Universiteit Leiden

nl en

Minoren

De Universiteit Leiden biedt bachelorstudenten diverse mogelijkheden om hun keuzeruimte in te vullen en zo hun opleiding te verbreden of te verdiepen. Een minor is een van de manieren om de studie een eigen accent te geven.

Wat is een minor?

Een minor is een samenhangend vakkenpakket waarmee je je kennis en competenties kunt verbreden of specialiseren. De meeste minoren duren een semester en hebben een omvang van 30 studiepunten, vaak gelijk aan de grootte van je keuzeruimte. Omdat bij sommige studies deze keuzeruimte maar 15 studiepunten is, kun je elke minor voor de helft volgen. Het niveau van minoren is geschikt voor derdejaars bachelorstudenten. De Richtlijn keuzeruimte en minorstelsel beschrijft hoe voor studenten de keuze en aanmelding voor een minor verloopt, als bedoeld in artikel 3.2.2 van de (model) Onderwijs- en examenregeling bachelor 2023-2024 Universiteit Leiden.

Waarom een minor volgen?

  • Een minor geeft je een uitgelezen mogelijkheid om over de grenzen van je eigen studie heen te kijken.
  • Alle faculteiten hebben een breed aanbod van minoren, in totaal ruim 60. Grote kans dus dat je een semester lang vakken kunt volgen die jouw interesse hebben.
  • Met een verdiepende minor specialiseer je je in een vakgebied.
  • Sommige minoren geven toegang tot masters waartoe je zonder deze minor niet toegelaten kunt worden.

Gezamenlijk minoraanbod Leiden, Delft en Rotterdam

Geïnteresseerd om een minor te volgen bij een andere universiteit? Dat kan. De Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam reserveren elk een derde van alle plekken bij hun minoren voor studenten van de andere twee universiteiten.

Ga naar de studentenwebsite voor meer informatie over het aanbod, aanmelden en instructievideo's.

Minoren Leidse studenten

Aanbod

Aanmelden

Je meldt je aan via eduXchange. Meer informatie hierover vindt je op de website van je eigen universiteit:

Afmelden

Als jij je hebt aangemeld voor een minor bij de Universiteit Leiden, maar besluit die toch niet te willen volgen dan kun jij je afmelden via het afmeldformulier voor minoren Universiteit Leiden.

Als externe student (hbo en wo) kun jij je inschrijven voor een:

  • minor met toelatingseisen, van 2 april t/m 15 april 2024
  • minor zonder toelatingseisen, van 15 mei t/m 4 juli 2024. 

Je kunt je slechts voor één van de Leidse minoren aanmelden.

Volg deze 5 stappen

1. Neem contact op met de minor

Neem contact op met de minor die je wilt gaan volgen met de vraag of er nog plek is voor externe studenten. Het contactpunt per minor vindt je in de Studiegids.

2. Verklaring van geen bezwaar door Universiteit Leiden

Vraag de minor om de Verklaring van geen bezwaar door Universiteit Leiden ingevuld en ondertekend aan jou terug te sturen.

3. Verklaring van geen bezwaar door thuisinstelling

Vraag je thuisinstelling om de Verklaring van geen bezwaar door thuisinstelling ingevuld en ondertekend aan jou terug te sturen.

4. Inschrijving als gaststudent bij Universiteit Leiden

Vul het formulier Verzoek tot inschrijving gaststudent in. Je uploadt hierbij de verklaringen van de minorcoördinator en je thuisinstelling.

5. Bewijs Betaald Collegegeld (BBC)

Dit is het bewijs dat je collegegeld hebt betaald aan het onderwijsinstituut waar je staat ingeschreven. Vraag je thuisinstelling om het digitaal BBC te versturen naar studentenadm@sea.leidenuniv.nl.

Let op

We accepteren alleen een BBC dat rechtstreeks van je instelling komt en waarvoor het wettelijk collegegeldtarief is betaald. Je kunt het dus niet zelf versturen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.