Universiteit Leiden

nl en

Dirk Broekhuijsen

Docent/onderzoeker

Naam
Mr. D.M. Broekhuijsen
Telefoon
+31 71 527 8806
E-mail
d.m.broekhuijsen@law.leidenuniv.nl

Dirk  Broekhuijsen (1987) doet promotieonderzoek onder begeleiding van prof. Frank Engelen en prof. Sjoerd Douma naar de vraag hoe bilaterale belastingverdragen sneller zouden kunnen worden aangepast.

Meer informatie over Dirk Broekhuijsen

Leiden Law Blog

Dirk studeerde belastingrecht aan de Universiteit Leiden (LLM behaald in 2010) en rechten aan Durham University (LLM in 2011, cum laude). Sinds september 2011 is hij werkzaam als promovendus bij de afdeling Belastingrecht.

Hij heeft in 2013 gestudeerd aan de Ludwig-Maximilians-Universität München en is in 2014 Ernst Mach Visiting Research Scholar geweest aan het Institute for Austrian and International Tax Law van de Wirtschaftsuniversität Wien. In 2014 won hij de IFA President YIN Scientific Award, een prijs uitgereikt door de International Fiscal Association voor zijn artikel ‘A modern understanding of article 31(3)(c): A new haunt for the Commentaries to the OECD Model?’. Dirk geeft les in de vakken inleiding belastingrecht, internationaal belastingrecht 1 en internationaal belastingrecht 2.

De juridische status van het OESO commentaar

Dirk doet promotieonderzoek onder begeleiding van prof. Frank Engelen en prof. Sjoerd Douma naar de vraag hoe bilaterale belastingverdragen sneller zouden kunnen worden aangepast. Er bestaan wereldwijd ongeveer 4000 bilaterale belastingverdragen. Om dergelijke verdragen te laten aansluiten op huidige en toekomstige normen en waarden, zou elk verdrag stuk voor stuk moeten worden heronderhandeld. Dat zou een zeer tijdrovende klus zijn. Dirk onderzoekt op welke manier dat aanpassingsproces zou kunnen worden versneld. Het onderzoek is zeer relevant: de OESO is momenteel bezig met een project over dit onderwerp in het kader van het BEPS-project (action 15: develop a multilateral instrument to modify bilateral tax treaties).

Onderzoeksinteresses

Dirk is verder geïnteresseerd in onderzoek naar de juridische status van het OESO-commentaar, in verdragsinterpretatie en in de rol van het EU- en het volkerenrecht op het internationale belastingrecht.

Docent/onderzoeker

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut Fiscale en Economische vakken
  • Belastingrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 2.20

Contact

Publicaties

  • Belastingdienst Belastinginspecteur