Universiteit Leiden

nl en

Moderne Nederlandse letterkunde (MA)

In de afstudeerrichting Moderne Nederlandse Letterkunde van de Universiteit Leiden leer je Nederlandstalige cultuuruitingen in diverse media kritisch te analyseren. Je doet aan de hand van recente, wetenschappelijke benaderingen onderzoek naar literaire teksten, waartoe we bijvoorbeeld ook hiphop of reisverhalen rekenen. Je leert niet alleen hoe cultuur werkt, maar ook hoe je die kennis kunt overbrengen op anderen, binnen en buiten de universiteit. Op de arbeidsmarkt is jouw kritische en analytische vermogen daarna zeer welkom.

Vaardigheden

Tijdens deze afstudeerrichting ontwikkel je scherpe analytische en interpretatieve vaardigheden. Je leert cultuurteksten in historisch, politiek of bijvoorbeeld genderperspectief te plaatsen. Meer dan in de bachelor wordt een interdisciplinair perspectief gekozen in de cursussen. Literatuur en ecocriticism, travel writing studies, jeugdliteratuur en didactiek. Dit komt voort uit het feit dat de cursussen direct gerelateerd zijn aan het onderzoek van de betreffende docenten. Na de master kun je aan de slag als bijvoorbeeld onderzoeker, journalist, leraar,programmamaker voor literaire festivals of cultuurbeleidsmedewerker.

Vakinhoud

Je kunt je binnen de afstudeerrichting Moderne Letterkunde onder meer verdiepen in de koloniale en postkoloniale literatuur. Ook kun je een verbredende combinatie maken van verschillende vakken. Je volgt twee cursussen binnen de specialisatie die je aanvult met een cursus in het verlengde daarvan en een cursus die vrij gekozen mag worden.

Binnen de specialisatie Moderne Letterkunde houden we ons voornamelijk bezig met twee thema’s:

Literatuur: geschiedenis en maatschappij

Literatuur ontstaat en functioneert niet in isolement. Iedere tekst reageert op de maatschappelijke omgeving en beïnvloedt die ook, bijvoorbeeld door debatten, rolpatronen en identiteiten te verbeelden. In dit thema gaat de aandacht naar de maatschappelijke functie van literatuur. Hoe probeerden schrijvers met hun romans in de negentiende eeuw de samenleving te beïnvloeden? Welke maatschappelijke kwesties thematiseert de literatuur in onze eigen tijd? We gaan na hoe schrijvers en dichters het evenwicht tussen kritische afstand en betrokkenheid bewaren. Daarnaast bestuderen we hoe ethische of sociale vraagstukken, maar ook (historisch) actuele en politieke debatten, in literatuur herhaald of bekritiseerd en geparodieerd worden, en met welke effecten.

Mondiale en (Post)koloniale literatuur 

Om de Nederlandse literatuur goed te begrijpen, is niet een nationale maar een mondiale blik nodig. Deze teksten staan altijd en per definitie in relatie tot andere culturen- uit Europa en daarbuiten. In dit thema onderzoeken we bijvoorbeeld teksten van immigranten, representaties van de culturele Ander, (post)koloniale herinnering, en reisverhalen. Met name de relatie met de voormalige Nederlandse koloniën, de Nederlands-Indische, Surinaamse, Caribische, Antilliaanse en Zuid-Afrikaanse letteren, komen aan de orde in specialisatiewerkgroepen. Zo verwerven studenten kennis en inzicht over literatuur die is ontstaan dankzij de Nederlandse aanwezigheid op andere continenten, en aan de nasleep en verwerking van deze koloniale aanwezigheid in de vorm van romans, verhalen, gedichten, egodocumenten, en journalistiek.

Waar komen alumni terecht?

  • 20 Onderwijs
  • 20 Communicatie en marketing
  • 10 Media en journalistiek
  • 10 ICT
  • 10 Overheid en semioverheid
  • 10 Financiële instellingen
  • 5 Zakelijke dienstverlening
  • 5 Consultancy
  • 5 Onderzoek
  • 5 Overig

De bovenstaande grafiek is gebaseerd op alumnidata van MA Neerlandistiek 2016-2020.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.