Universiteit Leiden

nl en

Moderne Nederlandse letterkunde (MA)

In de afstudeerrichting Moderne Nederlandse Letterkunde van de Universiteit Leiden leer je Nederlandstalige cultuuruitingen kritisch te analyseren. Je doet aan de hand van internationale theorie onderzoek naar literaire teksten, maar bijvoorbeeld ook naar hiphop, Science Fiction of auteursperformances in de media. Je leert zo hoe cultuur werkt, en hoe je die kennis kunt overbrengen op anderen, binnen en buiten de universiteit. Op de arbeidsmarkt is jouw kritisch en analytisch vermogen daarna zeer welkom.

Vaardigheden

Tijdens deze afstudeerrichting ontwikkel je scherpe analytische en interpretatieve vaardigheden. Je leert cultuurteksten in historisch, politiek of bijvoorbeeld genderperspectief te plaatsen. Na de master kun je aan de slag als bijvoorbeeld onderzoeker, journalist, leraar, literair criticus of cultuurbeleidsmedewerker.

Je kunt je binnen de afstudeerrichting Moderne Letterkunde verdiepen in de mondiale, koloniale en postkoloniale literatuur. Je mag ook een verbredende combinatie maken van de pakketten. Je volgt drie cursussen binnen de eigen opleiding, die je aanvult met een cursus uit het aanbod van de master Literary Studies of de master History.

Binnen deze afstudeerrichting zijn er twee thema’s:

Literatuur: geschiedenis en maatschappij

Literatuur ontstaat niet in een isolement. Hoe mooi de droom van de ivoren toren ook is- iedere tekst reageert op de maatschappelijke omgeving. In dit thema gaat de aandacht naar de maatschappelijke functie van literatuur. Hoe maakte de roman zich bijvoorbeeld nuttig in de 19de eeuw? We gaan na hoe schrijvers en dichters het evenwicht tussen autonomie en heteronomie bewaren, en wat we kunnen begrijpen als de ethiek van de literaire tekst en het ethos van de auteur. Daarnaast kijken we hoe maatschappelijke discoursen herhaald of bekritiseerd en geparodieerd worden in de literatuur, net als actuele en politieke debatten. Mogelijke invalshoeken zijn hier bijvoorbeeld Ecokritiek in de roman, Literatuur en burgerschap, Jeugdliteratuur en leescultuur, of de politieke aspecten van het Modernisme.

Het programma van 60 EC ziet er als volgt uit:

 • Een literatuur-comparatieve kern van 2 MA-werkgroepen van 10 EC elk, specifiek gericht op de relatie tussen literatuur en de wereld.
 • Twee aanvullende MA-werkgroepen van 10 EC elk uit het aanbod van de opleiding Neerlandistiek of van een andere universiteit.
 • Een scriptie van 20 EC.
 • Ook is het mogelijk om een stage of onderzoeksopdracht (10 EC) uit te voeren.

Mondiale en (Post)koloniale literatuur 

Om de Nederlandse literatuur goed te begrijpen, is niet een nationale maar een mondiale blik nodig. Deze teksten staan altijd en per definitie in relatie tot andere culturen- uit Europa en daarbuiten. In dit thema onderzoeken we bijvoorbeeld teksten van immigranten, representaties van de culturele Ander, (post)koloniale herinnering, reisverhalen. Met name de relatie met de voormalige Nederlandse koloniën, de Nederlands-Indische, Surinaamse, Caribische, Antilliaanse en Zuid-Afrikaanse letteren, komen aan de orde in specialisatiewerkgroepen. Zo verwerven studenten kennis en inzicht over literatuur die is ontstaan dankzij de Nederlandse aanwezigheid op andere continenten, en aan de nasleep en verwerking van deze koloniale aanwezigheid in de vorm van romans, verhalen, gedichten, egodocumenten, en journalistiek. Theorie die daarbij onder andere wordt ingezet gaat over Culturele Identiteit, Culturele Herinnering, Representatie-analyse en Discours-analyse.

Er is een jaarlijks aanbod van drie MA-cursussen binnen de eigen opleiding, aan te vullen met een cursus uit het aanbod van de masters Literary Studies of History.

Het programma van 60 EC ziet er als volgt uit:

 • Een literair-theoretische kern van 2 MA-werkgroepen van 10 EC, elk op het gebied van de mondiale of postkoloniale letterkunde. Je volgt een derde cursus binnen de eigen opleiding. Deze drie cursussen vul je aan met een cursus uit het aanbod van de master Literary Studies of de master History (maar ook een vierde cursus uit het aanbod van de master neerlandistiek is mogelijk).
 • Een scriptie van 20 EC
 • Ook is het mogelijk binnen de afstudeerrichting een stage of onderzoeksopdracht (10 EC) uit te voeren.

Waar komen alumni terecht?

 • 20 Onderwijs
 • 20 Communicatie en marketing
 • 10 Media en journalistiek
 • 10 ICT
 • 10 Overheid en semioverheid
 • 10 Financiële instellingen
 • 5 Zakelijke dienstverlening
 • 5 Consultancy
 • 5 Onderzoek
 • 5 Overig

De bovenstaande grafiek is gebaseerd op alumnidata van MA Neerlandistiek 2016-2020.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.