Universiteit Leiden

nl en

Management publieke sector (MSc)

Toelating en Aanmelding

Wanneer je niet toelaatbaar bent tot de Master Management van de Publieke Sector, kun je worden toegelaten tot het pre- master programma. Bekijk hieronder of je in aanmerking komt voor de pre- master en hoe je je kunt aanmelden.

Opleidingseisen

Je bent mogelijk toelaatbaar tot het pre-master programma, op voorwaarde dat de je voldoet aan de taaleisen zoals die beschreven staan onder de algemene toelatingscriteria van het Master Management van de Publieke Sector en voldoet aan de volgende opleidingseisen:

  • Kandidaten met een Bachelordiploma met ten minste 25.0 EC in relevante vakken in Bestuurskunde en
  • De resultaten van eerdere opleidingen die voldoende vertrouwen geven dat de kandidaat met succes het pre-master- en masterprogramma kan voltooien. Een gecertificeerde cijferlijst van een afgeronde bacheloropleiding die een gewogen gemiddeld cijfer van ten minste 7.0 aantoont wordt daarbij gebruikt als criterium voor voldoende vertrouwen.

In uitzonderlijke omstandigheden kan de toelatingscommissie kandidaten tot het pre- masterprogramma toelaten die niet aan de bovengenoemde eisen voldoen wanneer een substantiele en relevante werkervaring duidelijk kan aantonen dat de kandidaat in staat is om het pre- master - en masterprogramma succesvol af te ronden. Een CV en een ondersteunende verklaring die de relevantie van de werkervaring voor het programma aantonen vormen de basis van deze beslissing.

Je vindt de informatie over de aanmelddeadlines van het pre- master programma op de algemene pagina Toelating en Aanmelding - Aanmelddeadlines.

Je vindt de informatie over de benodigde documenten voor het pre- masterprogramme op de algemene pagina Toelating en Aanmelding - Verzamel de benodigde documenten.

Let op: alle kandidaten van het pre- masterprogramma moeten naast de vereiste documenten dit Registratieformulier invullen en uploaden om het pre- master programma van hun keuze aan te geven.

Let op: kandidaten van het pre- masterprogramma die niet voldoen aan een gewogen gemiddeld cijfer van ten minste 7.0 dienen naast de vereiste documenten ook hun CV en ondersteunende verklaring in te dienen.

Gelieve je enkel aan te melden voor of de Master of het pre- masterprogramma op basis van de toelatingseisen. De toelatingscommissie informeert je wanneer:

  • Je hebt je aangemeld voor de Master, maar je bent niet direct toelaatbaar. Je ontvangt een uitnodiging om je aan te melden voor het pre- master programma.

óf

  • Je hebt je aangemeld voor het pre- masterprogramma, maar je wordt toch rechtstreeks tot de Master toegelaten.

Voor meer infromatie over toelatings en aanmelding, bekijk de algemene pagina van Toelating en Aanmelding - Start de aanmeldprocedure hier.

Je vindt de informatie over het collegegeld van het pre- master programma op de algemene pagina Toelating en Aanmelding - Betaal je collegeld.

Je vindt de informatie over de voorbereiding op je studie aan de Universiteit Leiden op de algemene pagina van Toelating en Aanmelding - Bereid je voor op studeren aan de Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.