Universiteit Leiden

nl en

Nederlandkunde (MA)

In Nederlandkunde, een specialisatie van het masterprogramma Neerlandistiek/Dutch Studies van Universiteit Leiden, bestudeer je de taal en cultuur van het Nederland van de Gouden Eeuw – de tijd van Rembrandt en Vondel – tot en met die van de hedendaagse dynamische, multiculturele samenleving.

Specialistische vakken

De master Nederlandkunde biedt jou de mogelijkheid om in de breedste zin van het woord kennis te maken met de Nederlandse taal en cultuur. Je volgt specialistische cursussen op het gebied van de Nederlandse taalkunde, met de nadruk op tweedetaalverwerving, taalbeheersing, moderne Nederlandse letterkunde, geschiedenis of kunstgeschiedenis. Daarnaast kun je colleges Didactiek van het Nederlands als tweede taal en Vertaalwetenschap volgen.

Multidisciplinair

De specialisatie richt zich met name, maar niet uitsluitend, op studenten voor wie Nederlands niet de moedertaal is en heeft een multidisciplinair karakter. Na afronding van deze specialisatie binnen de master Neerlandistiek ben je in staat de Nederlandse cultuur en samenleving te doorgronden.

Nationale Studenten Enquête 2017

De MA Neerlandisitiek aan Universiteit Leiden is met een score van 4,4 de hoogst scorende master Neerlandistiek in Nederland in de meest recente Nationale Studenten Enquête (NSE). Docenten, inhoud, algemene vaardigheden en wetenschappelijke vaardigheden scoren boven het landelijk gemiddelde.

Bekijk alle resultaten van de NSE