Universiteit Leiden

nl en

Jeroen ten Voorde

Wetenschappelijk Directeur/hoogleraar straf- en strafprocesrecht

Naam
Prof.mr. J.M. ten Voorde
Telefoon
+31 71 527 8928
E-mail
j.m.ten.voorde@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-9618-3961

Jeroen ten Voorde (1977) is hoogleraar straf- en strafprocesrecht en wetenschappelijk directeur van het instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Meer informatie over Jeroen ten Voorde

Leiden Law Blog

Jeroen ten Voorde (1977) is hoogleraar straf- en strafprocesrecht. Hij studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en was van juni 2001 tot september 2005 aan die universiteit verbonden als promovendus. Sinds september 2005 werkt hij aan de Universiteit Leiden. Tot zijn aanstelling als hoogleraar in Leiden (2021) was hij tevens bijzonder hoogleraar strafrechtsfilosofie (leerstoel Leo Polak) aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Onderzoek

Hij is programmacoördinator van het onderzoeksprogramma Criminal Justice, Legitimacy, Accountability, Effectivity. Tevens is hij als fellow verbonden aan dit onderzoeksprogramma. Hij is nauw betrokken bij het universitaire stimuleringsprogramma Social Resilience and Security en het speerpunt Conflictoplossende instituties van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid.

Zijn onderzoek richt zich vooral op vraagstukken binnen het materiële strafrecht en de strafrechtsfilosofie. Een aantal terreinen heeft zijn bijzondere belangstelling: seksuele misdrijven en vermogensdelicten in cyberspace, terrorisme, criteria voor strafbaarstelling (met name gericht op rechtsbelangen en het schadebeginsel) en de strafuitsluitingsgronden. Zijn onderzoek is ook gericht op de toekomst van het Wetboek van Strafrecht.

Hij begeleidt met enkele collega’s binnen het Instituut verschillende (buiten)promovendi bij het schrijven van hun proefschrift.

Onderwijs

Jeroen ten Voorde is in het studiejaar 2021/22 betrokken bij het onderwijs in diverse vakken. Hij is als hoorcollegedocent betrokken bij het bachelorvak Inleiding strafrecht. In de afstudeerrichting straf- en strafprocesrecht verzorgt hij het vak Fundameten en het vak Bijzonder straf- en strafprocesrecht. Hij begeleidt ook bachelor- en masterscripties.

Nevenwerkzaamheden

Zijn werkzaamheden aan de universiteit combineert hij met verschillende nevenwerkzaamheden. Zo is hij als auteur verbonden aan verschillende edities van Tekst & Commentaar. Hij is tevens lid van de redactie van PROCES. Voorts is hij gastannotator bij de Nederlandse Jurisprudentie. Hij is ook rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Holland en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag.

 

Wetenschappelijk Directeur/hoogleraar straf- en strafprocesrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
 • Straf- en Strafprocesrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.28

Contact

Publicaties

Activiteiten

 • Gerechtshof Den Haag raadsheer-plaatsvervanger
 • Rechtbank Noord-Holland Rechter-plaatsvervanger
 • Proces. Tijdschrift voor de strafrechtspleging Lid redactie
 • Wolters Kluwer annotator Nederlandse Jurisprudentie
 • Kluwer Auteur Tekst & Commentaar Strafrecht
 • Kluwer Auteur Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht
 • Kluwer Auteur Tekst & Commentaar Strafvordering
 • Moddermanstichting Lid bestuur
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.