike Lycklama à Nijeholt, Jelle Nijland, Alette Jansen, Niek Strohmaier & Antoinette Rijsenbilt
Datum
11 juni 2024

Dit boek bevat de uitwerking van een onderzoek voor het ministerie van Financiën opgesteld door de Afdeling Ondernemingsrecht van de Universiteit Leiden. Het behelst voorstellen voor interventies ter verbetering van de ketenverantwoordelijkheid omtrent de processen van governance, risicomanagement en beheersing in het kader van de jaarverslaggeving en de accountantscontrole en de externe communicatie daarover. Een belangrijke voorgestelde interventie is de Verklaring omtrent Risicobeheersing. Goed functionerende interne risicobeheersings- en controlesystemen zijn cruciaal voor goed ondernemingsbestuur. Daarnaast worden ook op het terrein van governance en gedrag en cultuur een aantal interventies voorgesteld die kunnen bijdragen aan versterking van de verantwoordingsketen. Voorts worden op het terrein van de communicatie tussen de gecontroleerde entiteit en haar stakeholders over de wijze waarop de opdrachtverlening aan en het toezicht op het functioneren van de externe accountant plaatsvindt, enkele interventies voorgesteld die deze communicatie kunnen verbeteren.

Deze boekenreeks wordt gepubliceerd door het Business & Law Research Network (BLRN) van de Universiteit Leiden. Dit onderzoeks- en expertisenetwerk doet onderzoek naar verschillende aspecten van ondernemen op het terrein van het ondernemings- en insolventierecht. BLRN richt zich met name op onderwerpen als corporate governance, duurzaam ondernemen, fusies en overnames, en herstructurering en insolventie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.