Universiteit Leiden

nl en

Nederlandse taalkunde (MA)

In de afstudeerrichting Nederlandse taalkunde van de Universiteit Leiden krijg je meer inzicht in de Nederlandse taal en het veelzijdige onderzoek naar de structuur en het gebruik ervan. Je doet diepgaande kennis op en je ontwikkelt het vermogen om kritisch, analytisch en wetenschappelijk te denken. Ook leer je mondeling en schriftelijk op academisch niveau te rapporteren en te communiceren.

Verschillende perspectieven

In deze afstudeerrichting maak je gebruik van de ruime mogelijkheden om onderwerpen te kiezen en combineren. Zo kun je de Nederlandse taal onderzoeken vanuit historisch, sociaal, structureel, taalvergelijkend en taalgebruiksperspectief. Er is veel aandacht voor de samenhang tussen deze verschillende perspectieven. Taalgebruik, taalvariatie en taalverandering staan centraal.

Kies zélf wat je wil leren

Je kunt je eigen accenten leggen, historisch of juist modern. Bijvoorbeeld door je toe te spitsen op een nieuwe benadering om de alledaagse taal uit het verleden te bestuderen. Je kunt onderzoeken wat de sturende kracht van taal is en hoe je met woordkeuze en zinsbouw de gedachten en het gedrag van je gesprekspartner kunt beïnvloeden. Dit laatste onderwerp is vooral/met name interessant als je belangstelling uitgaat naar zowel taalkunde als taalbeheersing. Je kunt variatie en verandering in de zinsbouw van het Nederlands en zijn dialecten bestuderen vanuit taalvergelijkend en theoretisch perspectief. Het is natuurlijk ook mogelijk om een geheel eigen focus te leggen binnen de afstudeerrichting taalkunde. Kenmerkend voor het onderwijs en onderzoek in de Nederlandse taalkunde in Leiden is dat we gebruik maken van grote hoeveelheden taaldata en corpora, zoals tweets, brieven uit de 17e tot 19e eeuw, dialectdatabases, enz.

Leer meer over het studieprogramma

Waar komen alumni terecht?

  • 20 Onderwijs
  • 20 Communicatie en marketing
  • 10 Media en journalistiek
  • 10 ICT
  • 10 Overheid en semioverheid
  • 10 Financiële instellingen
  • 5 Zakelijke dienstverlening
  • 5 Consultancy
  • 5 Onderzoek
  • 5 Overig

De bovenstaande grafiek is gebaseerd op alumnidata van MA Neerlandistiek 2016-2020.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.