Universiteit Leiden

nl en

Josephine van der Have

Promovendus

Naam
J.C. van der Have MSc
Telefoon
+31 71 527 7840
E-mail
j.c.van.der.have@law.leidenuniv.nl

Titel onderzoek: Fair Taxation: a Trade Mark in the Battle against Tax Avoidance. Josephine van der Have is promovenda bij de afdeling Belastingrecht. Haar proefschrift onderzoekt een keurmerk voor eerlijke belastingen binnen de strijd tegen belastingontwijking. Naast haar proefschrift is Josephine valorisatiecoördinator van het onderzoeksproject Fiscale Transparantie.

Meer informatie over Josephine van der Have

De maatschappelijke impact van belastingen, en belastingontwijking specifiek, vormden ooit de reden voor Josephine om te beginnen met een studie fiscale economie. Deze thema’s zijn nog steeds terug te zien in haar huidige werk, bijvoorbeeld in de onderwerpskeuze van haar proefschrift en haar valorisatieactiviteiten.

Voor haar werk in Leiden studeerde Josephine aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens haar studententijd gaf ze les in de bachelor Fiscale Economie (onder andere academische vaardigheden, inleiding fiscale economie en inkomstenbelasting A), werkte ze in verschillende hoeken van de fiscaliteit (zowel in de fiscale praktijk als bij een non-gouvernementele organisatie) en deed ze onderzoek met verschillende academici (zie tab publicaties). Na het cum laude behalen van de master Fiscale Economie, is Josephine eind 2022 gestart met haar promotieonderzoek.

Promotieonderzoek over een keurmerk voor eerlijke belastingen

Het proefschrift bekijkt de strijd tegen belastingontwijking op positieve wijze. Veel huidige initiatieven tegen belastingontwijking zijn repressief van aard, denk aan de vele anti-ontwijkingswetten en ‘naming-en-shaming’ initiatieven. Een keurmerk zou belastingontwijking op een positieve manier aanpakken. Het idee is dat bedrijven die eerlijk belasting betalen beloond kunnen worden met het keurmerk. Hiermee biedt een keurmerk een - geheel nieuwe - gedragsprikkel om juist geen belasting te ontwijken.

Er zijn een aantal voorzichtige initiatieven uit de politiek en civil society rondom een keurmerk voor eerlijke belastingen. Het is echter nog niet duidelijk hoe zo’n keurmerk goed zou kunnen werken. Aan welke voorwaarden moet het voldoen en wat betekent ‘eerlijke belastingen’ dan precies? Het promotieonderzoek richt zich op dit soort vragen en biedt uiteindelijk een raamwerk om een robuust keurmerk voor eerlijke belastingen te ontwerpen.

Valorisatieactiviteiten binnen het onderzoeksproject Fiscale Transparantie

Het onderzoeksproject Fiscale Transparantie richt zich op onderzoek naar een rechtvaardig belastingstelsel en de vertaling van dit onderzoek naar de maatschappij. Veel fiscaal onderzoek is technisch van aard en daarmee lastig te volgen voor het brede publiek. Het is belangrijk dat deze kennis toegankelijk is omdat belastingen een rol spelen in ieders leven. Begin 2024 is Josephine daarom valorisatiecoördinator van het onderzoeksproject geworden. Binnen deze rol ondersteunt ze maatschappelijke actoren met fiscaal technische kennis, met name de onderzoeksjournalistiek, politiek en niet-gouvernementele organisaties.

Lees hier meer over het onderzoeksproject Fiscale Transparantie

Promovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut Fiscale en Economische vakken
  • Belastingrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.