Universiteit Leiden

nl en

Allard Lubbers

Hoogleraar Belastingrecht

Naam
Prof.dr.mr. A.O. Lubbers
Telefoon
+31 71 527 7830
E-mail
a.o.lubbers@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-9918-6057

Allard Lubbers is Hoogleraar Belastingrecht, verbonden aan de afdeling Belastingrecht.

Meer informatie over Allard Lubbers

Opleidingen

Fiscale economie

 • Erasmus Universiteit Rotterdam (1/9/1988 - 24/2/1994) 

Fiscaal recht

 • Rijksuniversiteit Leiden (propedeuse) (1/9/1991 - 1/6/1992) 
 • Katholieke Universiteit Brabant (doctoraal) (1/9/1992 - 30/8/1994)

Promotieonderzoek

Op 23 november 2000 gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift “Foutenleer”. Promotor: prof. dr. L.G.M. Stevens.

Voormalige functies

 • Hoofd van de afdeling Belastingrecht (1/10/2004 - 31/8/2013) 
 • Wetenschappelijk Directeur Instituut Fiscale en Economische vakken (1/11/2010 - 1/4/2014) 
 • Lid van het Onderwijsbestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (2004 t/m 2007) 
 • Coördinator onderzoeksprogramma “Grenzen van fiscale soevereiniteit” (1/1/2008 – 1/11/2010) 
 • Lid van het Onderzoeksbestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (1/1/2008 – 1/11/2010) 
 • Fellow van het E.M. Meijers Instituut 
 • Gedoceerd in onder meer de volgende Leidse vakken: Belastingrecht & Belastingbeleid (en de opvolger: Belastingrecht), Directe belastingen II en III, Fiscaal bestuursrecht, Fiscaal Bachelorwerkstuk, Fiscale Talentenklas, Verdieping algemene leerstukken van het belastingrecht, IB/VPB voor notariëlen, Belastingrecht niet-fiscalisten 

Oratie

Fiscaal overgangsbeleid, 24 september 2004 (Leiden 2004; 35 p.)

Nevenactiviteiten:

Huidige nevenactiviteiten:  

 • Mede-eigenaar Lubbers & Boer B.V. 
 • Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam en Hof ‘s-Hertogenbosch (sinds 17/5/02); ook af en toe ingezet bij Hof Arnhem en Hof ‘s-Gravenhage 
 • Voorzitter van de redactie van Beslissingen Nederlandse Belastingrechtspraak (sinds 1/1/2012) 
 • Lid van de Raad van Beroep van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (sinds 1/4/2012) 
 • Docent PAOB       

Voormalige nevenactiviteiten: 

 • Verbonden aan het Wetenschappelijk Bureau van Deloitte Belastingadviseurs BV te Rotterdam (1/1/2001 – 1/12/2012) 
 • Lid van de Fiscale Adviesraad voor Vermande Studiedagen (2004-2008) 
 • Redactielid Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht/deel Inkomstenbelasting (2004-2007) 
 • Redacteur van het Fiscaal Praktijkblad (2000-2003) 
 • Docent SSR

Medewerkerschappen

 • Annotator Beslissingen Nederlandse Belastingrechtspraak (sinds 1/7/2003; sinds 1/1/2012 voortgezet als lid van de redactie) 
 • Annotator Fiscaal Weekblad FED (1/12/2000 – 31/7/2003) 
 • Annotator Vakstudie Nieuws (1/1/2001 – 31/7/2003) 
 • Vaste medewerker Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (1/1/2002 – 1/2/2006) 
 • Vaste medewerker van het Tijdschrift Formeel Belastingrecht (sinds 1/1/1999) 
 • Vaste medewerker Weekblad voor fiscaal recht (sinds 20/3/2008) 
 • Annotator NTFR (sinds 1/9/2009)

Gerealiseerde promoties

 • M. Schuver-Bravenboer, Fiscaal overgangsbeleid, gepromoveerd op 13 mei 2009.
 • J.P. Boer, De Anglo-Amerikaanse trust in de inkomsten- en vennootschapsbelasting, gepromoveerd op 8 juni 2011.
 • N.M.A. van Kreveld, Consultatie bij fiscale wetgeving, gepromoveerd op 10 februari 2016 (samen met prof. Gribnau).
 • R.L.G. van den Heuvel, Duidelijkheid van fiscale wetgeving, gepromoveerd op 29 november 2018 (samen met prof. Vording).
 • P. Rustenburg, Een algemene normtheorie toegepast op open normen in het belastingrecht, gepromoveerd op 14 mei 2020 (samen met prof. Gribnau).
 • A.E. de Leeuw, Scheiding van zeggenschap en belang in de familiesfeer, gepromoveerd op 1 oktober 2020 (samen met prof. Sonneveldt).
 • B. van der Sar, De geheimhoudingsplicht van artikel 67 AWR, gepromoveerd op 14 september 2021 (samen met prof. Boer).
 • A.E. Keulemans, Het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel, gepromoveerd op 18 november 2021 (samen met prof. Boer).

Zitting in promotiecommissies:

 • Lid van de promotiecommissie Y.E. Gassler, gepromoveerd op 22 februari 2005 (UL) 
 • Lid van de promotiecommissie O.C.R. Marres, gepromoveerd op 29 juni 2005 (UvA) 
 • Lid van de promotiecommissie J.M. van der Heijden, gepromoveerd op 22 juni 2006 (UL) 
 • Lid van de promotiecommissie H.A.J.P. te Niet, gepromoveerd op 21 september 2007 (UvT) 
 • Lid van de promotiecommissie J.P.J. Witjes, gepromoveerd op 14 mei 2008 (UL) 
 • Lid van de promotiecommissie J.H.M. Nieuwenhuizen, gepromoveerd op 31 maart 2010 (UvT) 
 • Lid van de oppositiecommissie J. Vis, gepromoveerd op 9 september 2010 (UL) 
 • Lid van de promotiecommissie N. Djebali, gepromoveerd op 7 juni 2012 (UL)

Redactie van bundels

 • J.L.M. Gribnau, A.O. Lubbers en H. Vording (red.), Terugkoppeling in het belastingrecht, Meijers-reeks, Sdu Uitgevers, Amersfoort 2008 
 • A.O. Lubbers, M. Schuver-Bravenboer en H. Vording (red.), Opstellen fiscaal overgangsbeleid, Meijers-reeks, Kluwer, Deventer 2005

 

Hoogleraar Belastingrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Belastingrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B214

Contact

Publicaties

 • Lubbers Boer & Douma B.V. Mede-eigenaar
 • Hendrik Muller Fonds bestuurslid (voorzitter)
 • Nederlandse Orde Belastingadviseurs Lid van Raad van Beroep
 • Kluwer Voorzitter redactie BNB
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.