Universiteit Leiden

nl en

Management publieke sector (MSc)

Hoe ziet de wereld er over 10, 20 of 40 jaar uit? Zijn dan de complexe maatschappelijke problemen waar we momenteel mee worstelen opgelost? Is de aarde tegen die tijd gered van de klimaatopwarming? Wordt kunstmatige intelligentie een belangrijk middel om de kwaliteit van leven te verbeteren of beheerst het juist onze levens? Zijn we in de toekomst wel beter in staat om ziekten en pandemieën te bestrijden? En wie zorgt er straks voor ons als we ziek, oud of werkloos worden? Met andere woorden: welke toekomst staat ons en de generaties na ons te wachten?

Frouke van den Heuvel

Masterstudent Management van de Publieke Sector (oud-curriculum: 2019 - 2020)

Frouke van den Heuvel

'Deze Master borduurt voort op de breedte van bestuur én politiek. Actuele thema's komen terug onder de noemer 'Publiek Management' zoals veiligheid, mediagebruik door politici en de vele uitdagingen waar we nu als samenleving voorstaan in de nasleep van de coronacrisis.'

Al op jonge leeftijd ontwikkelde ik een grote interesse voor de politiek. Ik groeide op in de politieke hoofdstad van Nederland waar met Prinsjesdag Den Haag verandert in een feeststad en waar je regelmatig politici van tv in de stad ziet lopen. Ik wist zeker dat ik hier iets mee wilde en uiteindelijk bleken al mijn interesses samen te komen in de master Management van de Publieke Sector, met als richting Public Affairs.  

Deze studie laat me inzien dat politiek en bestuur ongelofelijk breed is. Veel belangrijke thema’s die we overal om ons heen zien vallen onder publiek management. Hier vallen ook veel spannende en omstreden onderwerpen onder zoals veiligheid, mediagebruik van politici en ook de vele uitdagingen die we nu tegenkomen in de coronacrisis. Binnen de vakken heb je veel ruimte om onderzoek te doen naar thema’s die je zelf interessant vindt en wordt je uitgedaagd om nieuwe invalshoeken te bestuderen. Ik schrijf nu zelf mijn scriptie over drugsproblematiek en het experimenteren met gelegaliseerde cannabisteelt. 

Bij deze master krijg je college van bevlogen docenten en werk je samen met enthousiaste studenten. Er komen veel gastsprekers langs tijdens de colleges en in en rondom het universiteitsgebouw in Den Haag zijn vaak lezingen, debatten en (boek)presentaties waar je naartoe kan gaan. Zo was er met Prinsjesdag een presentatie over Prinsjesdagetiquetten. Terug in Den Haag ervaar ik steeds meer hoe de politiek daar leeft en nu ik steeds meer leer over de (semi-)publieke sector blijft mijn interesse groeien.

Céline van der Boom

Masterstudent Management van de Publieke Sector (oud - curriculum: 2018 - 2019)

Céline van der Boom

'Met de kennis die je op doet in deze master ben je goed voorbereid op het werk in de (semi-) publieke sector. Je leert op een systematische en kritische manier onderzoek doen, en de resultaten daarvan kritisch te analyseren.'

Ik heb voor deze master gekozen vanwege mijn interesse in het openbaar bestuur en de problemen die daarbij komen kijken. Vanuit de media krijg je al veel mee maar vaak liggen problemen net wat complexer dan het in eerste instantie lijkt. Met de kennis die je op doet in deze master ben je goed voorbereid op het werk in de (semi-) publieke sector. Je leert dat een probleem in de samenleving vaak van meerdere kanten kan worden bekeken en er geen altijd toepasbare oplossing is. Je leert op een systematische en kritische manier onderzoek doen, en de resultaten daarvan kritisch te analyseren. 

De track strategie, advisering en verandermanagement kijkt vooral naar publieke organisaties en hun prestaties. Ik ben zeer geïnteresseerd hoe managers publieke organisaties zo kunnen inrichten dat de medewerkers gemotiveerd zijn en ook nog de beste resultaten worden behaald. Mijn masterscriptie gaat over de vraag of beleidsevaluaties bijdragen aan een lerende overheid. Hiervoor gebruik ik verschillende theorieën die ik koppel aan de casus over het Rijksvaccinatieprogramma. Uiteindelijk heb ik de ambitie voor een adviserende functie binnen een (semi-) publieke organisatie.

Keuze uit 2 specialisaties:

Vanaf september 2021 start de track Politiek, Beleid en Management van de Master Management van de Publieke Sector. Dit is een dagopleiding die jaarlijks in september start. Lees meer over de track Politiek, Beleid en Management in het bovenstaande opleidingsdossier

Vanaf februari 2022 start de track Bestuur en Advisering van de Master Management van de Publieke Sector. Dit is een avondopleiding die jaarlijks in februari start. Lees meer over de avondtrack Bestuur en Advisering in het opleidingsdossier.

Een betrouwbare en daadkrachtige overheid

Deze complexe maatschappelijke opgaven vragen om effectieve en innovatieve manieren om ons als samenleving te organiseren en te besturen. Een daadkrachtige en betrouwbare overheid die, omringd door conflicterende maatschappelijke belangen, legitiem én effectief handelt is hierbij cruciaal. Om het nodige beleid te vormen en uit te voeren, zijn academische professionals in het publieke domein nodig die opgeleid zijn met state-of-the-art academische kennis en vaardigheden op terreinen van ‘organisatie en management’, ‘politiek en bestuur’ en ‘beleid en besluitvorming’. Dit alles in een wereld die vergaand geïnternationaliseerd en gedigitaliseerd is.

Leerdoelen Master

  • Disciplinaire focus: Je wordt geschoold in de belangrijkste (inter)nationale wetenschappelijke bestuurskundige theorieën en concepten.
  • Multidisciplinair werken: Je verwerft kennis uit andere (sub)disciplines of toepassingsgebieden en zet deze in binnen de bestuurskunde.
  • Methodisch werken: Je leert een probleem via een systematische aanpak identificeren en analyseren om zo te komen tot verschillende oplossingsrichtingen.
  • Praktijkgericht werken: Je doet ervaring op met het werken met professionals met verschillende achtergronden en visies.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.