Universiteit Leiden

nl en

Gerrard Boot benoemd tot raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep

Gerrard Boot, hoogleraar arbeidsrecht, is per 1 januari 2024 benoemd tot raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep.

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken. Daarnaast is de Centrale Raad van Beroep rechter in eerste en enige aanleg in geschillen over de uitvoering van wetten voor oorlogs- en vervolgingsgetroffenen en voor beroepen van rechterlijke ambtenaren.
Boot zal zich vooral bezighouden met zaken op het raakvlak van de werknemersverzekeringen en het arbeidsrecht. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.