Universiteit Leiden

nl en

Commissie Boot kritisch over Wet DBA

Staatssecretaris Wiebes heef besloten de handhaving van de op 1 mei jl. ingevoerde Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) op te schorten. Opdrachtgevers en zelfstandige opdrachtnemers (zzp’ers) lijken niet goed uit de voeten te kunnen met de nieuwe wet.

Velen onder hen vreesden dat opdrachtovereenkomsten als (verkapte) arbeidsovereenkomsten worden zouden worden aangemerkt, met naheffing van loonbelasting en premies én boetes tot gevolg. Het blijkt in de praktijk lastig om echte zelfstandigen van nep-zzp’ers te onderscheiden. Zowel voor de fiscus als voor henzelf.

Wiebes baseert  zich op het kritische advies van de commissie onder leiding van prof mr. G. C. Boot. Deze commissie bekeek de in mei door de fiscus geïntroduceerde modelovereenkomsten. Deze zouden de onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten beperken. De commissie ziet zeker kansen voor modelovereenkomsten, maar heeft ook gewezen op een flink aantal gebreken in de tot nu toe bestaande praktijk.  Zo ligt de focus te sterk op de toetsing van de tekst van het contract en is er te weinig aandacht voor de bredere context, zoals de maatschappelijke positie van partijen en de feitelijke uitvoering van het contract.

Lees meer over de opschorting van de Wet DBA

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.