Universiteit Leiden

nl en

Anke Klein

Universitair hoofddocent

Naam
Dr. A.M. Klein
Telefoon
+31 71 527 6673
E-mail
a.m.klein@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-0914-0996

Anke Klein is universitair hoofddocent bij de afdeling Ontwikkelings-en-Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden. Haar onderzoek richt zich op de overdracht van angsten van de ouders op hun kinderen, en de behandeling van internaliserende problemen over de gehele levensloop. Daarnaast heeft ze de dagelijkse leiding over het Kenniscentrum voor Angst en Stress bij Jeugd, dat ze samen met Michiel Westenberg en Anika Bexkens heeft opgericht. De missie van dit kenniscentrum is om kinderen en jongeren en alle betrokkenen te helpen omgaan met angst en stress.

Meer informatie over Anke Klein

Nieuws

Anke Klein is universitair hoofddocent bij de afdeling Ontwikkelings-en-Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden. Haar onderzoek richt zich op de overdracht van angsten van de ouders op hun kinderen, en de behandeling van internaliserende problemen over de gehele levensloop. Daarnaast heeft ze de dagelijkse leiding over het Kenniscentrum voor Angst en Stress bij Jeugd, dat ze samen met Michiel Westenberg en Anika Bexkens heeft opgericht. De missie van dit kenniscentrum is om kinderen en jongeren en alle betrokkenen te helpen omgaan met angst en stress.

Onderzoek naar angst bij kinderen

Kleins onderzoek is gericht op de overdracht van angsten van de ouders op hun kinderen, en de behandeling van internaliserende problemen over de gehele levensloop. De kracht van haar onderzoek ligt in de combinatie van theoretisch gestuurde, maar klinisch relevante vraagstukken en de verschillende technieken om normaal en abnormaal gedrag te bestuderen, zowel bij kinderen als volwassenen en ouderen. Momenteel werkt ze aan vier projecten:   

 1. De behandeling van specifieke fobieën bij kinderen (gesubsidieerd door ZonMw, LUBEC, Leiden University)
 2. Sociale angst bij kinderen en de invloed van vriendschap (gesubsidieerd door NWO, IIE Scholar Rescue Fund, UvA Minds, University of Amsterdam)
 3. Cognitieve processen bij kinderen met sociale angst (gesubsidieerd door BSI Radboud Universiteit, Macquarie University)
 4. Eenzaamheid, angst en depressie over de levensloop (gesubsidieerd door Universiteit van Amsterdam, Macquarie University)   

Kort CV

Klein combineerde de studies Pedagogische Wetenschappen en Psychologie en behaalde drie mastertitels in de Klinische Orthopedagogiek, Ontwikkelingspsychologie en een tweejarige Research Master bij de Radboud Universiteit. Ze behaalde haar PhD, Cum Laude, over angst bij kinderen aan dezelfde universiteit (Promotoren: Prof. Mike Rinck, Prof. Eni Becker, Prof Susan Bögels). Tijdens haar PhD project werkte ze intensief samen met Prof. Ron Rapee en Prof. Jennifer Hudson en hun groep. Ze werkte een deel van haar tijd in hun lab in het Centre for Emotional Health, Macquarie University, Sydney, Australië.

Na haar promotie werkte ze als postdoc aan de Universiteit van Amsterdam waar ze samen met Prof. Reinout Wiers en Dhr. Peter Vonk een groot project leidde naar de effectiviteit van een online CGT-behandeling voor studenten met angst en/of depressieve klachten. In 2016 ontving ze een Niels Stensen Fellowship waarmee ze twee jaar aan de Ruhr Universiteit Bochum in Duitsland werkte in het lab van Prof. Silvia Schneider. In 2018 ontving Klein een prestigieuze 5-jarige ZonMw postdoc fellowship om haar eigen onderzoekslijn en onderzoeksgroep verder vorm te geven. In 2019 kwam Klein naar Leiden met haar onderzoeksgroep.

Beurzen

Klein heeft verschillende beurzen ontvangen met een totale waarde van 3.8M euro:

 • 2021 Projectadvisor on ZonMw individual fellowship awarded to Dr. Anika Bexkens
 • 2020 Erasmus+ International Credit Mobility program (PI)
 • 2020 Onderwijsinnovatiesubsidie SPIL Program, Gemeente Leiden (Co-PI). 
 • 2020 IIE Scholar Rescue Fund toegekend aan Dr. Uysal (Supervisor)
 • 2019 Hestia beurs, NWO (PI)
 • 2019 Incoming Visitor’s Travel Grant, NWO (PI)
 • 2019 Reisbeurs, Radboud Universiteit (PI)
 • 2018 Individuele Postdoc Fellowship, ZonMw (PI)
 • 2018 Joint-PhD fellowship voor Ms. Wolters in samenwerking met Universiteit van Amsterdam en Macquarie University (PI)
 • 2018 Projectbeurs voor PhD project Ms. Baartmans, Universiteit van Amsterdam, UvAminds (CoPI)
 • 2017 Distinguished Women Scientists Fund, LNVH (PI)
 • 2017 Van der Gaag Early Career Scientist Fund, KNAW (PI)
 • 2017 Visiting Fellowship voor Prof. Rapee, Radboud Universiteit (PI)
 • 2017 Projectbeurs, Universiteit van Amsterdam (CoPI)
 • 2017 Joint-PhD fellowship voor Ms. Mobach in samenwerking met Radboud Universiteit en Macquarie University (PI)
 • 2017 Beurs om een internationaal symposium te organiseren, Radboud Universiteit (PI)
 • 2016 Niels Stensen Fellowship (PI)
 • 2016 Projectbeurs, Stichting PFGV (CoPI)
 • 2010 Projectbeurs voor PhD-project Ms. van Niekerk, ZonMw, Radboud Universiteit, ProPersona (CoPI)
 • 2009 Outgoing Mobility Scholarship, Radboud Universiteit (PI)
 • 2008, 2012, 2014 Erasmus Mundus Travel Fellowships (PI)

Begeleide promovendi

 • C. Liu Mental health problems among Chinese immigrant adolescents in Western society, 2022 - nu.
 • R. Zimmermann Childhood specific phobia: the role of parents, 2022, nu. 
 • A. Hagen De combinatie van een-sessie behandeling met een app voor het behandelen van kinderen met een specifieke fobie, 2019 - nu.
 • N. Wolters Sociale relaties, eenzaamheid, angst en depressie over de gehele levensloop (afgerond).
 • J. Baartmans De rol van klasgenoten en ouders bij kinderen met sociale angst (afgerond).
 • L. Mobach Cognitieve vertekeningen bij kinderen met sociale angst: Meten en behandeluitkomsten (afgerond).
 • R. van Niekerk De rol van ouderlijke angst in de overdracht van angst bij kinderen (afgerond).

Registraties

 • BKO kwalificatie
 • BSI graduate school PhD program certificaat
 • BAPD kwalificatie, Nederlands Instituut voor Psychologen
 • NVO kwalificatie, Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen
 • EBL Creatieve therapie behandeling A, B en C certificaten

Publicaties

Op deze publicatielijst vind je Kleins publicaties van voordat ze naar Leiden kwam.

Universitair hoofddocent

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Psychologie
 • Ontwikkelings- & Onderwijspsychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 3B.41

Contact

 • Geert Groote school 1 Begeleiden plusklas
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.