Universiteit Leiden

nl en

Martijn Nouwen

Universitair docent

Naam
Mr.dr. M.F. Nouwen
Telefoon
+31 71 527 7840
E-mail
m.f.nouwen@law.leidenuniv.nl

Martijn Nouwen is universitair docent belastingrecht en coördinator van het onderzoeksproject Fiscale Transparantie van de afdeling Belastingrecht. Zijn onderzoek en onderwijs richt zich op het internationale en Europese belastingrecht. Hij heeft een bijzondere aandacht voor de problematiek op het gebied van schadelijke belastingconcurrentie tussen landen, hetgeen een belangrijke oorzaak is van oneerlijke belastingheffing van multinationale ondernemingen.

Meer informatie over Martijn Nouwen

Fiscale Transparantie

Het onderzoeksproject Fiscale transparantie adresseert het internationale probleem van belastingontwijking door multinationale ondernemingen en de daarmee samenhangende belastingconcurrentie tussen landen. Dit probleem is voortdurend voorwerp van maatschappelijke aandacht en debat.

Contact: Martijn Nouwen

Dit project maakt onderdeel uit van het onderzoeksprogramma Grenzen van Fiscale Soevereiniteit van de Afdeling Belastingrecht. Het project heeft als uitgangspunt dat (schadelijke) fiscale beleidsconcurrentie tussen landen en (agressieve) belastingontwijking door multinationale ondernemingen alleen effectief kunnen worden aangepakt als landen samenwerken. In de praktijk komt deze samenwerking echter maar moeizaam van de grond, zelfs binnen de Europese Unie, vanwege de vermeende conflicterende nationale belangen van Europese lidstaten. Met steeds meer open grenzen (globalisering) zetten landen hun belastingstelsels in toenemende mate in voor het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor multinationale ondernemingen om economische activiteiten, werkgelegenheid en innovatie aan te trekken.

Onderzoek en methoden

Het project onderzoekt het probleem dat landen, in het bijzonder Europese lidstaten, en ook internationale organisaties, voornamelijk de Europese instellingen, niet erg open en transparant zijn over het bestaan en de rol van hun dubbele agenda bij het tegengaan van belastingontwijking enerzijds en het najagen van een goede fiscale concurrentiepositie anderzijds.

Het project hanteert een unieke empirische benadering om na te gaan hoe EU-lidstaten en EU-instellingen in verschillende overleg- en besluitvormingsfora samenwerken om belastingontwijking aan te pakken. Op basis van de Europese Transparantieverordening (1049/2001) opgevraagde documenten worden het besluitvormingsproces en de resultaten ervan getoetst op, onder andere, effectiviteit. Naast het fiscale recht, heeft het project oog voor andere disciplines, waaronder het EU-recht, economie en politieke wetenschappen.

Valorisatie

Een belangrijk onderdeel van het project is de valorisatie van het onderzoek. Het project vertaalt de uitkomsten van het onderzoek ten behoeve van de samenleving – waaronder in het bijzonder de onderzoeksjournalistiek, de politiek en niet-gouvernementele organisaties - door het verzorgen presentaties en het organiseren van conferenties en workshops.

Subsidies en financiering

Het project wordt deels gefinancierd door een donatie van Adessium Foundation (€ 656.000) en van het Amsterdam Alumni Fonds (€ 35.000). De donaties dekken (een deel van) de kosten van de projectmedewerkers, juridische ondersteuning, seminars, workshops, etc.

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut Fiscale en Economische vakken
  • Belastingrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.