Universiteit Leiden

nl en

Gerrard Boot

Hoogleraar Arbeidsrecht

Naam
Prof.mr. G.C. Boot
Telefoon
+31 71 527 7713
E-mail
g.c.boot@law.leidenuniv.nl

Gerrard Boot is Hoogleraar Arbeidsrecht, verbonden aan de Afdeling Sociaal recht.

Meer informatie over Gerrard Boot

Gerrard Boot is Hoogleraar Arbeidsrecht, verbonden aan de Afdeling Sociaal recht. In 2005 is Gerrard Boot in Leiden gepromoveerd op een proefschrift getiteld: "Arbeidsrechtelijke bescherming".

Gerrard Boot zal op het gebied van arbeidsrecht onderwijs geven in de bachelor en master Rechtsgeleerdheid en in het post-academisch onderwijs. Zijn onderzoek zal plaatsvinden in het programma Hervorming van sociale regelgeving. Hij behoort tot het Instituut Publiekrecht, afdeling Sociaal recht. 

Gerrard Boot is daarnaast werkzaam als kantonrechter in de rechtbank Amsterdam. Daarvoor was hij werkzaam in de sociale en commerciële advocatuur bij o.a. Kennedy Van der Laan te Amsterdam. Hij is tevens redacteur van het Tijdschrift ArbeidsRecht en annotator bij Uitspraken Sociale Zekerheid. 

In 2005 is Gerrard Boot in Leiden gepromoveerd op een proefschrift getiteld: "Arbeidsrechtelijke bescherming". Zijn promotor was prof. mr. Guus J.J. Heerma van Voss. In 2011 verscheen van zijn hand Arbeidsrecht geschetst, Ars Aequi.

Hoogleraar Arbeidsrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Sociaal Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A 1.55

Contact

 • Boot G.C., Meer H.Th. van der, Rutgers D., Laat I. de & Noordhoven T. (2015), Arbeidsprocesrecht (hoofdstukken 8, 9 en 10). In: Boot G.C., Meer H.Th. van der, Rutgers D., Laat I. de, Noordhoven T. (red.) Arbeidsprocesrecht.. Deventer: Wolters Kluwer.boekdeel
 • Boot G.C. 14 oktober 2015, USZ 2015.annotatie
 • Boot G.C. 8 juli 2015, USZ 2015.annotatie
 • Boot G.C. 18 maart 2015, USZ 2015.annotatie
 • Boot G.C. 25 maart 2015, USZ 2015.annotatie
 • Boot G.C. (2015), Het loonbegrip in de transitievergoeding, ArbeidsRecht 5(2015/26): 16-18.artikel in tijdschrift
 • Boot G.C. (2015), Groen Schoevers op losse schroeven?, ArbeidsRecht 3(ArbeidsRecht 2015/14): 3-6.artikel in tijdschrift
 • Boot G.C., Houweling A.R. & Keulaerds M.J.M.T. (2015), Parlementaire Geschiedenis Wet werk en zekerheid (deel 1 & 2) nr. 1. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Houweling A.R., Vestering P.G., Zondag W.A. & Boot G.C. (2015), SDU Commentaar. In: Houweling A.R., Vestering P.G., Zondag W.A., Boot G.C. (red.) SDU Commentaar.. Den Haag: SDU Uitgevers. 2041 - 2128.boekdeel
 • Slooten J.M. van, Vegter M.S.A., Verhulp E. & Boot G.C. (2014), Arbeidsrecht. In: Slooten J.M. van, Vegter M.S.A., Verhulp E., Boot G.C. (red.) Arbeidsrecht. Tekst & Commentaar nr. 8: Wolters Kluwer. 537 - 552.boekdeel
 • Boot G.C. & Hiessl C. (2013), The application of the EU Framework for Disability Discrimination in 18 European Countries, European Labour Law Journal(2): 119-134.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Boot G.C. (2013), Werkloosheidswet (artt. 3, 4, 5, 6, 8, 16, 17, 17a, 17b, 19, 20, 21, 22, 22a, 23, 24, 25, 26, 27, 27a, 28, 30, 31, 34, 35, 42, 42a, 43, 44, 45, 47, 48). In: Loonstra C.J., Zondag W.A., (Red.) 2014 Sdu commentaar arbeidsrecht artikelsgewijs. Den Haag: Sdu Uitgevers.boekdeel
 • Boot G.C. (2013), P&O Pocket 2013. Houten: Below the line Amsterdam B.V..boek
 • Boot G.C. (2013), De toetsing van het algemeen verbindend verklaren van cao’s. In: Jongeneel R.H.C. (Red.) Recht voor gewone mensen (Peeters-bundel). Amsterdam: s.n.. 20-28.boekdeel
 • Boot G.C. (2013), Arbeidsrecht (I.7.10) en Sociaal zekerheidsrecht (VI.A.1, VI.A.5, VI.A.6., VI.A.11, VI.A.16). In: Snijders H.J. (Red.) Modellen voor de rechtspraktijk. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Boot G.C. (2013), Commentaar art. 24 Werkloosheidswet en artt. 7:627, 628, 629, 629a, 658, 658a, 660, 670, 672, 677, 678, 685, 690 Burgerlijk wetboek. Den Haag: Sdu Uitgevers, (Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid). [website]overig
 • Boot G.C. (2013), Historisch-juridische achtergrond van het ontslagrecht. In: Halem A. van (Red.) Ontslagbescherming in de arena Optiek nr. 19: Vakmedianet. 17-22.boekdeel
 • Boot G.C. (2013), Ontslagbescherming in de arena: een uitleiding. In: Halem A. van (Red.) Ontslagbescherming in de arena Optiek nr. 19: Vakmedianet. 71-78.boekdeel
 • Boot G.C. (2013), Flexrecht en ontslagrecht: sober maar eerlijk. In: Halem A. van (Red.) Sociaal Akkoord 2013: Arbeidsmarkt in beweging Optiek nr. 21: Vakmedianet. 29-34.boekdeel
 • Boot G.C. (2013), Rembrandt, de pre-pack en het faillissementsrecht als uitlaatklep, ArbeidsRecht(37).artikel in tijdschrift
 • Boot G.C. (2013), Naschrift, Tijdschrift voor Recht en Arbeid(47).artikel in tijdschrift
 • Boot G.C. (2013), Wet vereenvoudiging regelingen UWV: over de fictieve opzegtermijn en de WW als trampoline naar ander werk, ArbeidsRecht(11).artikel in tijdschrift
 • Boot G.C., annotatie bij: CRvB 20 november 2013, USZ 2013,16.annotatie
 • Boot G.C. , annotatie bij: CRvB 28 augustus 2013, USZ 2013,13.annotatie
 • Boot G.C. , annotatie bij: Gerechtshof Arnhem- Leeuwarden 23 juli 2013, USZ 2013,13.annotatie
 • Boot G.C., annotatie bij: CRvB 19 juni 2013, USZ 2013,9.annotatie
 • Boot G.C., annotatie bij: CRvB 10 april 2013, USZ 2013,7.annotatie
 • Boot G.C., annotatie bij: Hoge Raad 15 maart 2013, USZ 2013,5.annotatie
 • Boot G.C. (13 januari 2012), Zzp-ers: flexibiliteit, bescherming en zekerheid (Oratie). Leiden: Universiteit Leiden.inaugurele rede
 • Boot G.C., annotatie bij: Centrale Raad van Beroep 23 november 2011, USZ 2012 (USZ 2012, 6).annotatie
 • Boot G.C., annotatie bij: Centrale Raad van Beroep 4 april 2012, USZ 2012 (USZ 2012, 116).annotatie
 • Boot G.C., annotatie bij: Centrale Raad van Beroep 20 juni 2012, USZ 2012 (USZ 2012, 224).annotatie
 • Boot G.C., annotatie bij: Centrale Raad van Beroep 5 september 2012, USZ 2012 (USZ 2012, 301).annotatie
 • Boot G.C. (2012), [Bespreking van: Van den Berg, L. (2010) Tussen Feit en Fictie. Rechtspersoonlijkheid en de verzekerings- en premieplicht voor werknemersverzekeringen. Den Haag: Boom Juridische uitgevers], Tijdschrift Recht en Arbeid 52.artikel in tijdschrift
 • Boot G.C. (2012), Arbeidsrechtelijke bescherming van afhankelijke zzp-ers, Tijdschrift Recht en Arbeid 11(84): 5-10.artikel in tijdschrift
 • Boot G.C. (2012), BBA-werknemerschap, ArbeidsRecht 10(42): 3-6.artikel in tijdschrift
 • Boot G.C. (2012), Per januari 2012 opnieuw wijziging van art. 24 WW, ArbeidsRecht 4(15): 3-5.artikel in tijdschrift
 • Boot G.C. (2012), Sociaal Zekerheidsrecht (VI.A.5, VI.A.5, VI.A.11, VI.A.16). In: Modellen voor de rechtspraktijk.. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Boot G.C. (2012), Werkloosheidswet (art. 3, 16, 20, 22, 24, 30, 43, 44, 45, 47, 48). In: Loonstra C.J., Zondag W.A. (red.) Sdu Commentaar Arbeidrecht.. Den Haag: Sdu uitgevers.boekdeel
 • Boot G.C. (2012), Commentaar art. 24 WW. Verwijtbare werkloosheid. In: van der Heijden P.F., van Slooten J.M. (red.) Tekst en Commentaar Arbeidsrecht.. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Boot G.C. (2012), Commentaar art. 22 t/m 29 WW. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (red.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht.. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Boot G.C. (2012), P&O Pocket 2012. Houten: Below the line Amsterdam b.v.boek
 • Boot G.C. (2012), Commentaar Boetebesluit socialezekerheidswetten. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (red.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht.. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Boot G.C. (2012), Commentaar Beleidsregel maatregelen UWV. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (red.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht.. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Boot G.C. (2012), Commentaar Beleidsregel Boete werknemer 2010. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (red.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht.. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Boot G.C. (2012), Commentaar art. 7. Besluit passende arbeid schoolverlaters en academici WW en ZW. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (red.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht.. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Boot G.C. (2012), Commentaar Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (red.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht.. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Boot G.C. (2012), Commentaar Besluit sollicitatieplicht werknemers WW en IOW 2012. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (red.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht.. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Boot G.C. (2012), Commentaar Richtlijn passende arbeid 2008. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (red.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht.. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Boot G.C. (2012), Commentaar Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (red.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht.. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Boot G.C. (2012), Commentaar art. 24 WW. In: Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid..boekdeel
 • Boot G.C. (2012), Commentaar artikelen 7:627, 628, 629, 629a, 658, 658a, 660, 670, 672, 677, 678, 685, 690 BW. In: Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid..boekdeel
 • Boot G.C. (2011), Arbeidsrecht geschetst. Nijmegen: Ars Aequi Libri.boek
 • Boot G.C. & Zondag W.A. (2011), Wettenverzameling Arbeidsrecht. ’s-Gravenhage: SDU.boek
 • Boot G.C. (2011), P&O 1. In: P&O Pocket 2011.. Houten: Below the Line. 8-40.boekdeel
 • Boot G.C. (2011), P&O 2. In: P&O Pocket 2011.. Houten: Below the Line. 69-132.boekdeel
 • Boot G.C. (2011), P&O 3. In: P&O Pocket 2011.. Houten: Below the Line. 153-199.boekdeel
 • Boot G.C., annotatie bij: CRvB 8 december 2010, USZ 2011,51.annotatie
 • Boot G.C., annotatie bij: CRvB 8 juni 2011, USZ 2011,204.annotatie
 • Boot G.C., annotatie bij: CRvB 20 juli 2011, USZ 2011,264.annotatie
 • Boot G.C. (2011), Bonussen, toeslagen, de bedrijfsauto en art. 7:628 BW, ArbeidsRecht(49): 3-6.artikel in tijdschrift
 • Boot G.C. (2011), Nieuwe inlenersaansprakelijkheid op grond van art. 7:692 BW, ArbeidsRecht (10): 12-16.artikel in tijdschrift
 • Boot G.C. & Slooten J.M. van (2011), Een brug tussen de wal en het schip, Tijdschrift Recht en Arbeid (1): 3-4.artikel in tijdschrift
 • Boot G.C. (2011), Commentaar Arbeidsrecht. In: Commentaar Arbeidsrecht.. ’s-Gravenhage: SDU. 1675-1757.boekdeel
 • Boot G.C. (2011), Burgerlijk Wetboek, art. 7:627, 628, 629, 658a, 658b, 660a, 670, 672, 677, 678, 679, 685, 691BW, NDSZ: NDSZ. [website]overig
 • Boot G.C. (2011), Werkloosheidswet, art. 22 – 29, NDSZ: NDSZ. [website]overig
 • Boot G.C. (27 januari 2005), Arbeidsrechtelijke bescherming (Dissertatie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). Promotor(en) en Copromotor(en): Heerma van Voss G.J.J.dissertatie
 • Gerechtshof Amsterdam Raadsheer
 • Rechtbank Amsterdam Vice-president / kantonrechter