Universiteit Leiden

nl en

Politiek, Beleid en Management (MSc)

Je ervaart hoe complex maatschappelijke problemen zijn en ontwikkelt vandaaruit inzichten en vaardigheden om ze als bestuurskundige te helpen oplossen. Binnen deze dagopleiding ga je meteen aan de slag met een actuele bestuurskundige casus. Je leert reflecteren op belangrijke actuele en toekomstige uitdagingen binnen het Nederlandse openbaar bestuur, zoals de energietransitie, hervorming van de verzorgingsstaat, en cyberveiligheid.

De diepte in, academische reflectie en professionele specialisatie

Vanaf september 2021 start de track Politiek, Beleid en Management van de Master Management van de Publieke Sector. Dit is een dagopleiding die jaarlijks in september start. De onderliggende gedachte van de Masteropleiding is dat je (1) begint met een concrete uitdaging, (2) dan vanuit wetenschappelijke perspectieven reflecteert op de uitdaging,  (3) om vervolgens de academische kennis weer toe te passen op (zelfgekozen) maatschappelijke, economische en bestuurlijke vraagstukken.

 

Jisse Visser

Masterstudent Strategie, Advisering en Verandermanagement (oud- curriculum: 2019 - 2020)

Jisse Visser

'Doordat je tijdens de Master je niet enkel focust op keiharde resultaten, maar ook op de middelen die ervoor zorgen dat je je resultaat bereikt, krijg je een totaalplaatje. Vakken als 'Gedrag & Ethiek' en 'HRM laten' je nadenken op welke manier je met mensen kunt samenwerken om resultaten te behalen.'

Voordat ik met de master MPS begon had ik al een HBO-Bestuurskunde en Premaster Bestuurskunde gevolgd. Ik kwam er echter aan het eind van mijn premaster achter dat ik mij meer wilde gaan specialiseren dan alleen Bestuurskunde. Bestuurskunde is een ontzettend brede richting wat een mengelmoes is geworden van politiek, bedrijfskunde, management en maatschappij. De master MPS sloot daarom goed aan bij mijn verwachtingen omdat je hier voor de keuze werd gesteld om te kiezen voor Public Affaires of Strategie, Advisering en Verandermanagement (SAV). Aangezien ik de meer “bedrijfsmatige vraagstukken” van de publieke sector interessant vond koos ik voor deze laatste specialisatie. Bij SAV krijg je vakken zoals organisatieverandering, HRM, prestatiemanagement etc. Allemaal op de publieke sector gericht. En daardoor reuze interessant! Ik wilde namelijk leren hoe je van een ambtelijke apparaat een top organisatie kan neerzetten. Wanneer kan je als ambtelijk apparaat goed functioneren, welke prestatie-indicatoren dragen daar aan bij en spelen misschien publieke waarden en ethiek daar ook een rol bij? Dit soort vragen werden beantwoord tijdens deze specialisatie.  

De specialisatie SAV onderscheidde zich daarmee met alle andere masters in Nederland. Deze specialisatie is in mijn ogen uniek. Doordat een aantal colleges werden gegeven door hybride docenten en dat sommige medestudenten al fulltime werkte zorgde voor veel dynamiek in de colleges en tijdens de gezamenlijke projecten. Het was ook een voordeel voor mij omdat je daardoor overdag kon werken (studenten bijbaan) en savonds nog college had. Als ik niet werkte kon je op die manier ideaal je college voorbereiden. Ik vond het dus ook een pluspunt dat de colleges savonds waren. Veel stof was goed bereikbaar en praktisch waardoor het studeren ook een stuk gemakkelijker ging. Veel was daarnaast online en losse artikelen wat het studeren ook bevorderde.  

Tijdens de master heb ik op het vlak van kennis en professionele vaardigheden vooral gefocust op analytisch vermogen en het reflecteren op de werkpraktijk. Door de combinatie tussen professionals uit het vak die college gaven en de stof kon je hierdoor perfect van te leren. Door vakken te volgen zoals gedrag en interactie leer je daarnaast je vaardigheden te verbeteren op het vlak van relatie, samenwerken, mensen motiveren, managen, leidinggeven en sturing. Aangezien de specialisatie zich focust op strategie, advisering en verandermanagement ontwikkel je ook een uitstekend analytisch vermogen; welk strategisch management kies je voor deze publieke organisatie en hoe ga je de vertaalslag maken naar de werkvloer en vervolgens implementeren?  

Ik werd getriggerd door deze aspecten van de master dat ik ervoor koos om voor mijn masterthesis te onderzoeken wat de effecten zijn van een gemeentelijke herindeling op de arbeidsmotivatie van ambtenaren. Hoe zorg je ervoor dat een publieke organisatie, die de bevolking dient, optimaal blijft draaien als de toekomst van deze medewerkers op het spel staat? Hoe blijft de motivatie van ambtenaren dan nog hoog of aanwezig? Daarvoor zijn een aantal aspecten van belang. In mijn huidige werk merk ik veel dingen terug uit mijn master. Ik krijg veel te maken met strategische scenario’s en veranderingsprocessen en weet deze nu goed te behandelen.  

De master heeft mij ook een breder beeld geschetst van de publieke sector en Bestuurskunde algemeen. Deze specialisatie is er voor mensen die bedrijfsmatige aspecten, management, maar ook HRM leuk vinden hiermee iets willen doen in de publieke sector. Ik vind het bijvoorbeeld heel erg mooi om te zien hoe je werkprocessen en motivatie kunt combineren en hoe dit ten goede komt aan bedrijfsresultaten. En dan ook nog in de publieke sector. Dat stukje maatschappelijke betrokkenheid hou je namelijk toch en alles komt daarmee ten goede aan de maatschappij. Een betere dienstverlening is goed voor de organisatie, maar ook voor de burger. Betere werkafspraken, organisatieverandering en prestatie-indicatoren (KPI) waar een organisatie goed op kan functioneren is voor de werknemer, werkgever en klant (burger) aantrekkelijk. Doordat je tijdens de master je niet alleen focust op keiharde resultaten, maar ook op de middelen die ervoor zorgen dat je je resultaat bereikt krijg je een totaal plaatje. Vakken als Gedrag & Ethiek en HRM laten je ook nadenken op welke manier je samen met mensen kan werken om samen tot een goed resultaat komt.  

De master sluit dus eigenlijk heel goed aan als je bedrijfskunde, HRM, organisatiewetenschappen, politicologie of Bestuurskunde hebt gedaan maar je al deze aspecten in één wil hebben en in de publieke sector wil toepassen. Je kan vervolgens met de master meerdere kanten op; van adviseur bij een consultancybureau tot beleidsmedewerker.  

 

Mandy Bekooij

Masterstudent Strategie, Advisering en Verandermanagement (oud - curriculum: 2018 - 2019)

Mandy Bekooij

'In de Master wordt de verbinding opgezocht tussen de theorie en de praktijk. Hierbij kun je denken aan gastcolleges van topambtenaren maar ook aan het uitvoeren van onderzoeken en opdrachten bij één van de publieke organisaties gehuisvest in Den Haag.'

Voordat ik begon aan de master Management van de Publieke sector heb ik eerst de hbo-bachelor Bestuurskunde & Overheidsmanagement gevolgd. Na het afronden van deze bachelor wilde ik me verder verdiepen in de Bestuurskunde. Vooral vraagstukken op het gebied van leiderschap en verandermanagement trokken mijn aandacht. In deze masterstudie kwamen voor mij alle interessante disciplines samen. En daarnaast, wat is er nou leuker dan Bestuurskunde studeren in dé stad waarin het bestuurlijk en politiek gezien allemaal gebeurt?!  

 

Deze master heeft een heel gevarieerd aanbod aan keuzevakken. Hierdoor is er voor ieder wat wils en kun je je verdiepen in de materie die jij als persoon interessant vindt. Daarnaast wordt er verbinding opgezocht tussen de theorie en de praktijk. Hierbij kun je denken aan gastcolleges van topambtenaren maar ook aan het uitvoeren van onderzoeken en opdrachten in de praktijk. Deze master biedt dus zoveel meer dan alleen het lezen van theorie en het schrijven van papers.  

 

Eén van de leukste vakken vond ik het vak prestatiemanagement. In groepen deden we onderzoek binnen een organisatie naar keuze. Mijn groep heeft bijvoorbeeld bij een onderwijsinstelling onderzocht welke perverse effecten er ontstonden door het meten van prestaties en wat de organisatie met hun prestatie-informatie deed. Dit vak bood dus een combinatie tussen het ontwikkelen van je onderzoeksvaardigheden en het opdoen van kennis over prestatiemanagement. Een ander vak waar ik veel van heb geleerd is het vak strategisch management. Dit vak bood veel inzicht in het strategisch nadenken en adviseren, maar ook in het kort en bondig opschrijven van je adviezen.  

 

Door de master is het voor mij duidelijker geworden waar ik veel energie uit haal. Ik zou graag mijn adviesvaardigheden en kennis over organisatieverandering gebruiken om te werken aan het onderwijs in Nederlands. Het maakt voor mij niet uit of dit op landelijk of regionaal niveau is of op een onderwijsinstelling zelf. Ik sta nog aan het begin van mijn carrière en heb nog alle tijd om dit te ontdekken.  

 

De master is echt een verrijking voor studenten die zich verder willen verdiepen in de Bestuurskunde. De diversiteit is niet alleen te vinden binnen de vakken en opdrachten maar ook in de collegezaal zelf. Het type student varieert van fulltime student tot fulltime werkende professional. Hierdoor ontmoet je veel mensen met verschillende achtergronden en verhalen. Dit maakt dat je echt elk college wel iets nieuws hoort of leert.  

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.