Universiteit Leiden

nl en

Marleen Waaijer-Linders

Promovendus / buiten

Naam
Mr. M.U.M.A. Waaijer-Linders BA
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
m.u.m.a.waaijer@law.leidenuniv.nl

Mr. M.U.M.A. (Marleen) Waaijer-Linders BA is als onderzoeker verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Meer informatie over Marleen Waaijer-Linders

Marleen Waaijer-Linders studeerde Notarieel Recht aan de Universiteit Leiden. Daarna was zij ruim 25 jaar werkzaam als kandidaat-notaris en later als adviseur estate planning. Zij volgde de beroepsopleiding tot estate planner en een opleiding tot mediator. In 2021 behaalde Marleen de Bachelor Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden.

In haar promotieonderzoek richt Marleen zich op de vraag, hoe kwijtschelding van erfbelasting op grond van de Cultuurgoedregeling uit artikel 67 lid 3 Successiewet 1956 kan bijdragen aan de Collectie Nederland. In een breed kader wordt onderzocht of deze regeling, waarbij tegen kwijtschelding van erfbelasting belangrijke kunst of cultuurgoederen worden overgedragen aan de Staat, voldoende aantrekkelijke mogelijkheden biedt vanuit het perspectief van de erfgenamen van cultuurgoederen, van particuliere kunstbezitters en van de Staat als verantwoordelijke instantie voor enerzijds het cultuurbeleid en anderzijds het innen van belastinggeld en een verantwoorde besteding van collectieve middelen.

Promovendus / buiten

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Notarieel Recht
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.