Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

PEERS

In dit project wordt gekeken naar kinderen en hun relaties met leeftijdsgenoten. We willen daarbij graag meer te weten komen over het welzijn van kinderen en hoe dit gelinkt is aan onderwerpen zoals vriendschappen, angst en sociale vaardigheden. Door naar deze onderwerpen en hun samenspel te kijken, kunnen we meer leren over hoe kinderen zich voelen in de klas en wat ze nodig hebben als het niet zo goed met hen gaat.

Contact
Anke Klein

Dit onderzoek is gericht op kinderen in groep 5 t/m groep 8 van de basisschool en de onderbouw van de middelbare school. Het onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden bij de kinderen klassikaal vragenlijsten afgenomen en worden ook de ouder(s) en leerkrachten van de kinderen die meededen gevraagd om een aantal vragenlijsten in te vullen. Op basis van de antwoorden van de vragenlijsten worden ongeveer 10-15 kinderen per school uitgenodigd om deel te nemen aan het tweede deel van het onderzoek. Hierbij wordt kinderen gevraagd om enkele vragenlijsten in te vullen en korte computertaken uit te voeren die gericht zijn op aandacht en focus.   

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.