Universiteit Leiden

nl en

Management publieke sector (MSc)

Over de opleiding

In de Master Management van de Publieke Sector leiden deskundige en toegewijde docenten van het instituut Bestuurskunde jou op tot een academisch geschoolde professional voor een toekomst in het publieke domein. Uitgerust met wetenschappelijke kennis en getraind in academische vaardigheden word je voorbereid om maatschappelijke uitdagingen te analyseren en aan te pakken.

4 Bestuurskundige Profielen

Als rode draden lopen door de hele opleiding vier profielen heen. De profielen staan voor kernthema’s in de bestuurskunde. We vinden dat onze studenten kennis moeten hebben van deze thema’s voordat zij in het brede publieke domein aan de slag gaan. De vier profielen zijn:

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Binnen dit profiel staan vragen over publieke organisaties, hun vermogen tot effectief samenwerken, verandermanagement, de relatie tussen overheid en burgers en publiek leiderschap centraal

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Binnen dit profiel staan de vorming van beleid, agendavorming, alsmede de uitvoering en evaluatie van beleid op verschillende niveaus van bestuur (EU, nationaal, lokaal) centraal.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Binnen dit profiel staan politiek-ambtelijke verhoudingen, de relatie tussen democratie en bureaucratie en vraagstukken van politieke controle, publieke verantwoording en maatschappelijke belangenbehartiging centraal.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Binnen dit profiel staan de verschillende typen instrumenten - reguleren budgettering, fiscaliteit, prikkels, concurrentie – centraal waarmee beleidsmakers de economie en samenleving kunnen vormgeven.

Keuzemomenten

De Master Management van de Publieke Sector biedt studenten de mogelijkheid om een gewenst pakket aan vakken en thema's samen te stellen. Dit is afhankelijk van de gekozen track: de dagopleiding Politiek, Beleid en Management of de avondopleiding Bestuur en Advisering. Studenten moeten op de volgende momenten hun keuzevoorkeuren aangeven:

  • Start Week 1: keuze voor één van de challenges.
  • Medio Blok 1: keuze voor drie van de vier kernvakken.
  • Medio Blok 2: keuze voor één van de vijf profielvakken.
  • Medio Blok 3: keuze onderwerp afstudeeronderzoek.

De opleiding streeft naar een evenwichtige en evenredige verspreiding van studenten over de verschillende vakken en thema's. Dit houdt in dat niet iedere student bij de eerste voorkeur kan worden ingedeeld. De vakkenoverzichten zijn te vinden op de pagina 'Studieprogramma'.

Let op

De track Politiek, Bestuur en Management is een dagopleiding en start jaarlijks in september. De track Bestuur en Avdisering is een avondopleiding en start jaarlijks in Februari.

Begeleiding & studieadvies

Om je te helpen je studie succesvol en vlot te doorlopen biedt de Universiteit Leiden begeleiding en advies aan. Zowel op inhoudelijk gebied als voor je persoonlijke ontwikkeling zijn er mensen en afdelingen die je kunnen helpen.

De studieadviseur van de master werkt voor het Instituut Bestuurskunde en kan je helpen met studiegerelateerde kwesties. Afhankelijk van je vraag geeft de studieadviseur persoonlijk advies, verwijst je door of legt contact met een ander onderdeel van de organisatie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.