Universiteit Leiden

nl en

Jan van de Streek

Hoogleraar Belastingrecht

Naam
Prof.dr. J.L. van de Streek
Telefoon
+31 71 527 7840
E-mail
j.l.van.de.streek@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-1648-3361

Jan van de Streek is hoogleraar Belastingrecht, onderzoekscoördinator van de afdeling Belastingrecht en lid van het facultaire onderzoeksbestuur van het E.M. Meijers Instituut.

Meer informatie over Jan van de Streek

Jan van de Streek is hoogleraar Belastingrecht, onderzoekscoördinator van de afdeling Belastingrecht en lid van het facultaire onderzoeksbestuur van het E.M. Meijers Instituut. Het volledige CV van Jan van de Streek kan hier worden gedownload.

 

Opleiding en loopbaan

Van de Streek studeerde fiscale economie en bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (2002) alsmede fiscaal recht aan de Universiteit Leiden (cum laude, 2002). Zijn afstudeeronderzoek werd bekroond met de scriptieprijs van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). In 2008 promoveerde hij op een onderzoek naar de omzetting van rechtspersonen aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2003 tot en met 2020 was hij werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam, laatstelijk als hoogleraar fiscaal concernrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en als opleidingsdirecteur van de bachelor Fiscale Economie aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Per 1 januari 2021 werd hij benoemd tot hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Leiden. Van de Streek is naast zijn universitaire loopbaan in de periode 2003-2013 werkzaam geweest bij het Bureau Vaktechniek van Ernst & Young Belastingadviseurs en in de periode 2014-2017 bij het wetenschappelijk bureau van Loyens & Loeff. Van de Streek is lid van de European Association of Tax Law Professors (EATLP).

 

Onderzoek

Van de Streek doet onderzoek naar de belastingheffing van zowel het midden- en kleinbedrijf als het groot bedrijf. Terugkerende thema’s binnen zijn onderzoek zijn (i) belastingontwijking door multinationals, (ii) interactie tussen het belasting- en het ondernemingsrecht en (iii) Europese belastingharmonisatie. Van de Streek is auteur en redacteur van de Cursus Belastingrecht, onderdeel vennootschapsbelasting. In 2018 speelde hij een prominente rol in het maatschappelijk debat over het kabinetsvoornemen om de dividendbelasting af te schaffen. Zijn onderzoek naar de afspraak die oliemaatschappij Shell maakte met de Belastingdienst over de dividendbelasting haalde diverse landelijke media en leidde tot grote commotie in de politiek en de maatschappij. Voor dit onderzoek en zijn samenwerking met de onderzoeksjournalistiek viel hem de Saskia Stuiveling Prijs 2018 toe. Van de Streek staat mede aan de wieg van het onderzoeksproject Fiscale Transparantie.

 

Onderwijs

Van de Streek verzorgt onderwijs in de vakken Inleiding belastingrecht, Directe belastingen I, Vennootschapsbelasting en Corporate Tax Policy. Hij is auteur van het studieboek Casuïstiek Vennootschapsbelasting waarin aan de hand van meer dan 100 case studies de toepassing van de kernleerstukken van de vennootschapsbelasting wordt verduidelijkt.

 

Commissies, hoorzittingen etc.

In 2017 maakte Van de Streek deel uit van de klankbordgroep van de parlementaire mini-enquêtecommissie Fiscale Constructies van de Tweede Kamer. In 2019-2020 maakte hij deel uit van de door de Staatssecretaris van Financiën ingestelde Adviescommissie Belastingheffing van multinationals, die op 20 april 2020 het rapport Op weg naar balans in de vennootschapsbelasting opleverde. Van de Streek nam deel aan rondetafelbijeenkomsten in de Tweede Kamer over onder andere private equity (2015), dividendbelasting (2017), belastingheffing van multinationals (2019) en de exit-heffing dividendbelasting (2020). In 2018 nam hij deel aan de stakeholderdialoog van het Ministerie van Financiën over belastingontwijking en belastingontduiking.

 

Overig

Van de Streek fungeert regelmatig als vraagbaak voor politici van verschillende stromingen in binnen- en buitenland, beleidsmakers, onderzoeksjournalisten en een breed scala aan maatschappelijke organisaties over fiscale aangelegenheden. Samen met Felix Peppelenbosch is hij initiatiefnemer van de Stichting fiscaal debat, welke stichting tot doel heeft de kloof tussen politiek, wetenschap, burgers en bedrijfsleven op het gebied van belastingen te verkleinen.

Hoogleraar Belastingrecht

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut Fiscale en Economische vakken
  • Belastingrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Publicaties

  • Fiscale Topsprekers Organiseren van fiscale cursussen voor fiscalisten
  • Diverse ZZP-werkzaamheden Auteurs- en redacteurswerzkaamheden, verzorgen van lezingen etc.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.