Universiteit Leiden

nl en

Nederlandse taalkunde (MA)

Met de master Nederlandse taalkunde van de Universiteit Leiden krijg je meer inzicht in de Nederlandse taal en het veelzijdige onderzoek naar de structuur en het gebruik ervan. Je doet niet alleen diepgaande kennis op, maar ook het vermogen om kritisch, analytisch en wetenschappelijk te denken.

Neerlandistiek is topopleiding in Keuzegids 2018

In de Keuzegids Masters van maart 2018 krijgt de masteropleiding Neerlandistiek het predicaat ‘Topopleiding’. De gids baseert de resultaten onder meer op de mening van studenten (via de Nationale Studenten Enquete) en op die van experts (NVAO).

Verschillende perspectieven

In deze specialisatie van de master Neerlandistiek/Dutch Studies maak je gebruik van de ruime mogelijkheden om onderwerpen te kiezen en combineren. Zo kun je de Nederlandse taal onderzoeken vanuit historisch, sociaal, structureel, taalvergelijkend en taalgebruiksperspectief. Er is veel aandacht voor de samenhang tussen deze verschillende perspectieven. Taalvariatie en verandering staan centraal.

Kies zélf wat je wil leren

Je kunt ook je eigen accenten leggen, historisch of juist modern. Bijvoorbeeld door je toe te spitsen op een nieuwe benadering om de alledaagse taal uit het verleden te bestuderen. Je kunt onderzoeken wat de sturende kracht van taal is en hoe je met woordkeuze en zinsbouw de gedachten en het gedrag van je gesprekspartner kunt beïnvloeden. Dit laatste onderwerp is in het bijzonder interessant als jouw belangstelling uitgaat naar zowel taalkunde als taalbeheersing. Je kunt variatie en verandering in de zinsbouw van het Nederlands en zijn dialecten bestuderen vanuit taalvergelijkend en theoretisch perspectief. Het is natuurlijk ook mogelijk om een geheel eigen focus te leggen binnen de specialisatie taalkunde.

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden