Universiteit Leiden

nl en

Neerlandistiek (MA)

De master Neerlandistiek / Dutch Studies geeft je een stevige basis voor een (inter)nationale loopbaan op het gebied van Nederlandse taal en cultuur. Of je nu het bedrijfsleven in wil, het onderwijs, bij de overheid wil werken of wetenschappelijk onderzoek wil gaan doen: deze master biedt verschillende routes naar die posities.

Waarom Neerlandistiek studeren aan de Universiteit Leiden?

Je kunt kiezen uit vijf afstudeerrichtingen, waarin je je specialiseert in ofwel de talige ofwel de literaire kant van de neerlandistiek. Wil je de eigenschappen en mogelijkheden van de Nederlandse taal onderzoeken, met het oog op bijvoorbeeld een carrière als taaladviseur of speechschrijver? Of word je specialist in de literaire cultuur, zodat je redacteur bij een uitgeverij of projectmanager bij het Letterenfonds kunt worden? Binnen je afstudeerrichting verdiep je je in onderwerpen die aansluiten bij actuele onderzoeksthema's, zoals populistische retoriek of de verwerking van het koloniale verleden in romans.

Lees meer over het studieprogramma

Wat zijn je carrièreperspectieven?

Neerlandici zijn sterk in schrijven en redigeren. Ze kiezen dan ook vaak voor journalistieke en communicatieve functies. Zo worden ze interviewer of programmamaker bij uiteenlopende media, maar ook voorlichter, communicatiemedewerker of consultant/adviseur in andere sectoren. Van de afgestudeerden werkt ruim veertig procent in het onderwijs, inclusief onderwijsmanagement, volwasseneneducatie en trainingsbureaus. Een aantal gaat ook aan de slag als freelancer met een eigen tekst- en taaladviesbureau.

Lees meer over jouw carrièreperspectieven

Ghanima Kowsoleea

Afgestudeerd bij Moderne letterkunde (MA Neerlandistiek)

Ghanima Kowsoleea

"Ik ben projectleider van VOX-POP, een cultureel-wetenschappelijk podium, aan de UvA en curator Public Program bij het Amsterdam Museum. In mijn werk sla ik een brug tussen kunst, wetenschap en de samenleving. Zo werk ik nu als co-curator en onderzoeker mee aan de Gouden Koets tentoonstelling wat o.a. inhoudt dat ik de tentoonstelling mede vormgeef, publieksprogrammering bedenk en een postkoloniale analyse over de koets schrijf voor het tentoonstellingsboek."

Mondiale en (Post)koloniale literatuur

"Tijdens mijn master heb ik geleerd om culturele objecten vanuit verschillende perspectieven op kritische wijze te analyseren en interpreteren. Wanneer je middels kunst mensen met verschillende culturele achtergronden wil verbinden moet je ruimte creëren voor meerstemmigheid en diverse perspectieven. De postkoloniale theorieën uit mijn mastertrack ‘Mondiale en (Post)koloniale literatuur’ fungeren hierbij als academisch fundament, aangevuld met  de praktische vaardigheden die ik opdeed tijdens mijn masterstage bij het Van Gogh Museum."

Literatuur als confronterende spiegel van de samenleving

"Na het afronden van mijn BA Politicologie ben ik begonnen aan de MA Moderne Nederlandse Letterkunde zodat ik mijn interesses voor literatuur, cultuur en maatschappelijk debat kon uitdiepen. Literatuur is voor mij een prachtige, confronterende spiegel van de samenleving, waarmee machtsstructuren kunnen worden bevraagd. De analyse van literatuur heeft daarom een blijvende urgentie en relevantie voor mij."

Lydia de Vries

Afgestudeerd bij Oudere Letterkunde (MA Neerlandistiek)

Lydia de Vries

"Ik ben docent Nederlands op het Wartburg College in Rotterdam. Op dit moment rond ik mijn educatieve master af, zodat ik straks ook eerstegraads bevoegd ben. Volgend jaar word ik mentor van een brugklas en ga ik lesgeven aan een examenklas. Bovendien ben ik leescoach van de locatie waar ik werk. Ik doe er dus alles aan om het lezen onder jongeren te bevorderen. Het is ontzettend mooi om te zien hoe werelden opengaan zodra leerlingen echt gegrepen worden door een boek. Ook is het fijn als jongeren merken dat de kwaliteit van hun sollicitatiebrief er echt toe doet voor een stagebedrijf."

Het verruimt je blik

"Ik ben Nederlands gaan studeren vanwege mijn liefde voor boeken, vandaar dat mijn specialisatie ook oudere letterkunde is geworden. Ik vond het fascinerend om middeleeuwse teksten te bestuderen en me te verdiepen in de taal en cultuur van toen. Het verruimt je blik en laat zien wat de impact van literatuur kan zijn door de eeuwen heen."

Diverser beeld dan alleen de canon

"In mijn literatuur(geschiedenis)lessen gebruik ik regelmatig voorbeelden van onbekendere teksten en auteurs die tijdens colleges aan bod kwamen. Hierdoor krijgen leerlingen een diverser beeld van literatuur dan alleen de canon. Ook kan ik door mijn letterkundige achtergrond leerlingen goed adviseren bij hun boekkeuze, waardoor ze eerder leesplezier ontwikkelen."

Martijn Rietveld

Afgestudeerd bij Taalbeheersing (MA Neerlandistiek)

Martijn Rietveld

"Ik ben werkzaam als Copywriter bij SOO Media: een mediabureau in hartje Den Haag gespecialiseerd in online marketing en vastgoedcommunicatie. Ik verzorg de communicatie-uitingen voor verschillende bedrijven. Het is cliché, maar de functie is heel divers: ‘s ochtends een luxe woningbrochure voor een makelaarskantoor, ‘s middags een wervende webtekst voor een wijngroothandel, ga zo maar door."

Taal is emotie

"We worden verleid door reclameslogans, voelen de urgentie van een headline en raken geëmotioneerd bij een begrafenis. Het blijft mij boeien hoe taal verschillende vormen aanneemt en, in het verlengde daarvan, ook verschillende emoties teweegbrengt. Tijdens de MA Neerlandistiek - eerst bij Vroegmoderne Letterkunde en daarna bij Taalbeheersing - leerde ik dit samenspel van taal en emotie te analyseren, tot aan het kleinste stijlmiddel aan toe. Waarom had dat politieke pamflet uit de zeventiende eeuw toen zo’n grote invloed op de publieke opinie? Welke strategieën gebruikt een moderne medische brochure om de lezer gerust te stellen? Bij Neerlandistiek wordt alles onder de loep genomen."

Is Neerlandistiek de studie voor jou?

Studenten waarderen deze master onder andere vanwege de wetenschappelijke degelijkheid, de keuzemogelijkheden en de internationale oriëntatie van de opleiding.-Het is ook mogelijk om een brede invulling aan je masteropleiding te geven door vakken uit de verschillende afstudeerrichtingen te combineren. Door de hele opleiding heen wordt een grondige wetenschappelijke benadering gehanteerd, waardoor een carrière als onderzoeker ook tot de mogelijkheden behoort. Kijk snel of je in aanmerking komt voor deze master.

Check de toelatingseisen van de verschillende specialisaties

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.