Universiteit Leiden

nl en

Gerrard Boot

Hoogleraar Arbeidsrecht

Naam
Prof.mr. G.C. Boot
Telefoon
+31 71 527 7713
E-mail
g.c.boot@law.leidenuniv.nl

Gerrard Boot is Hoogleraar Arbeidsrecht, verbonden aan de Afdeling Sociaal recht.

Meer informatie over Gerrard Boot

Gerrard Boot is Hoogleraar Arbeidsrecht, verbonden aan de Afdeling Sociaal recht. In 2005 is Gerrard Boot in Leiden gepromoveerd op een proefschrift getiteld: "Arbeidsrechtelijke bescherming".

Gerrard Boot zal op het gebied van arbeidsrecht onderwijs geven in de bachelor en master Rechtsgeleerdheid en in het post-academisch onderwijs. Zijn onderzoek zal plaatsvinden in het programma Hervorming van sociale regelgeving. Hij behoort tot het Instituut Publiekrecht, afdeling Sociaal recht. 

Gerrard Boot is daarnaast werkzaam als kantonrechter in de rechtbank Amsterdam. Daarvoor was hij werkzaam in de sociale en commerciële advocatuur bij o.a. Kennedy Van der Laan te Amsterdam. Hij is tevens redacteur van het Tijdschrift ArbeidsRecht en annotator bij Uitspraken Sociale Zekerheid. 

In 2005 is Gerrard Boot in Leiden gepromoveerd op een proefschrift getiteld: "Arbeidsrechtelijke bescherming". Zijn promotor was prof. mr. Guus J.J. Heerma van Voss. In 2011 verscheen van zijn hand Arbeidsrecht geschetst, Ars Aequi.

Hoogleraar Arbeidsrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Sociaal Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A 1.55

Contact

 • Boot G.C., Meer H.Th. van der, Rutgers D., Laat I. de & Noordhoven T. (2015), Arbeidsprocesrecht (hoofdstukken 8, 9 en 10). In: Boot G.C., Meer H.Th. van der, Rutgers D., Laat I. de, Noordhoven T. (red.) Arbeidsprocesrecht. Deventer: Wolters Kluwer.boekdeel
 • Boot G.C. 14 oktober 2015, USZ 2015.annotatie
 • Boot G.C. 8 juli 2015, USZ 2015.annotatie
 • Boot G.C. 18 maart 2015, USZ 2015.annotatie
 • Boot G.C. 25 maart 2015, USZ 2015.annotatie
 • Boot G.C. (2015), Het loonbegrip in de transitievergoeding, ArbeidsRecht 5(2015/26): 16-18.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Boot G.C. (2015), Groen Schoevers op losse schroeven?, ArbeidsRecht 3(ArbeidsRecht 2015/14): 3-6.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Boot G.C., Houweling A.R. & Keulaerds M.J.M.T. (2015), Parlementaire Geschiedenis Wet werk en zekerheid (deel 1 & 2) nr. 1. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Houweling A.R., Vestering P.G., Zondag W.A. & Boot G.C. (2015), SDU Commentaar. In: Houweling A.R., Vestering P.G., Zondag W.A., Boot G.C. (red.) SDU Commentaar. Den Haag: SDU Uitgevers. 2041 - 2128.boekdeel
 • Slooten J.M. van, Vegter M.S.A., Verhulp E. & Boot G.C. (2014), Arbeidsrecht. In: Slooten J.M. van, Vegter M.S.A., Verhulp E., Boot G.C. (red.) Arbeidsrecht. Tekst & Commentaar nr. 8: Wolters Kluwer. 537 - 552.boekdeel
 • Boot G.C. (2013), Arbeidsrecht (I.7.10) en Sociaal zekerheidsrecht (VI.A.1, VI.A.5, VI.A.6., VI.A.11, VI.A.16). In: Snijders H.J. (red.) Modellen voor de rechtspraktijk. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Boot G.C., annotatie bij: CRvB 10 april 2013, USZ 2013,7.annotatie
 • Boot G.C., annotatie bij: CRvB 20 november 2013, USZ 2013,16.annotatie
 • Boot G.C., annotatie bij: Hoge Raad 15 maart 2013, USZ 2013,5.annotatie
 • Boot G.C., annotatie bij: CRvB 19 juni 2013, USZ 2013,9.annotatie
 • Boot G.C. , annotatie bij: CRvB 28 augustus 2013, USZ 2013,13.annotatie
 • Boot G.C. , annotatie bij: Gerechtshof Arnhem- Leeuwarden 23 juli 2013, USZ 2013,13.annotatie
 • Boot G.C. (2013), Commentaar art. 24 Werkloosheidswet en artt. 7:627, 628, 629, 629a, 658, 658a, 660, 670, 672, 677, 678, 685, 690 Burgerlijk wetboek. Den Haag: Sdu Uitgevers, (Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid). [website]overig
 • Boot G.C. (2013), De toetsing van het algemeen verbindend verklaren van cao’s. In: Jongeneel R.H.C. (red.) Recht voor gewone mensen (Peeters-bundel). Amsterdam: s.n.. 20-28.boekdeel
 • Boot G.C. (2013), Flexrecht en ontslagrecht: sober maar eerlijk. In: Halem A. van (red.) Sociaal Akkoord 2013: Arbeidsmarkt in beweging. Handboek OR Strategie en beleid : Optiek nr. 21: Vakmedianet. 29-34.boekdeel
 • Boot G.C. (2013), Historisch-juridische achtergrond van het ontslagrecht. In: Halem A. van (red.) Ontslagbescherming in de arena. Handboek OR Strategie en beleid : Optiek nr. 19: Vakmedianet. 17-22.boekdeel
 • Boot G.C. (2013), Naschrift, Tijdschrift voor Recht en Arbeid (47).artikel in een tijdschrift
 • Boot G.C. (2013), Ontslagbescherming in de arena: een uitleiding. In: Halem A. van (red.) Ontslagbescherming in de arena. Handboek OR Strategie en beleid : Optiek nr. 19: Vakmedianet. 71-78.boekdeel
 • Boot G.C. (2013), P&O Pocket 2013. Houten: Below the line Amsterdam B.V..boek
 • Boot G.C. (2013), Rembrandt, de pre-pack en het faillissementsrecht als uitlaatklep, ArbeidsRecht (37).artikel in een tijdschrift
 • Boot G.C. & Hiessl C. (2013), The application of the EU Framework for Disability Discrimination in 18 European Countries, European Labour Law Journal (2): 119-134.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Boot G.C. (2013), Werkloosheidswet (artt. 3, 4, 5, 6, 8, 16, 17, 17a, 17b, 19, 20, 21, 22, 22a, 23, 24, 25, 26, 27, 27a, 28, 30, 31, 34, 35, 42, 42a, 43, 44, 45, 47, 48). In: Loonstra C.J., Zondag W.A., (red.) 2014. Sdu commentaar arbeidsrecht artikelsgewijs Den Haag: Sdu Uitgevers.boekdeel
 • Boot G.C. (2013), Wet vereenvoudiging regelingen UWV: over de fictieve opzegtermijn en de WW als trampoline naar ander werk, ArbeidsRecht (11).artikel in een tijdschrift
 • Boot G.C. (13 januari 2012), Zzp-ers: flexibiliteit, bescherming en zekerheid (Oratie). Leiden: Universiteit Leiden.Inaugurale rede
 • Boot G.C. (2012), Arbeidsrechtelijke bescherming van afhankelijke zzp-ers, Tijdschrift Recht en Arbeid 11(84): 5-10.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Boot G.C. (2012), BBA-werknemerschap, ArbeidsRecht 10(42): 3-6.artikel in een tijdschrift
 • Boot G.C. (2012), [Bespreking van: Van den Berg, L. (2010) Tussen Feit en Fictie. Rechtspersoonlijkheid en de verzekerings- en premieplicht voor werknemersverzekeringen. Den Haag: Boom Juridische uitgevers], Tijdschrift Recht en Arbeid 52.artikel in een tijdschrift
 • Boot G.C., annotatie bij: Centrale Raad van Beroep 23 november 2011, USZ 2012.annotatie
 • Boot G.C., annotatie bij: Centrale Raad van Beroep 5 september 2012, USZ 2012.annotatie
 • Boot G.C., annotatie bij: Centrale Raad van Beroep 20 juni 2012, USZ 2012.annotatie
 • Boot G.C., annotatie bij: Centrale Raad van Beroep 4 april 2012, USZ 2012.annotatie
 • Boot G.C. (2012), Commentaar art. 22 t/m 29 WW. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (red.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Boot G.C. (2012), Commentaar art. 24 WW. In: Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid..boekdeel
 • Boot G.C. (2012), Commentaar art. 24 WW. Verwijtbare werkloosheid. In: van der Heijden P.F., van Slooten J.M. (red.) Tekst en Commentaar Arbeidsrecht. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Boot G.C. (2012), Commentaar art. 7. Besluit passende arbeid schoolverlaters en academici WW en ZW. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (red.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Boot G.C. (2012), Commentaar artikelen 7:627, 628, 629, 629a, 658, 658a, 660, 670, 672, 677, 678, 685, 690 BW. In: Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid..boekdeel
 • Boot G.C. (2012), Commentaar Beleidsregel Boete werknemer 2010. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (red.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Boot G.C. (2012), Commentaar Beleidsregel maatregelen UWV. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (red.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Boot G.C. (2012), Commentaar Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (red.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Boot G.C. (2012), Commentaar Besluit sollicitatieplicht werknemers WW en IOW 2012. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (red.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Boot G.C. (2012), Commentaar Boetebesluit socialezekerheidswetten. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (red.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Boot G.C. (2012), Commentaar Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (red.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Boot G.C. (2012), Commentaar Richtlijn passende arbeid 2008. In: Heerma van Voss G.J.J., Pennings F.J.L. (red.) Tekst en Commentaar Socialezekerheidsrecht. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Boot G.C. (2012), Per januari 2012 opnieuw wijziging van art. 24 WW, ArbeidsRecht 4(15): 3-5.artikel in een tijdschrift
 • Boot G.C. (2012), P&O Pocket 2012. Houten: Below the line Amsterdam b.v.boek
 • Boot G.C. (2012), Sociaal Zekerheidsrecht (VI.A.5, VI.A.5, VI.A.11, VI.A.16). In: Modellen voor de rechtspraktijk. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Boot G.C. (2012), Werkloosheidswet (art. 3, 16, 20, 22, 24, 30, 43, 44, 45, 47, 48). In: Loonstra C.J., Zondag W.A. (red.) Sdu Commentaar Arbeidrecht. Den Haag: Sdu uitgevers.boekdeel
 • Boot G.C. (2011), Arbeidsrecht geschetst. Nijmegen: Ars Aequi Libri.boek
 • Boot G.C. (2011), Bonussen, toeslagen, de bedrijfsauto en art. 7:628 BW, ArbeidsRecht (49): 3-6.artikel in een tijdschrift
 • Boot G.C., annotatie bij: CRvB 20 juli 2011, USZ 2011,264.annotatie
 • Boot G.C., annotatie bij: CRvB 8 juni 2011, USZ 2011,204.annotatie
 • Boot G.C., annotatie bij: CRvB 8 december 2010, USZ 2011,51.annotatie
 • Boot G.C. (2011), Burgerlijk Wetboek, art. 7:627, 628, 629, 658a, 658b, 660a, 670, 672, 677, 678, 679, 685, 691BW, NDSZ: NDSZ. [website]overig
 • Boot G.C. (2011), Commentaar Arbeidsrecht. In: Commentaar Arbeidsrecht. ’s-Gravenhage: SDU. 1675-1757.boekdeel
 • Boot G.C. & Slooten J.M. van (2011), Een brug tussen de wal en het schip, Tijdschrift Recht en Arbeid (1): 3-4.artikel in een tijdschrift
 • Boot G.C. (2011), Nieuwe inlenersaansprakelijkheid op grond van art. 7:692 BW, ArbeidsRecht (10): 12-16.artikel in een tijdschrift
 • Boot G.C. (2011), P&O 1. In: P&O Pocket 2011. Houten: Below the Line. 8-40.boekdeel
 • Boot G.C. (2011), P&O 2. In: P&O Pocket 2011. Houten: Below the Line. 69-132.boekdeel
 • Boot G.C. (2011), P&O 3. In: P&O Pocket 2011. Houten: Below the Line. 153-199.boekdeel
 • Boot G.C. (2011), Werkloosheidswet, art. 22 – 29, NDSZ: NDSZ. [website]overig
 • Boot G.C. & Zondag W.A. (2011), Wettenverzameling Arbeidsrecht. ’s-Gravenhage: SDU.boek
 • Boot G.C. (27 januari 2005), Arbeidsrechtelijke bescherming (Dissertatie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). Promotor(en) en Copromotor(en): Heerma van Voss G.J.J.dissertatie
 • Gerechtshof Amsterdam Raadsheer
 • Rechtbank Amsterdam Vice-president / kantonrechter

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie