Universiteit Leiden

nl en

Moderne Nederlandse letterkunde (MA)

In de master Moderne Nederlandse Letterkunde van Universiteit Leiden draait het allemaal om cultuur. Je leert literaire cultuurteksten wetenschappelijk te analyseren, maar ook andere Nederlandstalige cultuuruitingen, zoals hiphopteksten en dagboeken.

Neerlandistiek is topopleiding in Keuzegids 2018

In de Keuzegids Masters van maart 2018 krijgt de masteropleiding Neerlandistiek het predicaat ‘Topopleiding’. De gids baseert de resultaten onder meer op de mening van studenten (via de Nationale Studenten Enquete) en op die van experts (NVAO).

Vaardigheden

Tijdens deze masterspecialisatie ontwikkel je scherpe analytische en interpretatieve vaardigheden. Je leert cultuurteksten in historisch, politiek of genderperspectief te plaatsen. Na de master kan je aan de slag als bijvoorbeeld onderzoeker, journalist, leraar, literair criticus of cultuurbeleidsmedewerker.

Je kunt je binnen de specialisatie Moderne Letterkunde verdiepen in de koloniale en postkoloniale literatuur, of je toeleggen op intertekstualiteit en intermedialiteit.

Postkoloniaal en globalisering

Wat is de invloed van de crisis in Europa en van globalisering op teksten? En hoe verhouden deze teksten zich tot de internationale literatuur? Tijdens ‘Postkoloniaal en globalisering’ draait het allemaal om Nederland in internationaal perspectief. Zo bestudeer je de literatuur, in de vorm van romans, verhalen, gedichten, egodocumenten en journalistiek werk, die is ontstaan uit de Nederlandse aanwezigheid in Indonesië, Suriname, de Antillen en Zuid-Afrika. Je volgt drie vakken binnen de eigen opleiding, die je aanvult met een vak uit het aanbod van de master Literary Studies of de master History.

Intertekstualiteit en intermedialiteit

Hoe verhoudt literatuur zich tot actuele discussies in de maatschappij, zoals het vluchtelingendebat? Wat is de relatie tussen woord en beeld in de avant-garde? Wat gebeurt er met teksten als ze verwerkt worden tot films of stripverhalen? Alle literatuur is intertekstueel. Dit web van teksten analyseer je tijdens de specialisatie ‘Intertekstualiteit en intermedialiteit’. Je raakt vertrouwt met de literatuurwetenschappelijke uitgangspunten van deze vorm van lezen. Je oefent met de interpretatie van literaire teksten.  Ook hier volg je drie vakken binnen de eigen opleiding en vul je je programma aan uit het aanbod van bijvoorbeeld de MA Literary Studies.

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden