Universiteit Leiden

nl en

Taalbeheersing van het Nederlands (MA)

In de master Taalbeheersing, een specialisatie van Neerlandistiek/Dutch Studies van Universiteit Leiden, verdiep je je in de effecten van taalgebruik. Deze master beslaat het hele terrein van retorica en argumentatie, pragmatiek, stilistiek, genre-onderzoek en persuasieonderzoek.

Neerlandistiek is topopleiding in Keuzegids 2018

In de Keuzegids Masters van maart 2018 krijgt de masteropleiding Neerlandistiek het predicaat ‘Topopleiding’. De gids baseert de resultaten onder meer op de mening van studenten (via de Nationale Studenten Enquete) en op die van experts (NVAO).

Breed aanbod

Welke strategieën zijn er om je taalgebruik effectiever te maken? En is dit anders in de politiek dan in een discussie met vrienden? Wat levert een stilistische analyse van politieke toespraken op? Op dit soort vragen krijg je antwoord in specialisatie Taalbeheersing van het Nederlands. De docenten beslaan met hun verschillende achtergronden een breed terrein van onderzoek. Ook krijg je de mogelijkheid om je eigen accenten te leggen binnen deze specialisatie.

Argumentatie en retorica

Hoe bereiken schrijvers van hedendaagse reclameboodschappen, medische voorlichtingsteksten of  ministeriële toespraken hun doel? Binnen het programma Taalbeheersing van het Nederlands verdiep je je in argumentatietheorie en retorica in het algemeen.

Politiek debat

Ligt je belangstelling specifiek bij politieke retorica en argumentatie? Dan kun je je toeleggen op de bestudering van het politieke debat in heden en verleden. Deze specialisatie wordt aangeboden in samenwerking met de opleiding Geschiedenis.

De sturende kracht van taal

Combineer Taalbeheersing van het Nederlands met de specialisatie Taalkunde als je interesse hebt in de sturende kracht van taal, door te onderzoeken hoe je de gedachten en het gedrag van je gesprekspartner kunt beïnvloeden met grammaticale middelen zoals woordkeus en zinsbouw.

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden