Universiteit Leiden

nl en

Moderne Nederlandse letterkunde (MA)

Over de opleiding

Je kunt je binnen de specialisatie Moderne Letterkunde verder verdiepen in de koloniale en postkoloniale literatuur, of een combinatie maken met de specialisatie Oudere Letterkunde en je toeleggen op intertekstualiteit.

Je bestudeert de literatuur die is ontstaan dankzij de Nederlandse aanwezigheid in Indonesië, Suriname, de Antillen en Zuid-Afrika. Ook de nasleep en verwerking van deze aanwezigheid in de vorm van romans, verhalen, gedichten, egodocumenten, journalistiek werk en zo meer komt aan bod. Je volgt drie cursussen binnen de eigen opleiding, die je aanvult met een cursus uit het aanbod van de master Literary Studies of de master History.

‘Intertekstualiteit’ maakt je vertrouwd met de theoretische uitgangspunten en de toepassingen van het intertekstuele lezen. Je oefent daarmee in een staande interpretatiepraktijk. Je kunt je richten op oude en moderne letterkunde.

 • Je kiest twee specialisatiewerkgroepen binnen de opleiding.
 • Daarnaast kies je een onderdeel dat aansluit bij de specialisatie, binnen of buiten de opleiding, in Leiden of elders. Je kunt dit ook invullen met een wetenschappelijke stage of een studieopdracht die aansluit bij je specialisatie.
 • Tot slot heb je nog een vrijekeuzeruimte. Tijdens de colleges vergroot je je mondelinge en schriftelijke vaardigheden door het houden van referaten en het schrijven van werkstukken. Zo bereid je je ook voor op de masterscriptie waarmee je de studie afsluit.
 • Werkcolleges
 • Hoorcolleges
 • Excursies
 • Stage
 • Zelfstudie
 • Tentamen
 • Werkstuk
 • Mondelinge presentatie
 • Discussie, actieve participatie
 • Weekopdrachten, portfolio
 • MA-scriptie

Gedetailleerd programma

Wil je een gedetailleerd overzicht van het curriculum? Bezoek dan onze Studiegids.

Yra van Dijk

Hoogleraar

Yra van Dijk

“Bij Moderne letterkunde in Leiden gaat het om de manier waarop literaire teksten de wereld beschrijven, bekritiseren en beïnvloeden. Studenten leren op wetenschappelijke wijze onderzoek doen naar de Nederlandse cultuur en literatuur in mondiaal perspectief.”

‘Nederlandse’ identiteit

“Je krijgt colleges over de achtereenvolgens koloniale, postkoloniale en geglobaliseerde aard van de Nederlandse cultuur. De constructie van een ‘Nederlandse’ identiteit, en ook de kritiek daarop, komt bijvoorbeeld tot stand in teksten die de culturele ander aan het woord laten of representeren. Bij Moderne Nederlandse Letterkunde leer je hoe nationale-, transnationale-, en genderidentiteiten worden gecreëerd en onderzocht in literatuur.” 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.