Universiteit Leiden

nl en

Instituut voor Wijsbegeerte

De staf van het Instituut voor Wijsbegeerte bestudeert alle aspecten van de filosofie. In ons onderzoek streven wij naar een vruchtbare interactie tussen systematische en historische benaderingen van de filosofie. Wij werken in een context van intensieve nationale en internationale samenwerking.

In ons onderzoek ligt het accent op politieke filosofie en filosofie van kennis en cognitie, beide in een wereldwijd vergelijkend perspectief. Filosofische tradities die hun oorsprong buiten Europa hebben maken integraal deel uit van ons onderzoek èn onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie