Universiteit Leiden

nl en

Politiek, Beleid en Management (MSc)

In deze dagopleiding krijg je inzicht in hoe de overheid omgaat met actuele uitdagingen zoals de wooncrisis of kunstmatige intelligentie. We leiden je op tot een academisch geschoolde professional die problemen kan oppakken vanuit het Nederlandse openbaar bestuur of in een organisatie die met de overheid samenwerkt of haar adviseert.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Goed om te weten

Dit is een dagopleiding in Den Haag die jaarlijks in september start. We bieden ook een avondvariant aan, lees daarvoor meer over de specialisatie Bestuur en Advisering.

Profiel kiezen

Je gaat je verder specialiseren binnen de opleiding door een profiel te kiezen dat een van de kernthema's in de bestuurskunde vertegenwoordigt. Er zijn vijf  bestuurskundige profielen beschikbaar:

Dit profiel richt zich op vragen over publieke organisaties, hun vermogen om effectief samen te werken, verandermanagement, de relatie tussen de overheid en burgers, en publiek leiderschap. 

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Binnen dit profiel ligt de focus op beleidsvorming, agendavorming en de uitvoering en evaluatie van beleid op verschillende bestuursniveaus, waaronder de Europese Unie, nationaal niveau en lokaal niveau. 

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Dit profiel behandelt politiek-ambtelijke verhoudingen, de relatie tussen democratie en bureaucratie, en vraagstukken als politieke controle, publieke verantwoording en belangenbehartiging in de samenleving. 

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Binnen dit profiel staan verschillende beleidsinstrumenten zoals regulering, budgettering, fiscaliteit, prikkels en concurrentie centraal, waarmee beleidsmakers de economie en de samenleving kunnen vormgeven. 

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Dit profiel richt zich op hoe de overheid met nieuwe digitale technologieën omgaat, zoals het gebruik van data voor beleid of de uitdagingen van kunstmatige intelligentie.

Carrière Q&A (online)

Ontdek wat onze alumni te vertellen hebben over de opleiding en hun leven na het afstuderen. Meld je aan voor onze online Carrière Q&A op donderdag 11 april 2024 van 19:00 tot 20:00.

Meer informatie

Studenten kiezen tijdens deze opleiding uit vijf bestuurskundige profielen.

Maria Viñaz Daza

Student, Management Publieke Sector: Politiek, Beleid en Management

Maria Viñaz Daza

'Mijn keuze om zowel de bachelor als de master hier te volgen, komt voort uit het feit dat Den Haag, het politiek-bestuurlijke hart van Nederland, zich hier bevindt. Dit biedt ons als studenten directe toegang tot organisaties en professionals.'

Ik volg de master Management van de Publieke Sector met als specialisatie Politiek, Beleid en Management. Daarnaast heb ik de bachelor Bestuurskunde gevolgd, met de track Beleid, Bestuur en Organisatie. Mijn keuze om zowel de bachelor als de master hier te volgen, komt voort uit het feit dat Den Haag, het politiek-bestuurlijke hart van Nederland, zich hier bevindt. Dit biedt ons als studenten directe toegang tot organisaties en professionals.

Verder bieden de ervaren docenten hier een relevante academische kijk op de Nederlandse bestuurspraktijk, mede dankzij de vele afgestudeerde professionals van zowel de bachelor als de master. Mijn ervaring bij de bachelor was zeer positief. Ten eerste staat de kwaliteit van het onderwijs hier op een van de hoogste niveaus in Nederland. Ten tweede is mijn ervaring met studiebegeleiding zeer positief. Het studieadvies en de carrièremogelijkheden bieden vele kansen om je te ontwikkelen als persoon, student en jonge professional.

Deze twee aspecten zijn cruciaal geweest voor mij om mijn onderwijs in handen te leggen van deze prestigieuze universiteit. Hierdoor ben ik ervan overtuigd dat ik na mijn master voldoende bagage heb om succesvol de arbeidsmarkt te betreden.

Jason van Gelder

Alumnus, Management Publieke Sector

Jason van Gelder

'Het wetenschappelijk benaderen van beleidsvorming met betrekking tot complexe bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken vormt de rode draad van de master.'

Voordat ik begon aan de master Management van de Publieke sector heb ik eerst een hbo-bachelor Human Resource Management afgerond en vervolgens een paar jaar in dit vakgebied gewerkt. Tijdens mijn werk kwam ik erachter dat ik vooral werkzaamheden met een beleidsmatig aspect erg leuk vind en ik mij hier verder in wilde specialiseren. Dit is de voornaamste reden dat ik voor deze master heb gekozen. Het wetenschappelijk benaderen van beleidsvorming met betrekking tot complexe bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken vormt de rode draad van de master.

Ik heb eerst de pre-master gevolgd, omdat ik zelf geen bestuurskundige achtergrond heb. Het was dan ook best een spannende periode om mijn baan op te zeggen en om weer terug te gaan naar de collegebanken. Gelukkig kwam ik er al snel achter dat die spanning helemaal nergens voor nodig was. Er zijn namelijk veel andere studenten die starten met de pre-master zonder dat ze een bestuurskundige achtergrond hebben. Denk bijvoorbeeld aan studenten met een achtergrond in geschiedenis of filosofie. Het pre-master programma houdt hier dan ook rekening mee en je krijgt in een korte periode een breed beeld van de vele facetten van bestuurskunde.

Voor de master heb ik gekozen voor de dagopleiding met de specialisatie: Politiek, Beleid en Management. Wat ik zelf erg prettig vind is de opbouw van de master. Deze bestaat namelijk uit twee semesters. Het eerste semester staat in het teken van het kennismaken met de complexiteit van maatschappelijke vraagstukken en het reflecteren hierop met een wetenschappelijke blik. Hierdoor kreeg ik als student een beter beeld van thema’s die aansluiten bij mijn interesses. In het tweede semester ga je je echt specialiseren in een door jou gekozen bestuurskundig profiel. Hierdoor geef je de master op zo’n manier vorm dat deze aansluit bij jouw interesses. Zo heb ik zelf gekozen om mij te gaan specialiseren in ‘Leiderschap en gedrag’ binnen en tussen organisaties, omdat dit veel raakvlakken heeft met HR en ik dit het leukste thema vind. Alle informatie over de verschillende richtingen kan je vinden in het studieprogramma en ik raad het dan ook van harte aan om die eens door te nemen.

Gedurende de master volg je interactieve colleges van bevlogen docenten. Daarnaast zijn er geregeld gastsprekers tijdens de colleges. Denk bijvoorbeeld aan een topambtenaar die zich in zijn werk met hetzelfde onderwerp bezighoudt als jij. Door de mogelijkheid om met diegene in gesprek te gaan blijft de master niet alleen theoretisch, maar maak je ook een koppeling naar de praktijk. Daarnaast gaan veel opdrachten over actuele onderwerpen, waardoor de master ook een hele praktische kant heeft. Uiteraard is er naast het studeren ook ruimte voor ontspanning en worden er veel (in)formele evenementen georganiseerd. Denk hierbij aan lezingen, debatten en workshops vanuit de Universiteit Leiden, maar ook aan (reis)excursies, netwerkborrels en feestjes vanuit de studievereniging Bestuurskunde. Hierdoor heb ik veel nieuwe mensen leren kennen.

Wat je gaat leren

Je begint deze specialisatie met een concrete uitdaging waar je vervolgens vanuit wetenschappelijke perspectieven op reflecteert. Daarna pas je de academische kennis weer toe op zelfgekozen maatschappelijke, economische en bestuurlijke vraagstukken.

Enerzijds krijg je tijdens deze opleiding de wetenschappelijke kennis en academische vaardigheden om maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken te begrijpen en te analyseren, en om advies te geven over mogelijke oplossingen. Je verdiept je in de belangrijkste theorieën en concepten uit de bestuurskunde en andere relevante disciplines.  

Anderzijds legt de opleiding nadruk op actuele kwesties binnen het Nederlandse openbaar bestuur. Je komt in contact met verschillende organisaties en professionals die betrokken zijn bij de overheid en krijgt unieke inzichten in de uitdagingen waar zij mee worden geconfronteerd.

Dit gebeurt onder andere door het analyseren van recente casestudy's uit de Nederlandse praktijk, gastcolleges, stages, netwerkevenementen en meer. Hierdoor word je goed voorbereid op de realiteit van werken binnen het Nederlandse openbaar bestuur.

Jouw eigenschappen

  • Je hebt de ambitie om een positieve impact op de samenleving te creëren.
  • Jij wilt je kennis van het openbaar bestuur verdiepen met de laatste wetenschappelijke inzichten en voorbeelden uit de hedendaagse praktijk.
  • Je zoekt de mogelijkheid om je binnen de opleiding te specialiseren.
  • Je bent bereid om je ideeën over het Nederlands bestuur te onderzoeken, verfijnen en in de praktijk toe te passen.

Waarom kiezen voor deze master?

  • Pak de grootste maatschappelijke uitdagingen door een combinatie van wetenschap en praktijk.
  • In Den Haag, het politiek-bestuurlijke hart van Nederland, volg je je studie met directe toegang tot organisaties en professionals. 
  • Onze ervaren docenten bieden een academische kijk op de Nederlandse bestuurspraktijk. 
  • Deze populaire opleiding onder werkgevers biedt een gevarieerd baanperspectief in zowel de publieke als private sector. 
  • Kies voor een universiteit van wereldklasse.

Toelating en aanmelding

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.