Universiteit Leiden

nl en

Gerrard Boot Voorzitter Commissie Modelovereenkomsten ZZP’ers

Prof. Mr. G.C. Boot is door de Staatssecretaris van Financiën benoemd als voorzitter van de Commissie die ‘modelovereenkomsten’ voor ZZP’ers gaat beoordelen. In de nieuwe wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) is de VAR-verklaring van de fiscus afgeschaft.

In plaats daarvan kunnen zelfstandigen met door de fiscus goedgekeurde modelovereenkomsten gaan werken. Als ze volgens dat model werken hebben ze de zekerheid dat ze niet als werknemer worden gekwalificeerd en loonbelasting en sociale premies moeten afdragen.  

De door Boot voorgezeten commissie gaat beoordelen of de belastingdienst de aan haar voorgelegde modelovereenkomsten juist kwalificeert. Gaat het om wel of niet of een contract voor werk als zelfstandige, of is er toch sprake van verkapt werknemerschap? In Boots onderzoek staat de positie en definitie van werknemers, zelfstandigen en schijnzelfstandigen centraal. Zijn oratie betrof bijvoorbeeld de vraag hoe om te gaan met de groeiende groep ZZP’ers.

Officiële bekendmaking Staatscourant

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.