Universiteit Leiden

nl en

Nederlandse taalkunde (MA)

Met de master Nederlandse taalkunde van de Universiteit Leiden krijg je meer inzicht in de Nederlandse taal en het veelzijdige onderzoek naar de structuur en het gebruik ervan. Je doet niet alleen diepgaande kennis op, maar ook het vermogen om kritisch, analytisch en wetenschappelijk te denken.

Verschillende perspectieven

In deze specialisatie van de master Neerlandistiek/Dutch Studies maak je gebruik van de ruime mogelijkheden om onderwerpen te kiezen en combineren. Zo kun je de Nederlandse taal onderzoeken vanuit historisch, sociaal, structureel, taalvergelijkend en taalgebruiksperspectief. Er is veel aandacht voor de samenhang tussen deze verschillende perspectieven. Taalvariatie en verandering staan centraal.

Kies zélf wat je wil leren

Je kunt ook je eigen accenten leggen, historisch of juist modern. Bijvoorbeeld door je toe te spitsen op een nieuwe benadering om de alledaagse taal uit het verleden te bestuderen. Je kunt onderzoeken wat de sturende kracht van taal is en hoe je met woordkeuze en zinsbouw de gedachten en het gedrag van je gesprekspartner kunt beïnvloeden. Dit laatste onderwerp is in het bijzonder interessant als jouw belangstelling uitgaat naar zowel taalkunde als taalbeheersing. Je kunt variatie en verandering in de zinsbouw van het Nederlands en zijn dialecten bestuderen vanuit taalvergelijkend en theoretisch perspectief. Het is natuurlijk ook mogelijk om een geheel eigen focus te leggen binnen de specialisatie taalkunde.

Nationale Studenten Enquête 2017

De MA Neerlandisitiek aan Universiteit Leiden is met een score van 4,4 de hoogst scorende master Neerlandistiek in Nederland in de meest recente Nationale Studenten Enquête (NSE). Docenten, inhoud, algemene vaardigheden en wetenschappelijke vaardigheden scoren boven het landelijk gemiddelde.

Bekijk alle resultaten van de NSE