Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

ISA – Interventie voor Sociale Angst bij kinderen en jongeren

De sociale angststoornis is één van de meest voorkomende stoornissen bij kinderen en jongeren. Sociale angst wordt gekenmerkt door overmatige angst en vermijding van sociale situaties, waarbij kinderen voornamelijk bang zijn om negatief beoordeeld te worden door anderen. Cognitieve gedragstherapie, die op het kind gericht is, is tot op heden de standaardbehandelingsvorm. Recente theoretische modellen benadrukken echter de belangrijke rol van zowel kind- als ouderprocessen voor de behandeling van sociale angst.

Contact
Anke Klein

Het ISA-project is een meervoudige baseline, single case experimentele studie die onderzoekt of de effectiviteit van de behandeling van sociale angst bij kinderen significant kan worden vergroot door de cognitieve gedragstherapie ‘Denken + Doen = Durven’ (DDD) voor kinderen te combineren met het ouderprogramma ' Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions' (SPACE).

In dit onderzoek zullen 9 kinderen (8-16 jaar oud) en hun ouder(s) beiden, afzonderlijk van elkaar, de evidence-based behandelprogramma’s volgen. Kinderen krijgen gedurende 12 weken DDD waarbij ze leren over het ontstaan van angst, het verschil tussen normale angst en overmatige angst, angstgedachten identificeren en om zetten naar helpende gedachten en stap voor stap hun angsten zullen aangaan en beheersen. Ouder(s) krijgen gedurende 12 weken SPACE, een behandelprogramma dat gebaseerd is op het verminderen van de ouderlijke accommodatie door het leren van vaardigheden om het kind zo adequaat mogelijk te ondersteunen. Het Kenniscentrum Angst en Stress werkt hierbij samen met het LUBEC in Leiden, waar het programma zal draaien.

Voor de start, halverwege en na het behandelprogramma worden diverse metingen verricht. De primaire uitkomstmaat, de ernst van sociale angst, zal worden gemeten met een kort, betrouwbaar en gestructureerd interview. Daarnaast worden aanvullende vragenlijsten ingevuld door ouder(s), kind en therapeut over sociale angst, ouderlijke accommodatie en ouderlijke stress. Verder wordt aan kinderen en ouders gevraagd om dagelijks via hun telefoon een zeer korte vragenlijst (1 minuut) in te vullen. Het belangrijkste doel van het ISA-project is om te onderzoeken of de combinatie van de twee behandelingen (DDD en SPACE) het behandelsucces voor sociale angst kan vergroten.

Voor meer informatie over het ISA-project en het aanmelden: https://kasjeugd.nl/projects/isa

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.