Universiteit Leiden

nl en

Bestuurskunde (BSc)

Maatschappelijke vraagstukken wachten op jouw oplossing!

Tijdens de studie bestuurskunde krijg je te maken met praktijksituaties waarbij deskundigen jouw kritische blik goed kunnen gebruiken zodat je na de opleiding Bestuurskunde echt iets kunt betekenen voor de maatschappij. Welke vraagstukken wachten op jouw oplossing? Hoe ga je daarmee aan de slag, tijdens én na je studie Bestuurskunde? Ontdek het hier!

Democratische verantwoording regiobestuur

Onderzoekers van Bestuurskunde geven hun antwoord op de vraag ‘Hoe kunnen we het democratische gehalte en de besturing van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag versterken?’ Hoe betrokken zijn burgers eigenlijk bij een samenwerkingsverband van 23 gemeenten?

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Verminderen voedselverspilling

Ruim 2 miljard kilo aan eten wordt jaarlijks weggegooid in Nederland… dat kan anders. Gelukkig wil de overheid de verspilling verminderen. Hoe draag jij als bestuurskundige bij aan een oplossing?

In Nederland verdwijnt er elk jaar voor ruim 2 miljard kilo aan eten in de vuilnisbak. Dit is gemiddeld wel 135 kilo aan eten dat jij ieder jaar weggooit! De Nederlandse overheid wil graag de verspilling verminderen en start daarom samen met partijen uit de voedingsindustrie en de Universiteit van Wageningen een campagne. Door consumenten in te lichten over hoe ze juist moeten omgaan met de THT-datum, kan er wel tot 14 kilo verspilling per persoon per jaar minder worden voorkomen. Als Bestuurskundige kan jij een rol spelen in deze campagne. Je kan het probleem van de voedselverspilling goed in kaart brengen en vervolgens beleid schrijven over hoe de Nederlandse overheid dit kan aanpakken.

Als je de richting Economie, Bestuur en Management volgt zal je het probleem van voedselverspilling vooral door een economische bril benaderen. Je houdt je bezig met vraagstukken als: Hoe veel kan de Nederlandse staat besparen? Wie hebben er economisch belang bij het stimuleren van consumptie? Moet er accijns worden geheven op vlees? Zijn er economische maatregelen mogelijk om de verspilling terug te dringen?

Als je de richting Beleid, Bestuur en Organisatie volgt zal je het probleem van voedselverspilling bekijken met behulp van verschillende wetenschappelijke disciplines bijvoorbeeld sociologie en politicologie. Je houdt je bezig met vraagstukken als: Wat voor effect heeft het terugdringen van voedselverspilling op de verschillende maatschappelijke groepen in de samenleving. Hoe komt het probleem van voedselverspilling op de agenda? En welke actoren zijn er betrokken bij het terugdringen van voedselverspilling?

Advies opleidingsniveau op de middelbare school

Een tweede advies over schoolniveau tijdens de middelbare school moet leerlingen helpen op het juiste niveau onderwijs te volgen. Is dit plan van de VO-raad een goed idee?  Wat zijn de effecten? Als bestuurskundige kun je daar je advies over uitbrengen.

De VO-raad, de koepelorganisatie van middelbare scholen, heeft het plan om in het tweede jaar van de middelbare school leerlingen opnieuw een advies te geven over hun opleidingsniveau. In het tweede jaar wordt er opnieuw gekeken of jij een stapje hoger kan of dat een stapje lager juist beter bij jou past. Volgens het plan van de VO-raad wordt het eindadvies op de basisschool minder belangrijk en kunnen leerlingen makkelijker switchen van niveau. Als Bestuurskundige kun jij goed beoordelen of dit plan een goed idee is. Door onderzoek te doen kan je bepalen of deze oplossing voldoende is, of het werkt in de praktijk en wat de uiteindelijke effecten zullen zijn. Zo kan je advies gaven aan de VO-raad om een zo goed mogelijke plan op te stellen.

Als je de richting Economie, Bestuur en Management volgt, zal je het plan van de VO-raad vooral door een economische bril benaderen. Je zal onderzoeken wat de economische effecten zijn van deze verandering in het schoolsysteem. Zullen juist meer scholieren een stapje hoger gaan of een stapje lager? Wat voor gevolgen zal dit hebben voor de kwaliteit van de beroepsbevolking? Wat zou een economische effect kunnen zijn van een toenemende kenniseconomie?

Als je de richting Beleid, Bestuur en Organisatie volgt, zal je het plan van de VO-raad vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines bekijken (politicologie, sociologie en geschiedenis). Je zult onderzoeken wat voor effect dit plan van de VO raad heeft op de verschillende maatschappelijke groepen in de samenleving. Maar je kijkt ook welke actoren zijn betrokken bij het uitvoeren van dit plan? Denk hierbij aan de Algemene Onderwijsbond, politieke partijen, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en private organisaties zoals Cito. En wie gaat het nieuwe plan implementeren?

Joshua Keet

student EBM

Joshua Keet

"Ik vind de betaalbaarheid van het pensioenstelsel een boeiend vraagstuk. Daarvoor zijn veel oplossingsrichtingen. Mijn uitdaging zou zijn consensus te vinden in de verschillende belangen van de beroepsbevolking en de gepensioneerden."

Veerle Verver

student BBO

Veerle Verver

"Publieke en semi-publieke organisaties kunnen vaak efficiënter worden ingericht. Ik wil daarover advies geven aan het management, bijvoorbeeld op basis van onderzoek onder medewerkers over wat er leeft."

Mahamed Xasan

alumnus, adjunct-inspecteur

Mahamed Xasan

We controleren begrotingen op doelmatigheid en adviseren de minister van Financiën op diverse dossiers, bijvoorbeeld de Nederlandse belangen bij de Brexit en de internationale migratie.

Controle en advies

Sinds september 2015 werk ik als adjunct-inspecteur bij de Inspectie der Rijksfinanciën (IRF) op het Ministerie van Financiën. De IRF controleert de begrotingen van alle vakdepartementen op doelmatigheid en doeltreffendheid. Wij functioneren als de oren en de ogen van de minister van Financiën. Daarnaast adviseren wij de minister over de gehele rijksbegroting en ondersteunen wij de minister bij Kamerdebatten na bijvoorbeeld de presentatie van de Miljoenennota op Prinsjesdag.

Grote vraagstukken

In het bijzonder houd ik me bezig met de begrotingen van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast adviseer ik de minister van Financiën over 'nucleaire dossiers' op terrein van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van IenW). De vraagstukken bij Buitenlandse Zaken gaan over de Nederlandse inzet in het buitenland, waarbij de onderwerpen Brexit en migratie de laatste tijd veel aandacht vergen.

Mogelijke oplossingen

De studie Bestuurskunde heeft mij geholpen de multidisciplinaire aspecten van beleid te overzien en zo vanuit mijn rol de minister op een budgettair verantwoorde manier te adviseren. De kern van het werk van IRF is om na te denken over onze taken en met zo min mogelijk belastinggeld, het best mogelijke beleid kunnen voeren.

Waarom Bestuurskunde studeren

Bestuurskundigen krijgen vaak de opdracht te werken in een dynamische en maatschappelijk relevante werkomgeving. Bestuurskunde is een mooie studie om zowel binnen als buiten het publieke domein te werken.  Dat is uitdagend en is van toegevoegde waarde aan de maatschappij. Daarom zou ik deze studie aanbevelen. Naast mijn master Public Administration ('between Politics & Policy') heb ik na twee jaar werken besloten een aanvullende master in Economie in Gent te doen. De Universiteit van Gent biedt een unieke aanvullende masterprogramma aan die mooi aansluit bij mijn interesses en huidige functie bij het Ministerie van Financiën.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.