Universiteit Leiden

nl en

Moderne Nederlandse letterkunde (MA)

Premaster

Studenten die niet direct toelaatbaar zijn tot de MA Neerlandistiek komen mogelijk in aanmerking voor een pre-masterprogramma. Dit eenjarige pre-mastertraject heeft een omvang van 60 EC, wat neerkomt op een studielast van 40 uur per week.

Doelgroep

Het pre-mastertraject (schakelprogramma) is bedoeld voor studenten:

  • met een andere, maar aan de bachelor Nederlandkunde/Dutch Studies of Nederlandse taal en cultuur verwante universitaire bacheloropleiding. Succesvolle afronding van het pre-mastertraject geeft toegang tot de masteropleiding Neerlandistiek.
  • die een tweedegraads lerarenopleiding Nederlands aan het hbo hebben voltooid en studenten van hbo-opleidingen Journalistiek en Communicatie. Alleen studenten die hun hbo-opleiding met gemiddeld een 7,5 hebben gehaald, komen voor het pre-masterprogramma in aanmerking. Deze studenten kunnen na een afgerond pre-mastertraject worden toegelaten tot het masterprogramma Neerlandistiek. 

Voor kandidaten met een verwante universitaire bacheloropleiding die kunnen aantonen relevante kennis en vaardigheden te hebben met betrekking tot een of meer onderdelen van het pre-masterprogramma, kan het pre-masterprogramma worden afgestemd op hun individuele achtergrond (eventueel resulterend in programma's kleiner dan 60 EC). Studenten dienen dit zelf te expliciteren in hun toelatingsdossier.

Aanmelding

Om in aanmerking te komen voor een pre-mastertraject dient een student zich in te schrijven voor de MA Neerlandistiek in Studielink door de reguliere aanmeldprocedure te volgen. 

Lesbevoegdheid met educatieve master

Studenten die geïnteresseerd zijn in het behalen van een lesbevoegdheid wordt aangeraden om contact op te nemen met de studiecoördinator voor zij zich aanmelden. Afronding van de MA Neerlandistiek geeft namelijk geen garantie tot toelating tot de Educatieve Master. Voor deze laatste master gelden andere toelatingseisen.  

Meer informatie

Meer informatie over (de samenstelling van) het pre-masterprogramma kun je vinden in de studiegids. Let op: de vakken in het tweede semester kunnen jaarlijks wijzigen. 

Met vragen over het pre-mastertraject kun je je richten tot de studieadviseur van de MA Neerlandistiek. De studieadviseur kan geen vragen beantwoorden over de toelaatbaarheid van studenten. Hier buigt de toelatingscommissie zich over nadat een student zich heeft aangemeld voor de MA Neerlandistiek in Studielink.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.