Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Vroege herkenning en interventie van stress en angst in de klas: het SPIL-programma

Hoe kunnen we scholen helpen stress en angst in de klas te herkennen en te voorkomen en samen met scholen leerlingen snel de juiste ondersteuning bieden? Op weg naar een structurele samenwerking tussen Leidse scholen en LUBEC Kenniscentrum Angst en Stress bij jeugd.

Looptijd
2020 - 2022
Contact
Anke Klein
Financiering
Gemeente Leiden
Partners

Gemeente Leiden
Leiden Kennisstad
Leiden Education Fieldlab (LEF)
Stedelijk Gymnasium Leiden
LUBEC (Universiteit Leiden)

Doet u ook mee met het SPIL-programma? Scholen, leraren en zorgmedewerkers die met ons mee willen denken of doen zijn van harte welkom!

Op www.kasjeugd.nl leest u alles over het Kenniscentrum Angst en Stress bij Jeugd en het SPIL-programma en vindt u meer informatie over angst bij kinderen en jongeren en onze activiteiten voor scholen, ouders een leerlingen.

Waarom dit project?

Stress- en angstklachten zijn wereldwijd de meest voorkomende mentale problemen en ontstaan vaak al in de kindertijd. Deze klachten gaan meestal niet vanzelf over en kunnen onbehandeld leiden tot eenzaamheid, andere psychische stoornissen, middelmisbruik, sociale problemen, verslechterde schoolprestaties of schooluitval.

Stress- en angstklachten worden vaak niet tijdig herkend, omdat ze zich uiten in teruggetrokken gedrag, of juist in andere gedragsproblemen of schoolweigering, waarbij niet altijd aan onderliggende angsten gedacht wordt. Wanneer jeugdigen pas hulp krijgen op het moment dat klachten escaleren, is vaak een langdurig en kostbaar behandeltraject nodig, waarvoor bovendien lange wachtlijsten zijn.

Wat gaan we doen?

Het doel van dit project is om in nauwe samenwerking met Leidse scholen stress- en angstklachten bij kinderen en jongeren vroegtijdig op te sporen en te verhelpen. Hiermee willen we een veilig leerklimaat en gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleren en schooluitval voorkomen.

We starten met focusgroepen van leraren en zorgmedewerkers uit het primair en voortgezet onderwijs in Leiden, waarin we onderzoeken op welke wijze we het beste tegemoet kunnen komen aan de ondersteuningsbehoefte van leerlingen en leraren. Wat hebben zij nodig aan kennis, training en ondersteuning om effectief met signalen van stress en angst in de klas om te gaan?

We ontwikkelen workshops en een telefonische hulplijn voor leraren en zorgmedewerkers en andere elementen die uit deze focusgroepen naar voren komen. Ook zullen we samen met scholen leerlingen identificeren die baat kunnen hebben bij een vroege interventie. We bieden kortdurende, laagdrempelige, vernieuwende en wetenschappelijk onderbouwde interventies, speciaal gericht op sociale angst, specifieke fobieën en spreekangst.

Het project is nog volop in ontwikkeling, dus gedurende de looptijd (2020-2022) zult u op deze website www.kasjeugd.nl meer informatie vinden. Wilt u met ons meedenken? Neem dan vooral contact op!

Wie zijn wij?

Dit project wordt uitgevoerd door de Universiteit Leiden in samenwerking met het Stedelijk Gymnasium Leiden en andere scholen in de Leidse regio. Voor dit project ontvangen we een onderwijsinnovatiesubsidie van de gemeente Leiden.

Met dit project werken we toe naar een duurzame en structurele samenwerking tussen Leidse scholen en het Kenniscentrum Angst en Stress bij Jeugd, dat onderdeel is van het Leids Universitair Behandel en Expertise Centrum (LUBEC). Gezamenlijk werken we aan nieuwe kennis en interventies, die sneller toegepast kunnen worden in het onderwijs.

Het Kenniscentrum biedt daarbij training en advies aan leraren en vroegtijdige hulp voor leerlingen die tussen het aanbod van school en jeugd-GGZ vallen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van innovatieve interventies, gebaseerd op en gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek.

For English information on the research project, see: Early recognition and intervention of stress and anxiety in the classroom.

Meedoen?

Heeft u belangstelling om mee te doen? Neem dan contact op met KAS@fsw.leidenuniv.nl of bel 071-5275464

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.