Universiteit Leiden

nl en

Management publieke sector (MSc)

Over de opleiding

In de master Management van de publieke sector krijg je inzicht in de wijze waarop publieke organisaties omgaan met de uitdagingen en dilemma’s die complexe maatschappelijke problemen met zich meebrengen. Je leert vanuit het perspectief van publieke managers, beleidsadviseurs en public affairs professionals de dilemma’s te herkennen, te benoemen en om er in de praktijk effectief er mee om te gaan.

Opbouw programma

Management van de Publieke Sector is éénjarige opleiding met een voltijds programma. De colleges worden gegeven in twee semesters: september-december en februari-juni.

Het programma bestaat uit vijf verplichte vakken van 5 ECTS en vier vakken in je specialisatie: Strategie, Advisering en Verandermanagement of Public Affairs.  

Strategie, advisering en verandermanagement volg je in de avonduren. De vakken binnen specialisatie Public Affairs beginnen aan het eind van de middag.  

Het sluitstuk van de master is de masterscriptie van 15 ECTS.

Wim van Noort

Docent

Wim van Noort

Reorganisaties zijn aan de orde van de dag. Die veranderingen zijn vooral gericht op vergroting van de doelmatigheid, flexibiliteit en klantvriendelijkheid.

Organisaties die tot de publieke sector behoren, maken in Nederland, net als in vele andere landen, ingrijpende veranderingen door. Reorganisaties zijn bij overheidsorganisaties en onderwijs-, zorg- en welzijnsinstellingen aan de orde van de dag. Die veranderingen zijn vooral gericht op vergroting van de doelmatigheid, flexibiliteit en klantvriendelijkheid. Soms pakken die veranderingen goed uit. Het is bijvoorbeeld nu veel gemakkelijker een belastingbiljet in te vullen of een nieuw paspoort aan te vragen dan enkele jaren geleden.

Maar de reorganisaties zijn niet altijd een succes. Zo zijn er nog steeds heel veel klachten over de kwaliteit van zorg en onderwijs. Dat de resultaten vaak tegenvallen, komt door te hooggespannen verwachtingen van politici, media en burgers en door de grote complexiteit waarmee de overheid te maken heeft. Publieke organisaties moeten niet alleen zuiniger werken en beter presteren maar ook transparant en integer werken en responsief zijn, dus met iedereen rekening houden. Burgers willen voor een dubbeltje op de eerste rij zitten en tegelijkertijd optimale dienstverlening. Giga-salarissen voor topsporters zijn geen probleem, maar o wee als een bestuurder van een zorginstelling meer verdient dan de Balkenende-norm. De overheid doet het dus bijna nooit goed.

Daar komt nog eens bij dat de Nederlandse overheid ook opereert in een complex internationaal netwerk van publieke en private organisaties (denk maar aan de steeds grotere invloed van de Europese Unie) en te maken heeft met grote veranderingen in de samenleving, variërend van digitalisering tot een steeds grotere diversiteit in de samenstelling van de bevolking.

Dat maakt het management van publieke organisaties tot een veeleisende en boeiende taak. In de master geven we de studenten inzicht in wat er komt kijken bij publiek management en hoe ze die uitdagingen het hoofd kunnen bieden.

Onderwijsvormen

De master heeft alleen hoorcolleges, die je grondig moet voorbereiden. Daarnaast werk je samen met andere studenten aan onderzoeksopdrachten en schrijf je papers. Studenten worden getraind in academisch schrijven én het beoordelen en zelf uitvoeren van bestuurskundig onderzoek naar publiek management.

De opleiding kent een grote variëteit aan toetsing: klassieke tentamens, (groeps) papers, individuele en of groepsopdrachten en presentaties. Het zelfstandig onderzoek voor de scriptie is het sluitstuk van de master. Omdat er relatief weinig contacturen zijn, wordt er veel zelfstudie en zelfstandigheid van je verwacht.  De totale studiebelasting is 40 uur per week.

De voertaal van deze master is Nederland. De gebruikte literatuur is grotendeels Engelstalig.

Begeleiding & studieadvies

Om je te helpen je studie succesvol en vlot te doorlopen biedt de Universiteit Leiden begeleiding en advies aan. Zowel op inhoudelijk gebied als voor je persoonlijke ontwikkeling zijn er mensen en afdelingen die je kunnen helpen.

De studieadviseur van de master werkt voor Instituut Bestuurskunde en kan je helpen met studiegerelateerde kwesties. Afhankelijk van je vraag geeft de studieadviseur persoonlijk advies, verwijst je door of legt contact met een ander onderdeel van de organisatie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.