Universiteit Leiden

nl en

Moderne Nederlandse letterkunde (MA)

Over de opleiding

Je kunt je binnen de specialisatie Moderne Letterkunde verder verdiepen in de koloniale en postkoloniale literatuur, of een combinatie maken met de specialisatie Oudere Letterkunde en je toeleggen op intertekstualiteit.

Je bestudeert de literatuur die is ontstaan dankzij de Nederlandse aanwezigheid in Indonesië, Suriname, de Antillen en Zuid-Afrika. Ook de nasleep en verwerking van deze aanwezigheid in de vorm van romans, verhalen, gedichten, egodocumenten, journalistiek werk en zo meer komt aan bod. Je volgt drie cursussen binnen de eigen opleiding, die je aanvult met een cursus uit het aanbod van de master Literary Studies of de master History.

‘Intertekstualiteit’ maakt je vertrouwd met de theoretische uitgangspunten en de toepassingen van het intertekstuele lezen. Je oefent daarmee in een staande interpretatiepraktijk. Je kunt je richten op oude en moderne letterkunde.

 • Je kiest twee specialisatiewerkgroepen binnen de opleiding.
 • Daarnaast kies je een onderdeel dat aansluit bij de specialisatie, binnen of buiten de opleiding, in Leiden of elders. Je kunt dit ook invullen met een wetenschappelijke stage of een studieopdracht die aansluit bij je specialisatie.
 • Tot slot heb je nog een vrijekeuzeruimte. Tijdens de colleges vergroot je je mondelinge en schriftelijke vaardigheden door het houden van referaten en het schrijven van werkstukken. Zo bereid je je ook voor op de masterscriptie waarmee je de studie afsluit.
 • Werkcolleges
 • Hoorcolleges
 • Excursies
 • Stage
 • Zelfstudie
 • Tentamen
 • Werkstuk
 • Mondelinge presentatie
 • Discussie, actieve participatie
 • Weekopdrachten, portfolio
 • MA-scriptie

Gedetailleerd programma

Wil je een gedetailleerd overzicht van het curriculum? Bezoek dan onze Studiegids.

Yra van Dijk

Hoogleraar

Yra van Dijk

“Bij Moderne letterkunde in Leiden gaat het om de manier waarop literaire teksten de wereld beschrijven, bekritiseren en beïnvloeden. Studenten leren op wetenschappelijke wijze onderzoek doen naar de Nederlandse cultuur en literatuur in mondiaal perspectief.”

‘Nederlandse’ identiteit

“Je krijgt colleges over de achtereenvolgens koloniale, postkoloniale en geglobaliseerde aard van de Nederlandse cultuur. De constructie van een ‘Nederlandse’ identiteit, en ook de kritiek daarop, komt bijvoorbeeld tot stand in teksten die de culturele ander aan het woord laten of representeren. Bij Moderne Nederlandse Letterkunde leer je hoe nationale-, transnationale-, en genderidentiteiten worden gecreëerd en onderzocht in literatuur.” 

Mark Rutgers

Dean

Mark Rutgers

“Many of our master’s students discover the quality of our programmes only after they join us. In the Netherlands, self-promotion is not a big part of our culture, yet Leiden University’s Humanities Faculty ranks alongside the most prestigious universities in the world, and is the established leader in continental Europe. What can our students expect from this programme? An education on par with the world’s best, with teaching by top researchers.”

Alumni: close-knit global community

“Your graduation from a master’s programme marks a new chapter in your relationship with Leiden University. Our alumni community is highly active in terms of network-building and development. They are valued by the university, and we support them with personal and professional development and free use of our facilities such as the Leiden University Library. This close-knit global community offers life-long support for all our former students in terms of reaching goals, maintaining friendships and expanding networks.”

Research: encouraging you to think beyond your own discipline

“Some of the most high-profile humanities research produced today is conducted at Leiden University’s Humanities Faculty. These faculty members are among a handful worldwide who can lay claim to such a depth and breadth of academic expertise. One example is our centre of excellence on Native American cultures, languages and history – a research group that is one of the best in the world. At Leiden, we can offer students expertise in most niche areas of interest. Our faculty members often work together across disciplines, and encourage students to think beyond the limits of their own discipline, which is where the future of innovative research lies.”

Careers: opportunities to develop your talent

Decisions made during your studies have a big impact on your future. We offer you many opportunities to develop your talents both within and outside of the classroom, including internships, study trips abroad, student committees, and minors. These opportunities help define your objectives for after your studies, and equip you with additional skills and experience.”

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden