Universiteit Leiden

nl en

Taalbeheersing van het Nederlands (MA)

In de specialisatie Taalbeheersing van de master Neerlandistiek (Engelse titel: Dutch Studies) verdiep je je in de effecten van taalgebruik. Deze master beslaat het hele terrein van retorica, argumentatietheorie, pragmatiek en stilistiek.

Breed aanbod

Welke strategieën zijn er om je taalgebruik effectiever te maken? En is dat anders in de politiek dan in het recht of in een discussie met vrienden? Hoe zetten politici en andere publieke sprekers (subtiele) stilistische keuzes in om hun publiek te overtuigen? In de specialisatie Taalbeheersing van het Nederlands word je een specialist in het analyseren van taalgebruik vanuit een gedegen theoretische basis. Zo kun je na je master aan de slag als speechschrijver, webredacteur, taaltrainer of -adviseur, docent, enzovoort. De docenten beslaan met hun verschillende achtergronden een breed terrein van onderzoek. Je hebt de mogelijkheid om je eigen accenten te leggen binnen deze specialisatie.

Retorica, argumentatietheorie,  pragmatiek en  stilistiek

Hoe bereiken schrijvers van hedendaagse reclameboodschappen, medische voorlichtingsteksten of ministeriële toespraken hun doel? Hoe kun je de gedachten en het gedrag van je gesprekspartner of lezer beïnvloeden met een strategische woordkeus en grammaticale constructies? Binnen het programma Taalbeheersing van het Nederlands verdiep je je in dit soort vragen, door inzichten te bestuderen uit de retorica, argumentatietheorie,  pragmatiek en stilistiek.

De sturende kracht van taal

Combineer Taalbeheersing van het Nederlands met de specialisatie Taalkunde als je interesse hebt in de sturende kracht van taal, door te onderzoeken hoe je de gedachten en het gedrag van je gesprekspartner kunt beïnvloeden met grammaticale middelen zoals woordkeus en zinsbouw.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.