Universiteit Leiden

nl en

Moderne Nederlandse letterkunde (MA)

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Leiden, moet je aan de onderstaande toelatingseisen voldoen.

Toelating masteropleiding: bijzondere omstandigheden

De universiteit biedt een mogelijkheid voor derdejaars bachelorstudenten die studievertraging hebben opgelopen vanwege de coronamaatregelen en in het studiejaar 2021-2022 willen beginnen aan een masteropleiding.

Voor deze specifieke masteropleiding betekent dit dat studenten hun bacheloropleiding in september 2021 mogen afronden en aan de masteropleiding mogen beginnen. Je moet je bacheloropleiding uiterlijk 30 september 2021 hebben afgerond.

In verband met visumrestricties geldt deze optie niet voor niet-EER studenten die een bachelor in het buitenland volgen.

Wat moet je doen?

Schrijf je in en dien een toelatingsverzoek in voor beide opleidingen (bachelor en master):

  1. Vul dit formulier in vóór 15 juni
  2. Schrijf je in voor de masteropleiding in Studielink
  3. Dien een toelatingsverzoek in op uSis vóór de gestelde deadline (kijk hiervoor op de Deadlines voor aanmelden pagina)
  4. Schrijf je opnieuw in voor de bacheloropleiding vóór 1 september voor maximaal 1 maand

Informeer bij de studieadviseur (van je bacheloropleiding) of je van deze mogelijkheid gebruik kunt maken.

Je inschrijving voor de masteropleiding is definitief per 1 september 2021, op voorwaarde dat je je bacheloropleiding uiterlijk voor 30 september 2021 hebt afgerond; zo niet, dan vervalt je inschrijving voor de masteropleiding.

Je betaalt slechts één keer collegegeld, dus alleen voor je masteropleiding. Dit is op voorwaarde dat je uiterlijk 30 september 2021 je bacheloropleiding hebt afgerond en je je hebt uitgeschreven voor deze opleiding. Als je inschrijving voor de master wordt geannuleerd, betaal je het collegegeld voor het vervolg van de bacheloropleiding. Als je een bacheloropleiding aan een andere instelling volgt, kun je een bewijs betaald collegegeld aanvragen zodat je geen dubbel collegegeld hoeft te betalen.

Diploma-eisen

Bacheloropleiding Nederlandse taal en cultuur

  • Je bent toelaatbaar met een bachelordiploma van een Nederlandse universiteit op het gebied van de Nederlandse taal en cultuur. Heb je dit diploma aan de Universiteit Leiden behaald, dan ben je direct toelaatbaar en hoef je je alleen aan te melden via Studielink. Heb je dit diploma aan een andere Nederlandse universiteit behaald: meld je eerst aan via Studielink en dien daarna een toelatingsverzoek in bij de Universiteit Leiden.

Bacheloropleiding Film- en Literatuurwetenschap, afstudeerrichting Literatuur

  • Je bent toelaatbaar met een bachelordiploma van een Nederlandse universiteit op het gebied van de Film- en Literatuurwetenschap, afstudeerrichting Literatuur. Heb je dit diploma aan de Universiteit Leiden behaald, dan ben je direct toelaatbaar en hoef je je alleen aan te melden via Studielink. Heb je dit diploma aan een andere Nederlandse Universiteit behaald: meld je eerst aan via Studielink en dien daarna een toelatingsverzoek in bij de Universiteit Leiden.

Premasteropleiding Universiteit Leiden

  • Met een op onze master toegespitste afgeronde premasteropleiding ben je direct toelaatbaar. Lees meer op deze pagina. Meld je aan via Studielink.

De toelatingscommissie beoordeelt overige aanmeldingen. Deze worden beoordeeld op de volgende vereisten:

  • je beschikt over een vergelijkbaar niveau van kennis, inzicht en vaardigheden als degenen die een diploma hebben behaald van de bacheloropleiding Nederlandse taal en cultuur of de bacheloropleiding Film- en Literatuurwetenschap, afstudeerrichting Literatuur.
  • en je hebt ten minste 30 studiepunten behaald met specialisatievakken op het gebied van de Moderne Nederlandse letterkunde.

Dien een toelatingsverzoek in bij de Universiteit Leiden.  

Taaleisen

Voldoende kennis van de Nederlandse taal (uitgedrukt in termen van Europees Referentiekader taalvaardigheid minimaal op het niveau: Luisteren C1, Lezen C1, Gesproken interactie B2, Gesproken productie B2, Schrijven B2).

Het Faculteitsbestuur kan verzoeken dit niveau aan te tonen.  

Studenten die over dit niveau menen te beschikken maar dit niet kunnen aantonen met diploma’s van gevolgde opleidingen of afgelegde examens krijgen van de opleiding de opdracht een essay te schrijven en dit essay met de toelatingscommissie te bespreken. De toelatingscommissie stelt aan de hand hiervan vast of de student het vereiste niveau heeft.

>> Ga naar Stap 2. Check de aanmelddeadlines

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.