Universiteit Leiden

nl en

Bestuurskunde (BSc)

Vervolgopleidingen

Door het volgen van een master vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt om een baan op niveau te vinden. Na de driejarige bachelor kun je direct doorstromen naar een één- of tweejarige master bij de Universiteit Leiden of een andere instelling.

Masteropleidingen

Je toekomstperspectief hangt af van je vervolgopleiding. Het overgrote deel van de bachelorstudenten kiest een master. Er zijn veel mogelijkheden bij de Universiteit Leiden en daarbuiten. Het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige masters Public Administration en Management van de Publieke sector aan. 

Daarnaast bieden we samen met de Faculteit Wiskunde en Natuurkunde de interdisciplinaire masteropleiding Governance of Sustainability aan.

Hester Torn

Masterstudent Management van de Publieke Sector

Hester Torn

''Deze master is compleet anders dan de rest van het aanbod, en daarom heb ik er ook voor gekozen. We bestuderen het onderscheid tussen publiek en privaat management. Tot op welke hoogte kunnen managementtechnieken uit de private sector bijvoorbeeld worden toepast op de publieke sector?''

Een vak dat ikzelf erg interessant vind is prestatiemanagement. Hierbij buigen we ons over complexe vragen als ‘hoe meet je veiligheid?’, of ‘hoe reken je docenten af op hun prestaties?’. Je ziet dat doelstellingen formuleren en meten lastiger is dan op het eerste oog lijkt. Ik wil onderzoek doen naar de effecten van bijvoorbeeld de bezuinigingen op het besluitvormingsproces van defensie of de positie van Nederland op het wereldtoneel.

Hoewel veel studenten van deze master zoals gezegd zichzelf willen ontwikkelen, sta ikzelf als student van begin 20 nog aan het begin van mijn carrière. Mij lijkt het interessant om de kennis die ik hier opdoe over het Nederlandse bestel in het buitenland toe te passen, of bij een ministerie aan de slag te gaan.

De samenwerking met mensen van zoveel verschillende achtergronden maakt deze master bijzonder. Ik denk dat dit zeker een verrijking is voor het toekomstig werkend leven van veel studenten.

Vera Groeneveld

Why did Vera Groeneveld choose to follow Master programme Public Administration?

Vera Groeneveld

I chose for the Master’s program because I wanted to learn more about the implementation in countries of decisions made on the supranational level by international organizations and the influence of these organizations.

Why did you choose for your master’s programme?

I wanted to learn about the challenges an international civil servant deals with. Lastly, I am interested in becoming a public leader/policy maker and with my background in political sciences, it is also relevant to know more about the implementation of policies and (international) public administration, and how reforms take place (or do need to take place).

What is your focus in this programme, eg the subject of your thesis research?

The focus in this programme lies for me on Eastern-Europe and its democratic development and integration in the European Union. During my Master’s programme, I went to Kyiv in Ukraine for an internship at the Dutch Embassy.  I focused (for example) on the reforms that are needed in those countries in Eastern Europe and how international organizations can help (as for example the European Union and one of the courses I passed successfully concerning this subject was ‘Democratization in a Changing World’, whereby fighting corruption was one of the essentials for a country in Eastern Europe to become more democratic. 

What would you use/present to persuade other students to choose this programme?

Other students need to know that this programme is not only very theoretical, but you also learn a lot in a practical manner. During the seminars, you will be asked to participate actively and to think about relevant questions: how would you for example make the decision if you would be in the management of an international organization, and why would that be the best solution? Besides that, you will be challenged by the fact that the papers you will have to write are all related to current events.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.