Universiteit Leiden

nl en

Management publieke sector (MSc)

Hoe kunnen we het beste omschakelen naar een duurzamere samenleving? Wie zorgt ervoor dat in een digitale economie onze privacy wordt gewaarborgd? Hoe kunnen we de uitbraak van een gevaarlijke virus bedwingen? Hoe gaan we om met een samenleving waar social media (inclusief ‘fake news’) en digitalisering steeds belangrijker worden? En welke invloed hebben globalisering en grensoverschrijdende problemen op het vermogen van publieke organisaties om effectief op te treden bij deze uitdagingen?

Frouke van den Heuvel

Masterstudent Management van de Publieke Sector

Frouke van den Heuvel

'Deze Master borduurt voort op de breedte van bestuur én politiek. Actuele thema's komen terug onder de noemer 'Publiek Management' zoals veiligheid, mediagebruik door politici en de vele uitdagingen waar we nu als samenleving voorstaan in de nasleep van de coronacrisis.'

Al op jonge leeftijd ontwikkelde ik een grote interesse voor de politiek. Ik groeide op in de politieke hoofdstad van Nederland waar met Prinsjesdag Den Haag verandert in een feeststad en waar je regelmatig politici van tv in de stad ziet lopen. Ik wist zeker dat ik hier iets mee wilde en uiteindelijk bleken al mijn interesses samen te komen in de master Management van de Publieke Sector, met als richting Public Affairs.  

Deze studie laat me inzien dat politiek en bestuur ongelofelijk breed is. Veel belangrijke thema’s die we overal om ons heen zien vallen onder publiek management. Hier vallen ook veel spannende en omstreden onderwerpen onder zoals veiligheid, mediagebruik van politici en ook de vele uitdagingen die we nu tegenkomen in de coronacrisis. Binnen de vakken heb je veel ruimte om onderzoek te doen naar thema’s die je zelf interessant vindt en wordt je uitgedaagd om nieuwe invalshoeken te bestuderen. Ik schrijf nu zelf mijn scriptie over drugsproblematiek en het experimenteren met gelegaliseerde cannabisteelt. 

Bij deze master krijg je college van bevlogen docenten en werk je samen met enthousiaste studenten. Er komen veel gastsprekers langs tijdens de colleges en in en rondom het universiteitsgebouw in Den Haag zijn vaak lezingen, debatten en (boek)presentaties waar je naartoe kan gaan. Zo was er met Prinsjesdag een presentatie over Prinsjesdagetiquetten. Terug in Den Haag ervaar ik steeds meer hoe de politiek daar leeft en nu ik steeds meer leer over de (semi-)publieke sector blijft mijn interesse groeien.

Céline van der Boom

Masterstudent Management van de Publieke Sector

Céline van der Boom

'Met de kennis die je op doet in deze master ben je goed voorbereid op het werk in de (semi-) publieke sector. Je leert op een systematische en kritische manier onderzoek doen, en de resultaten daarvan kritisch te analyseren.'

Ik heb voor deze master gekozen vanwege mijn interesse in het openbaar bestuur en de problemen die daarbij komen kijken. Vanuit de media krijg je al veel mee maar vaak liggen problemen net wat complexer dan het in eerste instantie lijkt. Met de kennis die je op doet in deze master ben je goed voorbereid op het werk in de (semi-) publieke sector. Je leert dat een probleem in de samenleving vaak van meerdere kanten kan worden bekeken en er geen altijd toepasbare oplossing is. Je leert op een systematische en kritische manier onderzoek doen, en de resultaten daarvan kritisch te analyseren. 

De track strategie, advisering en verandermanagement kijkt vooral naar publieke organisaties en hun prestaties. Ik ben zeer geïnteresseerd hoe managers publieke organisaties zo kunnen inrichten dat de medewerkers gemotiveerd zijn en ook nog de beste resultaten worden behaald. Mijn masterscriptie gaat over de vraag of beleidsevaluaties bijdragen aan een lerende overheid. Hiervoor gebruik ik verschillende theorieën die ik koppel aan de casus over het Rijksvaccinatieprogramma. Uiteindelijk heb ik de ambitie voor een adviserende functie binnen een (semi-) publieke organisatie.

Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, dienen we te begrijpen hoe we kunnen zorgen voor goed presterende publieke organisaties. Dat betekent dat we enerzijds inzicht nodig hebben in publieke organisaties zelf, bijvoorbeeld over leiderschap, strategisch management en organisatieverandering. Anderzijds dienen we ook te begrijpen hoe publieke organisaties zich verhouden tot hun omgeving. De omgeving is groot en omvat vele verschillende andere actoren, waaronder andere publieke organisaties, burgers, het bedrijfsleven, lobbyorganisaties, maatschappelijke organisaties. Bovendien houdt de omgeving niet op bij de grenzen van Nederland, maar strekt die zich ook uit tot de Europese Unie en daarbuiten.

In het publieke domein zijn daarom professionals nodig die in staat zijn politici en bestuurders van strategische adviezen te voorzien; die organisatieveranderingen en innovaties kunnen begeleiden en doorvoeren; en het spel van de invloedsuitoefening beheersen. Ben je dus geïnteresseerd in Strategie, Advisering en Verandermanagement of Public Affairs? Dan is dit een interessante master voor jou!

 

Waarom Management van de publieke sector studeren?

Digitalisering, globalisering, vergrijzing: van publieke organisaties wordt steeds meer en meer gevraagd. De Corona-pandemie laat dit goed zien. De globalisering van de economie heeft niet alleen de afstanden tussen personen en goederen kleiner gemaakt, maar heeft het ook mogelijk gemaakt dat allerlei ziektekiemen makkelijker kunnen verspreiden. Om het virus te bestrijden hebben we nieuwe digitale technologieën, zoals apps, tot onze beschikking, maar vanwege de privacy kunnen en willen we die niet altijd gebruiken. De crisis zorgt er ook voor dat publieke organisaties steeds meer moeten samenwerken over de grenzen van hun eigen organisatie heen. Ook stelt de pandemie de solidariteit tussen de generaties op de proef, nu de COVID-19 virus met name voor ouderen schadelijk is. En dan hebben we het nog niet gehad over de economische gevolgen van de crisis voor individuele burgers en ondernemers.

Het voorbeeld van het Coronavirus laat zien dat het openbaar bestuur cruciaal is voor de samenleving. Eenzelfde soort uitdagingen komen voort uit de energietransitie, veiligheidsvraagstukken en migratieprocessen. De uitdagingen van deze tijd stellen hoge eisen aan de inrichting en het functioneren van publieke organisaties. Ze vragen om beleidsprofessionals en publieke managers die de lastige politieke besluiten kunnen voorbereiden en visies ontwikkelen over hoe we de toekomst in willen. Er is ook behoefte aan publieke managers en beleidsmakers die effectief kunnen blijven werken ook als zij continue onder het vergrootglas van politici, journalisten, betrokken burgers en social media liggen.

Ondertussen is ook het denken over de overheid sterk verandert. De overheid staat niet langer centraal en hiërarchisch boven de partijen. De afgelopen decennia heeft de overheid zich teruggetrokken uit het publieke domein en laat het meer over aan private partijen. De burger wordt geacht mee te doen in de ‘participatiesamenleving’. Publieke organisaties moeten meer en meer samenwerken in beleidsnetwerken binnen en buiten Nederland. Het is daardoor minder duidelijk geworden wie het overheidsbeleid bepaald en wie er eigenlijk verantwoordelijk is voor als beleid mislukt.

Om deze uitdagingen beter aan te kunnen, willen we academische professionals voor het brede publieke domein opleiden. Zij zullen in staat zijn om complexe maatschappelijke vraagstukken in de context van multi-level governance te doorgronden, strategisch erover te adviseren, veranderingen in organisaties te implementeren en weten hoe en wanneer zij invloed dienen uit te oefenen om publieke waarde(n) te creëren.

Wat is Management van de publieke sector?

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Waarom de Master Management van de Publieke Sector aan de Universiteit Leiden?

  • Je studeert in Den Haag, het politieke en bestuurlijke hart van Nederland, heel dicht bij de praktijk.
  • Je richt je op zowel de overheid: Rijk, provincie, gemeente, EU, Zbo’s, als de publieke sector, waar ook onderwijs, media en zorg onder vallen.
  • Je wordt expert op het gebied van de wisselwerking tussen organisatie en omgeving in een steeds complexere context. Bijvoorbeeld de invloed van (sociale) media en belangengroepen op publieke organisaties. En hoe deze omgaan met de toenemende druk.
  • Je krijgt onderwijs van bevlogen docenten die met hun onderzoek verbonden zijn aan de beroepspraktijk.

Past deze studie bij jou?

  • Wil je inzicht krijgen in de uitdagingen en dilemma’s van publiek management en de manieren om die te hanteren?
  • Heb je interesse in strategie, advisering en verandermanagement of in Public Affairs?
  • Wil je publiek management studeren in het hart van de Nederlandse publieke sector?
  • Wil jij les krijgen van bevlogen docenten die nauw bij de praktijk van de publiek management betrokken zijn?
  • Wil jij in één jaar een volwaardige academische mastergraad behalen?

 Vijf keer JA? Dan is de master Management van de Publieke Sector zeker iets voor jou!

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.