Universiteit Leiden

nl en

Psychologen aan de slag voor stad, school en wetenschap

Onderzoekers, scholieren én inwoners van de stad Leiden werken samen in vernieuwende onderwijsprojecten, mogelijk gemaakt door een innovatiesubsidie van de gemeente. Leidse psychologen krijgen voor twee teams financiering om hun ideeën uit te werken en een win-win-win situatie te creëren.

De belangstelling voor wetenschap overstijgt de jaarlijkse ‘Nacht van ontdekkingen’ in Leiden. Burgers willen ook zelf meedoen aan wetenschap. Voor dergelijke Citizen science komt het ‘Psychologielab op wielen’ naar de mensen toe. Het team van Mariska Kret en bachelorstudenten psychologie doet dat samen met VWO-scholieren van Technasium Da Vinci College. Het tweede gehonoreerde project is ‘In je Sas. Vroege herkenning en interventie van stress en angst in de Klas’. Daarvoor werkt het team van het Leids Universitair Behandelcentrum (LUBEC) samen met het Stedelijk Gymnasium. "We willen heel graag onze kennis delen om kinderen te helpen", zegt Anke Klein van team LUBEC.

Psychologielab op wielen een actieve educatie-hub

Uit het voorstel van het team cognitief psychologen met o.a. Mariska Kret, Iliana Samara en Chris Riddel: Met deze innovatieve samenwerking willen wij een brug slaan tussen wetenschap en maatschappij. Vraagstukken die onderzocht worden zijn hoe we emoties uiten; wat er nodig is voor een goede samenwerking; de effecten van mobiel telefoongebruik op slaapkwaliteit; gebeurtenissen die het leven op zijn kop zetten. Jonge wetenschappers bieden aan VWO-leerlingen zowel een kijkje in de keuken van het wetenschappelijke proces als een rijk leermoment. Omgekeerd kunnen junior wetenschappers profiteren van de technische know-how van de VWO-leerlingen.

De commissie is enthousiast dat het psychologielab leerlingen een kans geeft achter de schermen mee te kijken bij wetenschappelijk onderzoek en het de universiteit helpt andere doelgroepen te bereiken. Op deze manier kan de stad het leerproces van leerlingen en studenten verbinden aan maatschappelijke opgaven.

In je sas met een veilig leerklimaat en een optimale schoolloopbaan

Uit het voorstel van team LUBEC met o.a. ontwikkelingspsychologen Michiel Westenberg, Anika Bexkens en Anke Klein: Om schooluitval te voorkomen is het van groot belang om stress en angst bij leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs vroegtijdig te signaleren en passende hulp te bieden. ‘In je Sas’ gebruikt een innovatieve wetenschappelijk bewezen methode. Samen met docenten ontwikkelen we een training in het herkenning van stress en angstklachten. Daarnaast is er een hulplijn voor docenten. Leerlingen met specifieke angstklachten bieden we een kortdurende, gerichte interventie. De huidige samenwerking van het Stedelijk Gymnasium met het Leids Kenniscentrum Stress en Angst, onderdeel van LUBEC wordt een proeftuin voor structurele samenwerking en uitbreiding naar alle scholen in Leiden.

De commissie is positief over dit project omdat zij mentale gezondheid als een actueel thema ziet, dat nog te vaak tussen wal en schip valt. Het kan ook handvatten bieden voor docenten in de komende periode tijdens de coronacrisis.

Video over corona speciaal voor kinderen

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Anke Klein heeft een animatievideo van haar collega's in Duitsland samen met Annelieke Hagen vertaald speciaal voor kinderen in Nederland. Het getekende filmpje biedt kinderen een luisterend oor en hulp voor structuur in de dag.
Animatievideo over corona speciaal voor kinderen in het Nederlands

De gemeente Leiden investeert in goed onderwijs. Bijvoorbeeld door partners te verbinden, samen te vernieuwen en te verdiepen. Hiervoor stelt de gemeente jaarlijks een Onderwijsinnovatiesubsidie beschikbaar.
Projecten onderwijsinnovatiesubsidie 2020- 2021

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.