Universiteit Leiden

nl en

Stap 3. Verdiepen 

Heb je een aantal opleidingen op het oog? Verdiep je hier dan verder in.

1. Online verdiepen in masteropleidingen

  • Bekijk de inhoud van de programma’s in de (online) studiegidsen; 

  • Stel vragen aan studenten die al een masteropleiding volgen aan de Universiteit Leiden; 

  • Onderzoek de mogelijkheden op de arbeidsmarkt met bepaalde masteropleidingen. Bij elke masteropleiding vind je onder 'Na je studie' informatie over carrièreperspectieven;

  • Bekijk waar alumni van de opleiding werken – kijk ook op LinkedIn voor loopbaanpaden van mensen met een bepaalde masteropleiding; 

  • Neem contact op met alumni over de opleiding en over hun werk – dat kan gemakkelijk via het Mentornetwerk

2. Voorlichtingsactiviteiten die jou helpen verdiepen

Online Master's Experience

In de week van 20 – 24 feb 2023 vindt de Online Master's Experience plaats. Heb je interesse in een bepaalde masteropleiding en wil je nog meer weten over de master? Tijdens de Online Master's Experience organiseren verschillende opleidingen online activiteiten om de opleiding nog beter te leren kennen. Zo kan je bv proefcolleges volgen en je vragen stellen aan huidige masterstudenten en docenten. De Online Master's Experience is voornamelijk voor internationale studiekiezers of studiekiezers die niet naar de On Campus Master's Experience kunnen komen. Meer informatie over de Online Master's Experience volgt later.

On Campus Master's Experience

In de week van 13 – 17 maart 2023 vindt de On Campus Master's Experience plaats. Heb je interesse in een bepaalde masteropleiding en wil je ervaren hoe het is om de master te volgen? Tijdens de On Campus Master's Experience organiseren verschillende opleidingen activiteiten om de opleiding nog beter te leren kennen. Zo kan je bv proefcolleges volgen en je vragen stellen aan huidige masterstudenten en docenten. Meer informatie over de On Campus Master's Experience volgt later.

Master in het buitenland 

Je kunt er ook voor kiezen een volledige master of een deel van je Leidse master in het buitenland te volgen. Bij tweejarige (research-)masteropleidingen wordt het zelfs aangeraden, of is het verplicht, om een periode in het buitenland te studeren. Meer informatie daarover vind je onder 'Studeren in het buitenland'.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.