Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Pensions, Retirement, and the Financial Position of the Elderly

Langetermijnontwikkelingen, zoals het verouderen van de bevolking, de toename in de gemiddelde levensverwachting en de gevolgen van de recente financiële crisis, hebben bijgedragen aan de discussie rondom de houdbaarheid van het pensioenstelsel.

Auteur
Dhr. J. Been
Datum
30 april 2015
Links
Leiden University Repository

Veel OECD-landen hebben hervormingen in de pensioensystemen voorgesteld en geïmplementeerd om zodoende de pensioensystemen houdbaar te maken voor eerdergenoemde ontwikkelingen. Veel van deze hervormingen hebben betrekking op het verhogen van de effectieve en officiële pensioenleeftijd, het verlagen van de pensioenuitkeringen en het verhogen van de pensioenbijdragen. Deze hervormingen impliceren dat publieke- en private pensioenen minder royaal zijn, met als gevolg dat er veel discussie is ontstaan omtrent de financiële positie van huidige en toekomstige gepensioneerden. Dit proefschrift is een bundeling van vijf studies met betrekking tot pensioenen, pensionering en de financiële positie van ouderen, met als doel bij te dragen aan onze kennis van daadwerkelijke pensioenopbouw, pensioneringsgedrag en de financiële positie gedurende pensionering. Met name de rol van zelfstandig ondernemerschap en deeltijdwerk in pensioneringsgedrag worden belicht in het proefschrift evenals de financiële middelen die men tot de beschikking heeft bij pensionering.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.