Universiteit Leiden

nl en

Management publieke sector (MSc)

Studieprogramma

Het programma bestaat uit vijf verplichte vakken van 5 EC. Daarnaast volg je vier vakken van de specialisatie die je kiest. Je kunt de studie dus zo inrichten, dat hij aansluit bij je interesses en carrièreplannen.

Het programma

Verplichte vakken van 5 EC

 • Inleiding MPS
 • Bestuurskundig Onderzoek
 • Prestatiemanagement
 • Organisatieverandering
 • Publieke waarden en ethiek

Vakken in de gekozen specialisatie

Strategie, advisering en verandermanagement

 • Human Resource Management
 • Strategisch Management
 • Gedrag en Interactie in Publieke Organisaties
 • Juridisering van Bestuursprocessen
 • Politiek-Ambtelijke Verhoudingen
 • Digital government-citizen interaction
 • Effecten van (disruptieve) technologie op bestuur en management

Public Affairs

 • De ontwikkeling van Public Affairs
 • De Beleidscyclus en de Bestuurlijke Arena
 • Medialogica en de Publieke Arena
 • Klassiekers in de Praktijk van Public Affairs

Het sluitstuk van de master is de masterscriptie van 15 ects.

Kijk voor het meest actuele collegeoverzicht in de Studiegids.

Dagen en tijden

De colleges zijn in de avonduren, met uitzondering van de specialisatie Public Affairs. Die starten om 16:00 uur.  De onderwijsavonden zijn maandag tot en met donderdag, de vakken zijn meestal op twee avonden geconcentreerd.

Een aantal vakken uitgelicht

Het onderwerp van dit seminar betreft de analyse van publieke sector hervormingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een vergelijkend perspectief. De nadruk valt op hervormingen in westerse staten. Wanneer men de stroom beleidsdocumenten gepubliceerd door wetenschappers, overheden en internationale organisaties als de IMF, OECD, de Wereldbank in beschouwing neemt dan moet je haast tot de conclusie komen dat bestuurlijke hervormingen overal aan de orde zijn. Maar is dit werkelijk waar? In hoeverre worden de voorgenomen veranderingen daadwerkelijk gerealiseerd? Voorts is het noodzakelijk na te gaan op welke terreinen bestuurlijke veranderingen hebben plaatsgevonden. Onder de aanduiding ‘bestuurlijke hervormingen’ gaat een grote verscheidenheid aan thema’s schuil. Het uitgangspunt van dit seminar is dat publieke sector hervormingen een multi-dimensionaal karakter hebben. De verschillende typen hervormingen hangen met elkaar samen. Men kan spreken van hervormingslagen.

Dit vak gaat in een serie van zeven colleges in op het thema politiek-ambtelijke verhoudingen in relatie tot publiek management en het openbaar bestuur. Aan de hand van concrete cases uit de praktijk sinds het jaar 2002 (start kabinet Balkenende I), bespreken we klassieke en hedendaagse opvattingen over een scheiding tussen politiek en bestuur en gaan in op de soms gespannen verhoudingen tussen politiek en ambtenarij. Daarbij staan analyse van verhoudingen en advies over mogelijke oplossingen voor problemen voorop. Onderdeel van het vak is dat studenten politiek spannende cases analyseren en daarover een paper schrijven aan de hand van een daartoe opgesteld protocol.

Onderdeel van het vak is een bezoek aan de Tweede Kamer waar een Algemeen Overleg wordt bijgewoond om de politiek-ambtelijke verhoudingen in de praktijk te aanschouwen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.