Universiteit Leiden

nl en

Elise Filius

Promovendus

Naam
Mr. E. Filius
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
e.filius@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-3604-8255

Elise Filius is promovendus bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Meer informatie over Elise Filius

Elise Filius is promovendus bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Ze heeft strafrecht gestudeerd aan Tilburg University. Na haar studie is zij vier jaar als docent Straf(proces)recht verbonden geweest aan diezelfde universiteit. Sinds oktober 2019 is Elise werkzaam bij het Instituut voor Strafrecht en Criminologie aan de Universiteit van Leiden als docent. In februari 2020 is zij daar begonnen als PhD student voor zowel het Europa Instituut als de afdeling Strafrecht aan de Universiteit van Leiden.

Onderzoek

De Europese rechtszaal als politieke arena? Een onderzoek naar de nationale rechter en politiek gevoelige zaken in het asiel- en overleveringsrecht.

Europese samenwerking inzake asiel- en strafrecht is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en wederzijdse erkenning. Dit heeft tot gevolg dat beslissingen genomen in lidstaat A quasi-automatisch worden erkend en ten uitvoer gelegd in lidstaat B. Hierbij vertrouwen lidstaten op de kwaliteit en rechtmatigheid van elkaars rechtssystemen. Op voorheen bestuurlijke beslissingen vindt hoogstens nog rechterlijke controle plaats. Maar steeds vaker worden politiek beladen kwesties onderwerp van rechterlijke controle, bijvoorbeeld wanneer de bescherming van fundamentele rechten in specifieke lidstaten niet langer kan worden gegarandeerd. Daarmee reiken de implicaties van rechtspraak in dergelijke zaken veel verder dan het individuele geval. Dit project onderzoekt hoe de nationale rechter omgaat met politiek gevoelige rechtszaken.

Dit onderzoek valt zowel onder het onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity als het onderzoeksprogramma The progression of EU law: accommodating change and upholding values.

Onderwijs

Elise is als docent betrokken bij het vak Inleiding Europees recht en is daarnaast coördinator voor het masterscriptietraject voor de afdeling Strafrecht.

Publicaties

E. Filius, S.L.T.J. Ligthart & R. Milic, Het redelijke termijn-voorschrift in het licht van de rule of law: mogelijkheden tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie? DD 2017/30.

E. Filius, De zoektocht naar de balans tussen Unierechtelijke verplichtingen en de naleving van internationale overeenkomsten met derde landen, DD 2018/57.

S.S. Buisman & E. Filius, Question 3: “What are the main trends, noteworthy exceptions and/or key examples of the national courts interpreting, applying or otherwise engaging directly with the CJEU’s emergent doctrine about balancing the obligation of mutual recognition/ the presumption of mutual trust against other competing principles of Union law itself?”, FIDE report 2020 (National courts and the Enforcement of EU Law).

Nevenwerkzaamheden 

Auteur Rubriek Europees Strafrecht, Delikt en Delinkwent

 

Promovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Straf- en Strafprocesrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B3.05

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.