Universiteit Leiden

nl en

Bestuurskunde (BSc)

Studieprogramma

De studie leert je om mee te denken over de beleidsmatige aanpak van belangrijke kwesties binnen onze samenleving. Het gaat vaak om complexe vraagstukken, waar je zelf de weg in moet vinden. Het studieprogramma maakt je daar stapsgewijs klaar voor.

Programmaoverzicht

Tijdens de bachelor Bestuurskunde ga je je breed oriënteren. Je volgt colleges in diverse vakgebieden zodat je kwesties vanuit meerdere kanten kunt beoordelen. Rechten, publiek management, politicologie en ethiek worden bekend terrein voor je.

1e jaar (60 EC)

2e jaar (60 EC)

3e jaar (60 EC)

Gezamenlijke vakken (40 EC)

-Openbaar bestuur en bestuurswetenschappen

-Inleiding sociaalwetenschappelijk onderzoek

-Organisatietheorie

-Beleid 1: beleids- en besluitvorming

-Statistiek

-Publiek management

-Politicologie

-Recht

Gezamenlijke vakken (40 EC)

-Foundations of Social Science and Public Administration

-Management and Performance

-Kwantitatieve methoden

-EU Politics and Policy

-Kwalitatieve methoden

-Financieel management in de publieke sector

-Beleid 2: implementatie

Keuzeruimte (30 EC)

-Minor

-Keuzevakken

-Stage

-Studeren in het buitenland

 

BBO (20 EC)

-Geschiedenis van het openbaar bestuur

-Economie in hoofdlijnen

-Sociologie

-Beleid, bestuur en organisatie I: kwantitatief leeronderzoek binnenlands bestuur

BBO (20 EC)

-Overheids financiën

-International administration

-Introduction to public affairs

-Politieke filosofie en openbaar bestuur

-Beleid, bestuur en organisatie II: kwalitatief leeronderzoek internationaal bestuur

 

Gezamenlijke vakken (20 EC)

-Beleid 3: beleidsevaluatie

-Scriptie

-Bestuursethiek

EBM (20 EC)

-Micro-Economie

-Macro-Economie

-Beleidseconomie

-Economie, Bestuur en Management I: integratief project markt en overheid

 

EBM (20 EC)

-Public sector economics

-Bedrijfseconomie

-Sociaal-economisch beleid: theorie en instituties

-Sociaal-economisch beleid: empirische analyse

-Economie, bestuur en management II: integratief project bedrijfsmatig werken in de publieke sector

BBO (10 EC)

-Multilevel governance: civil service reform

-Staats- en bestuursrecht

 

EBM (10 EC)

-Europese economische integratie

-Economische theorie van politiek

 

In het derde jaar is er vrije keuzeruimte. Deze kun je grotendeels naar eigen voorkeur invullen. Denk aan het volgen van keuzevakken, een minor of aan een stage. Je kunt ook kiezen voor een studieperiode in het buitenland, dé kans om je horizon te verbreden.

Een aantal vakken uitgelicht

Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschappen

Hier leer je wat openbaar bestuur inhoudt en georganiseerd is.  Aan bod komen vragen als: In hoeverre kan het openbaar bestuur de maatschappij aansturen? Wat doe je bij tegenstrijdige belangen? Welke rol kan Nederland internationaal spelen?

Inleiding sociaal-wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek start met een onderzoeksvraag. Maar waar moet een goede vraag aan voldoen? Welke problemenkom je tegen tijdens het onderzoek? Hoe interpreteer je je waarnemingen? Hoe analyseer je researchdata ? De focus ligt in dit vak op het aanleren van onderzoeksvaardigheden centraal.

Recht

Wat staat in de grondwet en waar moet de overheid rekening mee houden bij het maken van een wet? Waar loopt een gemeentebestuur tegenaan als het een bestemmingsplan wil wijzigen? Kan een burger de overheid aanklagen bij de rechter? Tal van vragen in deze richting komen aan bod in dit inleidende vak.

Management and Performance

Publieke organisaties dienen effectief te zijn, nieuwe innovatieve diensten aan te bieden, efficienter te functioneren of anderszins hun functioneren te verbeteren. De cursus 'management and performance' richt zich op de vraag hoe de organisatie en management van overheden kan bijdragen aan het functioneren van de overheid. Er wordt in deze cursus uitgebreid stilgestaan bij het verschil tusen publieke en private organisaties en welke bedrijfsmatige processen en verbeteringen kunnen worden toegepast bij overheden.

European Union Politics and Policy

De Europese Unie staat voor grote uitdagingen. Migratie, milieu, de Euro, democratisering van de EU, en de Brexit. De Europese Unie lijkt zich van de ene naar de andere crisis voort te slepen. In deze cursus wordt er gekeken naar de interactie tussen Europese bestuursorganen als de Europese Commissie, De Europese Raad en het Europees Parlement. Ook wordt er uitgebreid stilgestaan bij hoe de interacties tussen deze instituties leiden tot beleidsuitkomsten. In de cursus is er zowel aandacht voor de grote crises die de EU het hoofd probeert te bieden, als meer 'business as usual', bestaande uit EU beleidsprocessen die minder onder de aandacht gebracht worden van burgers in de EU maar wel grote consequenties voor hen hebben.

Beleid 2: Implementatie

Tijdens het vak Beleid 2 wordt stilgestaan bij welke factoren van belang zijn om eenmaal vastgesteld beleid ook daadwerkelijk te implementeren. Er wordt aandacht besteed aan onder andere de keuze van beleidsinstrumenten en de rol van grote uitvoeringsorganisaties, zodat duidelijk wordt dat 'beleid-op-papier' niet hetzelfde is als het 'beleid-in-de-praktijk'. Het algemene beeld dat naar voren komt aan het eind van de cursus is dat de implementatie van beleid in complexe publieke organisaties vaak het resultaat is van de gezamenlijke inspanningen en strategieen van politici, burgers, ambtenaren, belangenorganisaties en de media. Deze bevinding heeft grote consequenties voor de inrichting van het openbaar bestuur in de 21ste eeuw.

Beleid 3: Beleidsevaluatie

In deze module bekijken we hoe beoordeling over het succes of falen van beleid tot stand komt, en hoe beleid - mede op grond van deze beoordelingen - in de loop van de tijd verandert. We kijken hoe, waarom en door wie beleid wordt geevalueerd, en de manier waarop beleid verandert. Leren beleidsmakers wel van het verleden, of komen beleidsveranderingen toevallig tot stand? Door het zelfstandig uitvoeren van een beleidsevaluatie ontwikkelen studenten praktische basiskennis en vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van een beleidsevaluatie.

Bestuursethiek

Ethiek doet er toe. Het heeft directe invloed op ons leven, is de leidraad voor het beleid van de overheid en bepaalt wat (on)behoorlijk gedrag is voor ambtenaren en politici. Het doel van deze cursus is om twee benaderingen van bestuursethiek ('applied ethics' vs 'political ethics') te begrijpen en kunnen toepassen op morele dilemma's waar beleidsmakers mee geconfronteerd worden. Het reflecteren op morele dilemma's is aan de orde van de dag, en zo ook in dit vak, bijvoorbeeld bij beslissingen over wie er gebruik mag maken van sociale voorzieningen in een land, of een burgemeester clientelisme aanmoedigt door goed voor bepaalde inwoners in zijn gemeente te zorgen.

Bachelorproject

Het schrijven van de scriptie is het sluitstuk van de bachelor opleiding Bestuurskunde. Hier komt de inhoud van vakken gevolgd tijdens de bachelor met betrekking tot het functioneren van het openbaar bestuur samen met het toepassen van onderzoeksvaardigheden. Algemene theoretische kennis dient te worden gebruikt om een Bestuurskundig probleem te analyseren, onderzoeksvaardigheden dienen te worden toegepast en de resultaten hiervan dienen gepresenteerd te worden, zowel mondeling als schriftelijk. Studenten kunnen kiezen uit verschillende thema werkgroepen, waarbinnen zij intensieve begeleiding krijgen van een ervaren onderzoeker en hun medestudenten helpen kwalitatief hoogwaardige scripties te schrijven. 'Voorbeelden van thema's van werkgroepen zijn: 'de betaalbaarheid van pensioenstelsels'', 'de Europese Unie in crisis', 'de inrichting van internationale organisaties', 'belastingen en economie', 'de prestaties van publieke organisaties', en 'de juridisering van het openbaar bestuur'.  

In de e-Studiegids vind je een compleet overzicht van de vakken die je bij Bestuurskunde kunt volgen.

Keuzeruimte

Een minor is een samenhangend vakkenpakket met een omvang van 30 studiepunten. Het is afgestemd op het niveau van derdejaars bachelorstudenten. De Universiteit Leiden biedt zo’n 50 minoren met verschillende thema’s. Elke faculteiten heeft een breed aanbod. Daarnaast zij er interdisciplinaire minoren. 
Lees meer over minoren

Een studieperiode in het buitenland is dé kans om je horizon te verbreden. Specialistische kennis die in Leiden niet voorhanden is, vind je soms wel bij een buitenlandse universiteit. Je leert je redden in een onbekende omgeving. Je verbetert je talenkennis en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Last but not least, je leert internationaal te denken. 
Studeren en stage in het buitenland

Tijdens een stage werk je een aaneengesloten periode bij een organisatie. Bijvoorbeeld een ministerie of internationaal bedrijf. Een goede manier om te ontdekken hoe het werk je bevalt. De inhoud van de stage spreek je af met een stagedocent van je opleiding. De Studenten Loopbaan Services van de Universiteit Leiden helpt je graag om een geschikte stageplek te vinden. 
Lees meer over stages bij Bestuurskunde

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.