Universiteit Leiden

nl en

Miranda Boone

Hoogleraar Criminologie en Vergelijkende Penologie

Naam
Prof.mr.dr. M.M. Boone
Telefoon
+31 71 527 4907
E-mail
m.m.boone@law.leidenuniv.nl

Miranda Boone is Hoogleraar Criminologie en Vergelijkende Penologie bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Meer informatie over Miranda Boone

Miranda Boone is per 15 mei 2017 aangesteld als Hoogleraar Criminologie en Vergelijkende Criminologie aan de Universiteit Leiden. Daarvoor was zij bijzonder hoogleraar penitentiair recht en penologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (2011-2017) en universiteit hoofddocent straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Utrecht (2003-2017).

Miranda Boone is criminoloog en strafrechtjurist en doet onderzoek op het raakvlak van criminologie en strafrecht. Haar onderzoek speelt zich vooral af op het terrein van straftoemeting en straftenuitvoerlegging. Met name doet zij onderzoek naar de besluitvormingsprocessen bij de toepassing van sancties vanuit zowel een sociaal-wetenschappelijk als normatief perspectief. Zij deed onderzoek in opdracht van de Europese Commissie, het WODC, de reclassering & politie en wetenschap. Recent publiceerde zij onder andere een studieboek over de relatie tussen criminologie en strafrecht (Boone en Brants 2016), en een literatuurstudie naar het leefklimaat in penitentiaire inrichtingen (Boone, Althoff, Koenraadt 2016). Samen met Niamh Maguire heeft ze een bundel geredigeerd over omzettingsprocedures bij het overtreden van voorwaarden van toezichtmaatregelen dien wordt gepubliceerd bij Routhledge in 2017.

Promovendi

 • Elina Kurtovic: Criminal records and reintegration. The effects of conviction-based employment restrictions on policy efforts to push back recidivism and juvenile ex-offenders’ chances and motivation to reintegrate in society (verwachte promotiedatum december 2017)
   
 • Maaike Beckmann: Criminal records and reintegration. The effects of conviction-based employment restrictions on policy efforts to push back recidivism and juvenile ex-offenders’ chances and motivation to reintegrate in society (verwachte promotie-datum midden 2018)
   
 • Mieke Kox: Illegally residing migrants’ understandings of the Dutch immigration system (verwachte promotiedatum juli 2019)
   
 • Rozemarijn van Spaendonck, Caught between security and treatment: the extension of the tbs-order (verwachte promotiedatum november 2019)

Raadpleeg het CV van Miranda Boone 

 

Hoogleraar Criminologie en Vergelijkende Penologie

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
 • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.26

Contact

Publicaties

 • Justitiële Verkenningen redactieraad
 • SDU Redacteur

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie