Universiteit Leiden

nl en

Nederlandkunde (MA)

In Nederlandkunde, een specialisatie van het masterprogramma Neerlandistiek/Dutch Studies van Universiteit Leiden, bestudeer je de taal en cultuur van het Nederland van de Gouden Eeuw – de tijd van Rembrandt en Vondel – tot en met die van de hedendaagse dynamische, multiculturele samenleving.

Specialistische vakken

De master Nederlandkunde biedt jou de mogelijkheid om in de breedste zin van het woord kennis te maken met de Nederlandse taal en cultuur. Je volgt specialistische cursussen op het gebied van de Nederlandse taalkunde (tweedetaalverwerving, taalbeheersing), moderne Nederlandse letterkunde, geschiedenis of kunstgeschiedenis. Daarnaast kun je colleges Didactiek van het Nederlands als tweede taal en Vertaalwetenschap volgen.

Multidisciplinair

De specialisatie richt zich met name, maar niet uitsluitend, op studenten voor wie Nederlands niet de moedertaal is en heeft een multidisciplinair karakter. Na afronding van deze specialisatie binnen de master Neerlandistiek ben je in staat de Nederlandse cultuur en samenleving te doorgronden.

Dr. Rick Honings over zijn onderzoek

Dr. Rick Honings doceert aan de Nederlandkunde specialisatie van de MA Neerlandistiek. In deze video vertelt hij over zijn onderzoek naar een genuanceerder beeld van het Nederlandse koloniale verleden. 

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.