Universiteit Leiden

nl en

Maartje Van Mulken

Promovendus

Naam
Mr. M.A. Van Mulken BA
Telefoon
+31 71 527 7840
E-mail
m.a.van.mulken@law.leidenuniv.nl

Titel onderzoek: Data perspectives on the International Tax System.

Meer informatie over Maartje Van Mulken

De aanleiding van dit onderzoek is gelegen in de voorstellen van de OESO met betrekking tot de uitdagingen voor de belastingheffing in de digitale economie. Daarbij doet zich de volgende problematiek voor: kunnen we het internationale stelsel repareren door verder te borduren op bestaande systemen (CbCr, exchange of information), of is het noodzakelijk om eerst wat fundamenteler na te denken over de gehanteerde concepten van data om zodoende de spanning tussen waarover we willen heffen en waarover we kunnen heffen beter in vizier te krijgen? Het is binnen dit spanningsveld dat dit onderzoek zich beweegt. Meer specifiek wordt in dit exploratieve onderzoek de laatstgenoemde invalshoek gekozen. Daarbij vormt het concept van data in internationaal perspectief het aangrijpingspunt. Een van de doelstellingen van dit onderzoek is om met behulp van het theoretische dataconcept de mechanismen te identificeren die ten grondslag liggen aan het administratieve proces van belastingheffing.  

Dit onderzoek vindt plaats binnen het kader van de bijzondere leerstoel Maatschappelijke en historische context van belastingrecht. Net als de leerstoel wordt dit onderzoek gefinancierd door de Douane, de Stichting Belastingmuseum en de Universiteit Leiden.

Promovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut Fiscale en Economische vakken
  • Belastingrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer FLEX

Contact

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.